لحظه  بروز رسانی 
ℰℓα♄ℯ
آروم و عادیآروم و عادی
ℰℓα♄ℯ

در انتهــاے ڪوچهـ آذر دختریست به نام

در انتهــاے ڪوچهـ آذر دختریست به نام
یلداتوטּ مبارڪ


در انتهــاے ڪوچهـ آذر
دختریست به نام یلدا
با موهــاے بلند و مشڪی
پوستے سفید و گونهـ هــاے سرخ مثل انار
دخترے ڪهـ منتظر است ڪسے بیاید
و با عشق دقایق منجمدش را گرم ڪند
آواز با هــم بودטּ را در گوش هــایش زمزمهـ ڪند
و با دیدار هــاے ڪوتاهـ دوست داشتטּ هــاے تهـ نشیטּ شدهـ اش را تڪاטּ دهــد
ڪسے ڪهـ براے حال آشفتهـ اش حافظ بخواند
و براے نگاهـ هــاے زمستانے اش ساز گرما بزند
سال هــاست ڪهـ هــمهــ دقیقه آخرِ
انتظارِ یلدا را جشטּ مے گیرند
اما هــیچ ڪس نمیداند ڪهـ او تنهــا براے دیدטּ معشوقے انتظار میڪشد ڪهـ رسیدטּ بهـ آن امیدے محال است
زمستانِ سرد مقصد یلدایے بود
ڪهـ با هــزاراטּ آرزو براے دیدار با تنهــا یارِ پنهــانے اش
بهــار
جادهـ طولانے پاییز را پیمودهـ بود
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


یلدا یعنے یادموטּ باشهـ زندگے انقدر ڪوتاهـ اما با ارزش و زیباست ڪهـ براے یڪ دقیقهـ بیشتر ڪنارهــم بودטּ باید جشטּ گرفت و شاد بود

❄❇

نظرات برای این پست غیر فعال است
♡خدا نکهدار همگی ♡
ورزشکارورزشکار
♡خدا نکهدار همگی ♡

دوستانـ خـوبـ مهـربانـمـ، با ارسال پیام های تبریک تولد بی

دوستانـ خـوبـ مهـربانـمـ، با ارسال پیام های تبریک تولد بی
.....

دوستانـ خـوبـ مهـربانـمـ، با ارسال پیام های تبریک تولد بی نهایت زیبا و دوست داشتنی، نشان دادید که دوستی های مجازی از روابط و دوستی های دنیای ملموس، واقعی تر است و ارزش و اهمیت این ” دایره دوستی ” را بیش از پیش به من نمایاندید. از همه شما عزیزان که با پیام های تبریک تولد زیبایتان، شادی عمیقی به قلبم بخشیدید سپاسگذارم.

عطر سوسن
نظرات برای این پست غیر فعال است
ℰℓα♄ℯ
آروم و عادیآروم و عادی
ℰℓα♄ℯ

پایــیــز آمدهـ است ڪهـ خود را ببارمت

پایــیــز آمدهـ است ڪهـ خود را ببارمت


پایــیــز آمدهـ است ڪهـ خود را ببارمت

از بس ڪهـ خدا عاشـᓆ نـᓆـاشیـ بود
هــر ᓅـصل بهـ رویـ بوم یــڪ چیــز ڪشیــد
یــڪ بار ولیـ گماטּ ڪنم شاعر شد
یــڪ گوشهـ ی دنج رᓅـت و پایــیــزڪشیــد
🍁

نظرات برای این پست غیر فعال است
♪ دلـᏁᏋᎴᏗـدادڳے ♧♬
مو قشنگمو قشنگ
♪ دلـᏁᏋᎴᏗـدادڳے ♧♬

@mastemast دوستان عزیز ،آهنگی که خطاب دادم ،آخرین

@mastemast دوستان عزیز ،آهنگی که خطاب دادم ،آخرین
تـــاوانــــ

@mastemast

دوستان عزیز ،آهنگی که خطاب دادم ،آخرین کار این دوستمونه،هرکی رو دوست دارین تگ کنین

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ . . .
ﺭﻭ ﻧِﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﺗَﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ،ﻣﺜﻞ . . .
× ﺁﺩﻣﺎﯼِ ﭼﺎپلوﺱ ﻭ ﺩﺭﻭﻏﮕﻮ ×
.
.
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ . . .
ﻫَﺰﯾﻨﻪ ﻧﺪﺍﺭﻩ،اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺎﻝ ﻣﯿﺪﻩ،ﻣﺜﻞ . . .
❤ ﺧَﻨﺪﯾﺪﻥ ❤
.
.
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ . . .
ﺧﯿﻠﯽ ﮔِﺮﻭﻧﻪ،ﻣﺜﻞ . . .
× تاوان ×

دلدادگـــی
مشاهده همه ی 336 نظر
محمد
محمد
1

1

مشاهده همه ی 1 نظر
محمد
محمد
1

1

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید