لحظه  بروز رسانی 
مهتاب
شیطونشیطون
مهتاب

من از زلزله نمی‌ترسم من از اون پسر ۱۴ ساله‌ای

من از زلزله نمی‌ترسم
من از اون پسر ۱۴ ساله‌ای می‌ترسم که به دوس دخترش میگه : عزیزم چرا از زلزله می‌ترسی ؟
من باهاتم خانومی
🙄😐

مشاهده همه ی 20 نظر
مهتاب
شیطونشیطون
مهتاب

لست سین وجدانت واسه چند سال پیشه؟ 11:59 pm

لست سین وجدانت واسه چند سال پیشه؟ 11:59 pm

لست سین وجدانت واسه چند سال پیشه؟
11:59 pm

مشاهده همه ی 131 نظر
مهتاب
شیطونشیطون
مهتاب

— You could break my heart in two, but when it

— You could break my heart in two, but when it

— You could break my heart in two, but when it heals, it beats for you ☔️

2:09am

مشاهده همه ی 53 نظر
مهتاب
شیطونشیطون
مهتاب

https://facenama.com/i/tmp/1410615123777916_large.jpg

مشاهده همه ی 910 نظر
مهتاب
شیطونشیطون
مهتاب

https://facenama.com/i/tmp/1410524138492786_large.jpg

مشاهده همه ی 485 نظر
مهتاب
شیطونشیطون
مهتاب

נر نـقـاشـی هـایـم تـنـهـایـیم را پـنـهـان مـی کـنـم . נر


נر نـقـاشـی هـایـم تـنـهـایـیم را پـنـهـان مـی کـنـم ...
נر נلـم נلـتـنـگـی ام را ...
נر ωــکوتـ♥ـــم حـرفــ هـای نـگـفـتـه ام را ...
נر لبــפֿـنـבم غـصـه هـایـم را ...
נل مـن ...
چـه פֿـرנســ♦ــال است !!!
ωـاנه مـی نـــگرנ !
ωـاנه مـی פֿــنــננ !
ωـاנه مـی پـــوشد !
נل مـن ...
از تبار נیوارهای کاهگـــلی است !!!
ωـاנه می افـــتــנ !
ωـاנه می شکــنـנ !
ωـاנه می میــرנ!
ωـــــ♦ـــــاנه ...
https://facenama.com/i/tmp/1410523734560280_large.jpg

مشاهده همه ی 126 نظر
مهتاب
شیطونشیطون
مهتاب

جنبه:تقريبافوله √ رفيق:فدا همشون ❥ ✘ عشق و عاشقی:block ✘جنبه:تقريبافوله √
رفيق:فدا همشون ❥
✘ عشق و عاشقی:block ✘
لجبازی:اووووف چجورم ヅ
مردم آزار:کی؟من؟الکی ميگه هه ʘ͜͡ʘ
کل کل:پايم تا ازپا در بيارررررمت ʘ͜͡ʘ
حاضرجواب:نيستم(يه دروغ گنددده) ヅ
اصل:همين که ميدونی اسمم هم زياده ヅ
شيطون:من به اين مظلومی آخه.(خخخخخ والا) ● • ヅ
دوست:وقتی دوستمی فقط دوستمی فراترنميره✘
ساده:هه نيستم پس حواستوجمع کن✘

https://facenama.com/i/tmp/1410523329990810_large.jpg


مشاهده همه ی 267 نظر