لحظه  بروز رسانی 
hadi
ناراحتناراحت
hadi

به سلامت‍ـــــے پس‍ـــــــــرم به سلامتی روزی که از اتاق

اس ام اس

به سلامت‍ـــــے پس‍ـــــــــرم

به سلامتی روزی که از اتاق میاد بیرون میگه:مام‍ــــــــــــــــان؟
خوشتیپ شدم؟!
یه نگاه به آقامون بندازم ツ
وبگم دُرُس مثل بابات

به سلامتی روزی که دارم جلو آینه آرایش میکنم
بگه:مامان خان‍ــــــــــــــــــــوم!
بسه دیگه بابا دوس نداره زیاد خوشگل بشی
چون الان بابا نیست من مرد خونم

به سلامتی روزی که باهاش میرم بیرون،
مردا بد نگام کنن بگه:انگشت کوچیکه بابامم نمیشید کثافت‍ــــــــــــــــــــا
به مامان خوشگلم نگا نکنید

به سلامتی روزی که به پسرم میگم بروجلو آینه قشنگ موهاتو شونه کن بیا بریم بیرون
میگه:چه معنی میده مرد دوساعت جلو آینه به خودش برسه

دخت‍ــــــــــــــــــــــــرا
اینجا روخلوت کنین!
من هنوز زوده مادرشوهر بشم

♥♥وال‍ــــــــــــــــــــــــــــا♥♥

مشاهده همه ی 1 نظر
hadi
ناراحتناراحت
hadi

 ★ * ★  *  بیــــــــــــــــــــا که مــن    ★ * ★  *  به مـــــــــــــــــــ

 ★ * ★  *  بیــــــــــــــــــــا که مــن    ★ * ★  *  به مـــــــــــــــــــهربانیت    ★ * ★  *  به آرامشــــــــــــــــــــت    ★ * ★  *  به وفــــــــــایــــــــــــــت    ★ * ★  *  به غـــــــــــــــــــــــرورت    ★ * ★  *  به بــــــــــــــــــــــــهارت    ★ * ★  *  به قـــــــــــــــــــــــدرتت    ★ * ★  *  به یـــــــــاد رویـــــــــــت    ★ * ★  *  به فروغــــــــــــــــــــــت    ★ * ★  *  به خنـــــــــــــــــــده ات    ★ * ★  *  به همــــــــــــــــــــرازیت    ★ * ★  *  به همــــــــــــــــــدردیت    ★ * ★  *  از همه محتاج ترم . . .    ★ * ★  *  بیا و آغوش گرمت را برای همیشه برای آرامشم باز کن . . (..')/♥ ♥('..) .♥/. = .█/. _| |_ ♥ _| |_

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hadi
ناراحتناراحت
hadi

جزو کدوم قشری، ها؟ نور چشمیا؟ درگیر ریشی یا چه

جزو کدوم قشری، ها؟ نور چشمیا؟
درگیر ریشی یا چه مدی بش میاد؟
دانشجو، روشن‌فکر، مامان جون مشوق
بعد میخواد سیاسی شه ، پَ ک×ن رو تشکه
و ش.رته بقل، آجر جا کــَــپــَــل ، بعد بشین داد بزن تا قله نبرد
کهریزک شد ساپورته سفر و پناهندگی، بعدم پاسپورته عوض
دنباله چی‌ای حاجی؟ خونایی رو که پاشید؟
یه روز خوبم بیاد که جای تو نی لاشــ.ی
قانون جبرو گ ا ی ی د م من که اگه جایی که میرسمو تو رسیده باشی
من دنبال یه جام که باشه شخصیت تو دنبال یه خواب کنار امنیت
تو صبحات میشه ظهرو بعد… منو شبو رولو علف

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید