لحظه  بروز رسانی 
°♡°...LiLi...°♡°
مهربونمهربون
°♡°...LiLi...°♡°

گفته بودم بعد از این باید فراموشش کنم

گفته بودم بعد از این باید فراموشش کنم..

دیدمش و از یاد بردم گفته هایِ خویش را ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
°♡°...LiLi...°♡°
مهربونمهربون
°♡°...LiLi...°♡°

آدم ها آنقدر زود عوض می شوند

... آدم ها آنقدر زود عوض می شوند

که تو فرصت نمیکنی به ساعتت نگاه کنی

و ببینی چند دقیقه بین دوستی ها

و دشمنی ها فاصله افتاده ...

مشاهده همه ی 3 نظر