لحظه  بروز رسانی 
fatemeh
عاشقعاشق
fatemeh

‏یه زمانی تو مراسم عقد سکه میدادن بعد شد نیم

‏یه زمانی تو مراسم عقد سکه میدادن
بعد شد نیم سکه
بعد شد ربع سکه
بعد شد سکه پارسیان
اینجوری که پیش بره زمان ازدواج ما کارت صد آفرین میدن

😂😂😂😂😂😂

مشاهده همه ی 10 نظر
fatemeh
عاشقعاشق
fatemeh
نداریم

{-35-}{-35-}{-35-}

مشاهده همه ی 8 نظر
fatemeh
عاشقعاشق
fatemeh

دل به تو باختن  ؛ دل باختن به پرنده ای


دل به تو باختن  ؛

دل باختن به پرنده ای است ،
که فصل  کوچ  ؛
یادش رفت...


سرما می زند ؛
می میرد.....

تو سرش را گرم کردی ؛
تو برایش قصه گفتی ؛
فصل کوچ  ؛ یادش رفت.....

سرما میزند
می میرد....مشاهده همه ی 14 نظر
fatemeh
عاشقعاشق
fatemeh

حقیقتش اینه که حواسم اینجا نیستراستش اصلا اینجا نیستمی بینم،میشنوم


حقیقتش اینه که حواسم اینجا نیست
راستش اصلا اینجا نیست
می بینم،میشنوم ،بو میکشم و چیزهای دیگه ....
همون حرکات معمولی رو می کنم ...
ولی دلم یه جای دیگه است ...
دلم اصلا اینجا نیست ...

ساموئل بك

مشاهده همه ی 18 نظر
fatemeh
عاشقعاشق
fatemeh

بعضى ترانه ها رامى توانبارها و بارهاگوش داد بعضى انسان ها

بعضى ترانه ها را
مى توان
بارها و بارها
گوش داد

بعضى انسان ها را
مى توان
بارها و بارها
دوست داشت...

مشاهده همه ی 7 نظر
fatemeh
عاشقعاشق
fatemeh

می خواستم همه کارهایم را بکنمو سر فرصت به دنبال او

می خواستم همه کارهایم را بکنم
و سر فرصت به دنبال او بروم
می خواستم اول
دنیا را عوض کنم
کتاب هایم را بنویسم
اسم و رسم به هم بزنم
برنده شوم
و بعد با دست های پر به دنبالش بروم
خبر نداشتم که
عشق منتظر آدم ها نمی ماند...

مشاهده همه ی 3 نظر
fatemeh
عاشقعاشق
fatemeh

ده قانون کلي براي زندگي: قانون يکم: به شما جسمي داده

ده قانون کلي براي زندگي:
قانون يکم:
به شما جسمي داده شده. چه جسمتان را دوست داشته يا از آن متنفر باشيد. بايد بدانيدکه در طول زندگي در دنياي خاکي با شماست
قانون دوم:
در مدرسه اي غير رسمي وتمام وقت نام نويسي کرده ايد که زندگي نام دارد....
قانون سوم:
اشتباه وجود ندارد، تنها درس است.
قانون چهارم:
درس آنقدر تکرار مي شود تا آموخته شود.
قانون پنجم:
آموختن پايان ندارد.
قانون ششم:
قضاوت نکنيد، غيبت نکنيد، ادعا نکنيد، سرزنش نکنيد، تحقيرو مسخره نکنيد
"و گرنه سرتان مي آيد."
قانون هفتم:
ديگران فقط آينه شما هستن.
قانون هشتم:
انتخاب چگونه زندگي کردن با شماست. همه ابزار ومنابع مورد نياز رادر اختيارداريد.
قانون نهم:
جواب هايتان در وجود خودتان است. تنها کاري که بايد بکنيد اين است که نگاه کنيد،گوش بدهيد و اعتماد کنيد.
قانون دهم:
خير خواه همه باشيد تا به شما نيز خير برسد.

مشاهده همه ی 5 نظر
fatemeh
عاشقعاشق
fatemeh
مشاهده همه ی 7 نظر
fatemeh
عاشقعاشق
fatemeh

من به آمار زمین مشکوکم تو چطور؟اگر این سطح پر از

من به آمار زمین مشکوکم تو چطور؟

اگر این سطح پر از آدمهاست

پس چرا این همه دلها تنهاست؟

بیخودی می گویند هیچ کس تنها نیست

همه در جمع ولی تنهایند

من که تردیدم تو چطور؟


سهراب سپهری

مشاهده همه ی 10 نظر