لحظه  بروز رسانی 
yalda
مهربونمهربون
yalda
پست شماره 308204774 از yalda

.

مشاهده همه ی 5 نظر
yalda
مهربونمهربون
yalda

يج مشاوره دخترى هستم ٢٢ ساله موهام بلوند چشم رنگى قد

يج مشاوره

دخترى هستم ٢٢ ساله
موهام بلوند
چشم رنگى
قد ١٧٦
پوستم برنزه
كمر باريك
عكسم تو پروفايل پيجم هست ...
بسيار رمانتیک و مهربونم ، اما دوست پسرم خيلى با من سرده ، و بهم بی محلی میکنه . چى كار كنم اینجوری نباشه . لطفن فوش ننويسيد ، منو راهنمایی كنيد ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
حالا جواب ملت غيور و همممممميشه در صحنه

٠٩١٢١٣٤٦٥٧٩

٠٩١٧٤٥٤٦٦٧

٠٩٣٥٤٩٨٧٦٥٧

٠٩١١٣٢٤٦٧٧

٠٩٠٢١٣٤٤٣٥٥

٠٩٣٥٤٣٤٥٦٧

٠٩١٢٥٦٥٣٣٥

٠٩١٢١٠٠٠٠٠

٠٩١١١١١١١

٠٩١٢٢٢٢٢٢

٢٠٠٠٩٠

٣٠٠٠٩٨٩٨

دو شماره آخرى منو تركونده !!! مال برنامه نود ، و اون يكى از مخابرات همراه اول ، هيچكس تنها نيست !!!
ashed;border-bottom-color:#808080;margin-bott

مشاهده همه ی 23 نظر
yalda
مهربونمهربون
yalda

دلمان که میگیره تاوان لحظه ایست که دل میبندیم

دلمان که میگیره
تاوان
لحظه ایست
که
دل میبندیم.

مشاهده همه ی 22 نظر
yalda
مهربونمهربون
yalda

من رابــطه هایی را دوســت دارم که دو طــرفه اند

من رابــطه هایی را دوســت دارم که دو طــرفه اند .. .

هــر دو میکوشــند برای ادامــه دار شــدنش ...

هــر دو خطــر می کنــند ...

هــر دو وقــت میگــذارند ...

هــزینه میکنــند ...

هر دو برای یک لحظــه بیــشتر ، در کنــار هــم بــودن

با زمــان هــم میجنــگند ...

من عاشــــق رابطــه های دو طــرفــه ام .

رابطه هــایی که بــرای هر دو طرف ادامــه اش،

با ارزشتــرین چــیز دنــیاست .

بــــرای هــــر دو !...

مشاهده همه ی 23 نظر
yalda
مهربونمهربون
yalda

آدمهایی که ما را ترک میکنند سه دسته اند: یک گروه

آدمهایی که ما را ترک میکنند سه دسته اند:

یک گروه آنهایی که بر میگردند 

گرچه نه آنها دیگر همان آدمهای سابق هستند و نه ما!

گروه دوم کسانی هستند که هرگز بر نمیگردند 

چه آنهایی که نمیخواهند ، چه آنهایی که نمیتوانند!

گروه آخر آنهایی هستند که باید دعا کنیم 

آنچنان پلهای پشت سرشان را خراب کنند 

که اگر هم بخواهند ، نتوانند برگردند!

خطر ناکترین گروه سومیها هستند . 

چون موقع رفتن طوری ما را میشکنند ، 

که ما تا مدتها در کما میمانیم 

و خیلی دیر میفهمیم 

که برای چه آدمهای بی ارزشی اشک ریختیم ، 

احساس گناه کردیم، 

از خود گذشتگی کردیم ، 

و تا مرز نابودی ، زندگی را فدا کردیم ... 

خیلی دیر میفهمیم ... خیلی دیر ... 

ولی یک روز میفهمیم ...

چیزی که هرگز نمیفهمیم این است 

که اصلا چه چیز این آدمها را آنقدر دوست داشتیم؟؟؟؟

( روزی که آدمهای بزرگتری ، با ارزشهای والاتری 

وارد زندگی ما شدند ، 

آن روز قدرِ خودمان را بیشتر میدانیم )

مشاهده همه ی 11 نظر
yalda
مهربونمهربون
yalda

ﭘﺴﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﻗﻬﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ . ﺍﺱ ﺑﺪﻩ ﺑﮕﻪ : ﻫﯽ

ﭘﺴﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﻗﻬﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ ...

ﺍﺱ ﺑﺪﻩ ﺑﮕﻪ :

ﻫﯽ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﻪ ...

ﻗﻬﺮﯼ ﮐﻪ ﻗﻬﺮ ﺑﺎﺵ ﺑﻪ ﺩﺭﮎ ...

ﻓﻘﻂ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﭘﺎ ﺧﻄﺎ ﮐﻨﯽ ﺩﻧﺪﻭﻧﺎﺗﻮ ﺧﻮﺭﺩ ﻣﯿﮑﻨﻢ ..

مشاهده همه ی 12 نظر
yalda
مهربونمهربون
yalda

مـا. نَسـلِ بـوسـﮧ هـآے خیـابـآنے هَستیـم. نَسـلِ خـوآبیـدَטּ بـآ اِس اِم

مـا..

نَسـلِ بـوسـﮧ هـآے خیـابـآنے هَستیـم.

نَسـلِ خـوآبیـدَטּ بـآ اِس اِم اِس.

نَسلِ دردودِل بآ غَریبِـﮧ هـآے مَجـآزے

نَسلِ جُمـلِـﮧ هـآےکـورُوش وَ دُکـتُر شَریعَـتے.

نَسـلِ کـآدوهـایِ یَوآشکـے

نَسـلِ تَـرس اَز چِـرآغ هـآے گَـردآטּ مـاشیـטּ پُلـیس.

نَسـلِ سـوختِـﮧ.

نسـلِ مــــטּ!

نسـلِ تُــــــو!

یـآدماטּ بـاشـد

هنگـآمے کـﮧ دوبـآره بـﮧ جَهَنَــم رَفتیـم

بیـטּ عـذآب هـایـمآטּ مُدآم بگـوییم:

یـــــــــــــــآدَش بخـیر؛

دُنـیاے مآ هَم همینطُـور بـود،مِثـلِ جَهَنَـم. . .!

مشاهده همه ی 10 نظر
farnaaz69{{دلبر دلهای پاک}}
خوشحالخوشحال
farnaaz69{{دلبر دلهای پاک}}

ﺯﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻋﺎﺩﯼ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﻣﺜﻞ

08892960424681178812.gif

ﺯﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻋﺎﺩﯼ ﺷﺪﻥ
ﺍﺯ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﺷﺪﻥ
ﺍﺯ ﻣﺜﻞ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﻧﺒﻮﺩﻥ ، ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ !
ﮔﺎﻫﯽ ﺯﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺜﻞ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﯾﺪ ...


مشاهده همه ی 61 نظر