لحظه  بروز رسانی 
Reza
Reza
مثل عکس رخ مهتاب که
عشوه

.
{-35-}

مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب

در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست

مشاهده همه ی 72 نظر
Reza
Reza
مـ ـ ـ ـن و روزگـ ـ
.

.

مـ ـ ـ ـن و روزگـ ـ ـ ـار مـ ـ ـ ـن
مـ ـ ــدتـ ـ ـهـ ـاسـ ـت از دنـ ـ ـیا بـ ـ ـی خـبــریـم

واژ هـ ـ ـ ـایـ ـمـ ـان از جـ ـ ـنـ ـس غـ ـ ـ ـ ـم ، بــا غـ ـ ـصـ ـه هـ ـا
هـ ـ ـمسـ ـفریـ ـم

یـ ـ ـافـ ـ ـتیـ ـ ـم عـ ـ ـشـ ــق عـ ـ ـطر فـرامــوشـ ـ ـی دارد
زود مـ ـ ـی مـ ـ ـیـ ـرد
مـ ـ ــ ـن از روزگـ ــ ـار مـ ـ ـن ، روزگـ ــ ـار مـ ـ ــن از مــ ـن نـ ـفـ ـس
مـ ـیگیـ ـ ـرد ...

عطر سوسن
نظرات برای این پست غیر فعال است
Reza
Reza

امشب از آسمان دیده‌ی تو روی شعرم

امشب از آسمان دیده‌ی تو روی شعرم

.
امشب از آسمان دیده‌ی تو
روی شعرم ستاره می‌بارد
در زمستان دشت کاغذها
پنجه‌هایم جرقه می‌کارد


شعر دیوانه‌ی تب‌آلودم
شرمگین از شیار خواهش‌ها
پیکرش را دوباره می‌سوزد
عطش جاودان آتش‌ها

آری آغاز دوست داشتن است
گرچه پایان راه ناپیداست
من به پایان دگر نیندیشم
که همین دوست داشتن زیباست

عطر سوسن
نظرات برای این پست غیر فعال است
Reza
Reza

چشمانت اصلاح طلبند و قلبت اصولگرا

چشمانت اصلاح طلبند و قلبت اصولگرا
معین

.
چشمانت اصلاح طلبند و
قلبت
اصولگرا
و کمان ابرویت
حزبیست مستقل
و تو
کاندیدای محبوب هر غزلی
سالها بعد
ورد زبان مردم شهر می شود
داستان ائتلاف من و
چشم و
قلب و
حزب مستقل کمان ابروی تو

ذهن روشن
نظرات برای این پست غیر فعال است
Reza
Reza

به پايان تارسد يك شمع صد پروانه

به پايان تارسد يك شمع صد پروانه

.

به پايان تارسد يك شمع صد پروانه مي‌سوزد
شعار حسن تمكين ، شيوه ی عشق است بي باكی
سالها شمع دل افروخته و ســـوخته‌ام
تا ز پروانه كمی عاشقی آموخته‌ام...

عطر سوسن
نظرات برای این پست غیر فعال است
Reza
Reza
درد دارد این

.

درد دارد این ...

همیشـــــــــــه نوشتم تو بخوانی

دیگران

گاهــــــــــــــی خواندند

و تو

هرگـــــــــــــــز ....!

ذهن روشن
نظرات برای این پست غیر فعال است
Reza
Reza

تقدیر چنین بود که طوفان زده باشم از

تقدیر چنین بود که طوفان زده باشم از

.
تقدیر چنین بود که طوفان زده باشم
از میوه ی ممنوعه کماکان زده باشم

تقدیر چنین بود که در مملکت عشق
یک منطقه ی کوچک بحران زده باشم

فریاد از این عشق و از این شعر که نگذاشت
حرف دل خود را رک و آسان زده باشم...

مشاهده همه ی 8 نظر