لحظه  بروز رسانی 
ᵐᵒᵒᶰᵐᵃᵏᵉʳ
آروم و عادیآروم و عادی
ᵐᵒᵒᶰᵐᵃᵏᵉʳ

ولی یه روزی میاد که غما میرن!

●━━─── ⇆ ◁ㅤ❚❚ㅤ▷

ولی یه روزی میاد که غما میرن!

نظرات برای این پست غیر فعال است
ᵐᵒᵒᶰᵐᵃᵏᵉʳ
آروم و عادیآروم و عادی
ᵐᵒᵒᶰᵐᵃᵏᵉʳ

‏دلم دو نفره خلوت کردن تو بالکن یه مهمونی شلوغو میخواد،

‏دلم دو نفره خلوت کردن تو بالکن یه مهمونی شلوغو میخواد،

‏دلم دو نفره خلوت کردن تو بالکن یه مهمونی شلوغو میخواد، اون حس که در بالکنو میبندی و سر صدای زیاد موزیک خفه میشه و شروع میکنین به حرف زدن

نظرات برای این پست غیر فعال است
ᵐᵒᵒᶰᵐᵃᵏᵉʳ
آروم و عادیآروم و عادی
ᵐᵒᵒᶰᵐᵃᵏᵉʳ

زدی گاییدی آخر این دل منو خارشو

زدی گاییدی آخر این دل منو خارشو.

نظرات برای این پست غیر فعال است