افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
سلام به گروه ستارگان خوش آمدین


بروز رسانی 
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

همه،
تو را می بینند،
اما من احساست می کنم...ستـــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

بهانه در رگ من شیهه می‌کشید:
نخواب ؛ زمان بیداری‌ست
هنوز بیدارم
هنوز...


ستـــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

از
حفظ می‌خوانم؛
نقشه‌های زنانگی‌ تُرا
و هندســه‌ی کمرت را
و موسیقی دستانت را
و همه‌ی نام‌های نیکویت را …ستـــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

دستانت
را می‌خواهم؛
برای به دوش کشیدن « قلبم»...


ستـــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

هی
شادمانیِ بی‌سبب
شادمانیِ بی‌سبب...


ستـــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

عینِ
مرگ است اگر،
بی تو بخواهد برود
او که از جانِ خودت
دوست ترش میداری ...ستـــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید