لحظه  بروز رسانی 
▓▒ んԾㄎㄎ乇ノ刀 ▒▓
خوشحالخوشحال
▓▒ んԾㄎㄎ乇ノ刀 ▒▓

قابل توجه پسرااااااا ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻓﺘﯽ ﺳﻮﭘﺮﯼ ﺳﺮﻩ ﮐﻮﭼﺘﻮﻥ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺍﺭﯼ

قابل توجه پسرااااااا


ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻓﺘﯽ ﺳﻮﭘﺮﯼ ﺳﺮﻩ ﮐﻮﭼﺘﻮﻥ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﺎ ﺻﺎﺏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺩﺭ
ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺯﺭ ﻣﯽ ﺯﻧﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﺪﯼ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ
ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺗﻮ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ،ﮔﻤﺸﻮ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﺰﺍﺭﻧﻮﺍﺭ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯿﺸﻮ بخره

مشاهده همه ی 2 نظر
▓▒ んԾㄎㄎ乇ノ刀 ▒▓
خوشحالخوشحال
▓▒ んԾㄎㄎ乇ノ刀 ▒▓

یه دختــــــــــر خوب وقــتی میـاد قــلیون بکشه جــــیغ نمیزنه.ما تو در

یه دختــــــــــر خوب
وقــتی میـاد قــلیون بکشه جــــیغ نمیزنه...
ما تو در و همسایه آبرو داریم....

مشاهده همه ی 1 نظر
▓▒ んԾㄎㄎ乇ノ刀 ▒▓
خوشحالخوشحال
▓▒ んԾㄎㄎ乇ノ刀 ▒▓

مشکلات من نه کم می شوند نه حل.فقط بعداز مدتی از

مشکلات من نه کم می شوند نه حل
.
.
.
.
.
.
.
.
فقط بعداز مدتی از ذهن به ت*خ*م چپم انتقال پیدا می کنند

مشاهده همه ی 3 نظر
▓▒ んԾㄎㄎ乇ノ刀 ▒▓
خوشحالخوشحال
▓▒ んԾㄎㄎ乇ノ刀 ▒▓

ایمان دارم.قشنـگـتــرین عشــق نگــاه مهــربـــان خــداونـــد بـه بنـدگـانـش اســت زنـــد

ایمان دارم...
قشنـگـتــرین عشــق

نگــاه مهــربـــان خــداونـــد بـه بنـدگـانـش اســت

زنـــدگــی را بـــه او بســــپار

مطـمئـــن بـــاش تــا وقتـــی کــه پشتــت به اوگرم  
اســت

تمـــام هــراس هـــای دنیـــا خـنـــده دار اســت


خدا

مشاهده همه ی 2 نظر