لحظه  بروز رسانی 
ᵐᵒᵒᶰᵐᵃᵏᵉʳ
آروم و عادیآروم و عادی
ᵐᵒᵒᶰᵐᵃᵏᵉʳ

‏خودم ۱۸ سالمه کمرم ۶۸ سالشه زانوم ۵۴

‏خودم ۱۸ سالمه
کمرم ۶۸ سالشه
زانوم ۵۴ سالشه
و اعصابم دیروز ۱۲۷ ساله شد.

مشاهده همه ی 18 نظر
ᵐᵒᵒᶰᵐᵃᵏᵉʳ
آروم و عادیآروم و عادی
ᵐᵒᵒᶰᵐᵃᵏᵉʳ
◁ ❚❚ ▷

📎🖤

مشاهده همه ی 9 نظر
ᵐᵒᵒᶰᵐᵃᵏᵉʳ
آروم و عادیآروم و عادی
ᵐᵒᵒᶰᵐᵃᵏᵉʳ

ولی یه روزی میاد که غما میرن!

●━━─── ⇆ ◁ㅤ❚❚ㅤ▷

ولی یه روزی میاد که غما میرن!

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 1 نظر