بَِسَِمَِـَِ اَِلَِلَِهَِ اَِلَِرَِحَِمَِنَِ اَِلَِرَِحَِيَِمَِـَِ

به گروه عطرتو خوش اومـدیـد
بروز رسانی 
محمد
محمد

پادشاهی قصد کشتن اسیری کرد. اسیر در آن حالت ناامیدی شاه

پادشاهی قصد کشتن اسیری کرد. اسیر در آن حالت ناامیدی شاه را دشنام داد. شاه به یکی از وزرای خود گفت: او چه می گوید؟
وزیر گفت: به جان شما دعا می کند.

شاه اسیر را بخشید.

وزیر دیگری که در محضر شاه بود و با آن وزیر اول مخالفت داشت گفت: ای پادشاه آن اسیر به شما دشنام داد.
پادشاه گفت: تو راست می گویی اما دروغ آن وزیر که جان انسانی را نجات می دهد بهتر از راست توست که باعث مرگ انسانی می شود.

«گلستان سعدی»

جز راست نباید گفت،
هر راست نشاید گفت!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرزانه
فرزانه

شب را دوست دارم وقتی تو هستی خیالم راحت

شب را دوست دارم وقتی تو هستی خیالم راحت

شب را دوست دارم وقتی تو هستی
خیالم راحت است روی مژه هایم
دانه دانه ستاره می نشانی و ماه را
تاصبح به ماهی های حوض امانت
میدهی تا قصه ی ماه وماهی را در گوش
من آرام زمزمه کنی ومن به خواب روم!مشاهده همه ی 2 نظر
فرزانه
فرزانه

💭 بی صدای با صدایم تو بی صدا ترین

💭 بی صدای با صدایم تو بی صدا ترین

💭
بی صدای با صدایم
تو بی صدا ترین فریاد دنیایی...
فریاد بی صدایت مرا به عشق دعوت می کند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

شب فقط اونجاش ک رو پاهات بشینه و واست بچه

شب فقط اونجاش ک رو پاهات بشینه و واست بچه

شب فقط اونجاش ک
رو پاهات بشینه و واست بچه گونه حرف بزنه تا خوابش ببره
‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌ ❤

▁ ▂ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ❤عطرتو❤ █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▂ ▁

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

❣ خاص ترین مخاطب قلبم .❤️

❣ خاص ترین مخاطب قلبم .❤️


خاص ترین
مخاطب قلبم ...❤️

به قدر نفسهام‌دوستت دارم

بهانه ی بودنم دوست دارم
لبخندِ لحظه های

خوش این عاشق
دوســـــــتت دارم ...❤️

‌‌‎‌‌‌‎‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرزانه
فرزانه

تو در تمام زبان ها ترجمه ی لبخندی .💕

تو در تمام زبان ها ترجمه ی لبخندی .💕

تو در تمام زبان ها ترجمه ی لبخندی ..💕

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

بوسه ها 💋 آوای خاموش دوستت دارم هاییست که

بوسه ها 💋 آوای خاموش دوستت دارم هاییست که

بوسه ها 💋
آوای خاموش دوستت دارم هاییست که
بیان نمیشوند ❤️
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرزانه
فرزانه

نیست مرا جز تو دوا❣ یار جگر گوشه ی من.!

نیست مرا جز تو دوا❣ یار جگر گوشه ی من.!

نیست مرا جز تو دوا❣
یار جگر گوشه ی من...!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید