لحظه  بروز رسانی 
ღsubrinazღ
شیطونشیطون
ღsubrinazღ

— You could break my heart in two, but when it

— You could break my heart in two, but when it

— You could break my heart in two, but when it heals, it beats for you ☔️

2:09am

مشاهده همه ی 41 نظر
ღsubrinazღ
شیطونشیطون
ღsubrinazღ

https://facenama.com/i/tmp/1410524138492786_large.jpg

مشاهده همه ی 485 نظر
ღsubrinazღ
شیطونشیطون
ღsubrinazღ

נر نـقـاشـی هـایـم تـنـهـایـیم را پـنـهـان مـی کـنـم . נر


נر نـقـاشـی هـایـم تـنـهـایـیم را پـنـهـان مـی کـنـم ...
נر נلـم נلـتـنـگـی ام را ...
נر ωــکوتـ♥ـــم حـرفــ هـای نـگـفـتـه ام را ...
נر لبــפֿـنـבم غـصـه هـایـم را ...
נل مـن ...
چـه פֿـرנســ♦ــال است !!!
ωـاנه مـی نـــگرנ !
ωـاנه مـی פֿــنــננ !
ωـاנه مـی پـــوشد !
נل مـن ...
از تبار נیوارهای کاهگـــلی است !!!
ωـاנه می افـــتــנ !
ωـاנه می شکــنـנ !
ωـاנه می میــرנ!
ωـــــ♦ـــــاנه ...
https://facenama.com/i/tmp/1410523734560280_large.jpg

مشاهده همه ی 123 نظر
ღsubrinazღ
شیطونشیطون
ღsubrinazღ

جنبه:تقريبافوله √ رفيق:فدا همشون ❥ ✘ عشق و عاشقی:block ✘جنبه:تقريبافوله √
رفيق:فدا همشون ❥
✘ عشق و عاشقی:block ✘
لجبازی:اووووف چجورم ヅ
مردم آزار:کی؟من؟الکی ميگه هه ʘ͜͡ʘ
کل کل:پايم تا ازپا در بيارررررمت ʘ͜͡ʘ
حاضرجواب:نيستم(يه دروغ گنددده) ヅ
اصل:همين که ميدونی اسمم هم زياده ヅ
شيطون:من به اين مظلومی آخه.(خخخخخ والا) ● • ヅ
دوست:وقتی دوستمی فقط دوستمی فراترنميره✘
ساده:هه نيستم پس حواستوجمع کن✘

https://facenama.com/i/tmp/1410523329990810_large.jpg


مشاهده همه ی 262 نظر