لحظه  بروز رسانی 
@-Iblue

پولدار واقعی پولشو داد نمیزنه، درونگرای واقعی هم چیزی درباره

پولدار واقعی پولشو داد نمیزنه،
درونگرای واقعی هم چیزی درباره درونگرا بودنش نمیگه،
افسرده ی واقعی هم انقدر تو خودش غرقه که حوصله صحبت کردن نداره،
آدم واقعا موفق انقدر درگیر برنامه هاشه که وقت نداره دربارشون صحبت کنه،
تو دقیقا همون چیزی نیستی که بیشتر از همه میکنی تو چش و چار ملت!

سـرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
@-Iblue

ولی اگه شما دیدی که من از دیدنِ خوشحالیِ کسی ناراحت

ولی اگه شما دیدی که من از دیدنِ خوشحالیِ کسی ناراحت میشم میتونی جفت چشامو از جاش دراری بندازی جلو سگ.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید