لحظه  بروز رسانی 
*´¯`*.¸ʂαɳα¸.*´¯`*
قاطیقاطی
*´¯`*.¸ʂαɳα¸.*´¯`*
بیقرار

....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amir
آروم و عادیآروم و عادی
amir
00

00

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amir
آروم و عادیآروم و عادی
amir

گر نمی خواهی در آتش سوختن بایدت اندرز ما

گر نمی خواهی در آتش سوختن
بایدت اندرز ما آموختن
دام ها بینم به راه تو نهان
رفتنت باشد همان، مردن همان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amir
آروم و عادیآروم و عادی
amir

چرخ را عادت دیرین این بود که به افتاده

چرخ را عادت دیرین این بود
که به افتاده نظر کمتر کرد
من، سیه روز نبودم ز ازل
هر چه کرد، این فلک اخضر کرد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amir
آروم و عادیآروم و عادی
amir

کاش آن فرصت که پیش از ما شتافت می

کاش آن فرصت که پیش از ما شتافت
می توانستیم آن را باز یافت
دیده دل کاشکی بیدار بود
تا کمند دزد بر دیوار بود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amir
آروم و عادیآروم و عادی
amir

مادری بوسه به دختر می داد کاش این درد

مادری بوسه به دختر می داد
کاش این درد به دل می گنجید
من کجا بوسه مادر دیدم
اشک بود آن که ز رویم بوسید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amir
آروم و عادیآروم و عادی
amir

ما را غمی ز فتنه باد سموم نیست در

ما را غمی ز فتنه باد سموم نیست
در پیش خار و خس، چه زمستان، چه نوبهار
با جور و طعن خارکن و تیشه، ساختن
بهتر ز رنج طعنه شنیدن هزار بار

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید