لحظه  بروز رسانی 
سهند
خوشحالخوشحال
سهند

سه چیز زیباست بی خبر،دعایت ڪنند نبینی، نگاهت ڪنند

سه چیز زیباست
بی خبر،دعایت ڪنند
نبینی، نگاهت ڪنند
ندانی، یادت ڪنند

دعایتان می ڪنم به خیر
نگاهتان می ڪنم به پاکی
یادتان می ڪنم،به خوبی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سهند
خوشحالخوشحال
سهند

میان ماندن و نماندن فاصله تنها یک حرف ساده بود

میان ماندن و نماندن
فاصله تنها یک حرف ساده بود
از قول من
به باران بی امان بگو :
دل اگر دل باشد ،
آب از آسیاب علاقه اش نمی افتد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سهند
خوشحالخوشحال
سهند
م

م

مشاهده همه ی 1 نظر