لحظه  بروز رسانی 
°♡°...LiLi...°♡°
مهربونمهربون
°♡°...LiLi...°♡°

آدم ها چرا گاهی بد میشوند .!

آدم ها چرا گاهی بد میشوند ..!

مشاهده همه ی 1 نظر
°♡°...LiLi...°♡°
مهربونمهربون
°♡°...LiLi...°♡°

چرا هیچ چیز اونطوری که میخوایم پیش نمیره

.. چرا هیچ چیز اونطوری که میخوایم پیش نمیره ..

مشاهده همه ی 1 نظر
°♡°...LiLi...°♡°
مهربونمهربون
°♡°...LiLi...°♡°

آدم ها آنقدر زود عوض می شوند

... آدم ها آنقدر زود عوض می شوند

که تو فرصت نمیکنی به ساعتت نگاه کنی

و ببینی چند دقیقه بین دوستی ها

و دشمنی ها فاصله افتاده ...

مشاهده همه ی 3 نظر
°♡°...LiLi...°♡°
مهربونمهربون
°♡°...LiLi...°♡°

عشق آن بغض عجیبیست که از دوری یار

... عشق آن بغض عجیبیست که از دوری یار
نیمه شب بین گلو مانده و جان میگیرد ...

مشاهده همه ی 6 نظر