لحظه  بروز رسانی 
Matar3ak
عاشقعاشق
Matar3ak

دلم میخواد فریاد بزنم بگم : من مترسک خاطرات تو نیستم ، درست مثل دیوانه

 لینک

دلم میخواد فریاد بزنم بگم :

 

من مترسک خاطرات تو نیستم ،

 

درست مثل دیوانه ای که اصرار دارد بگوید :

 

من دیوانه نیستم !

 

راستی !

 

گفته بودم ؟

 

من دیوانه نیستم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید