لحظه  بروز رسانی 
خداحافظـ دنیاے مجازۍ
بی‌حالبی‌حال
خداحافظـ دنیاے مجازۍ

‏دست خودم نیس بضیا واسه همیشه توو دریای دلم لنگر

‏دست خودم نیس
بضیا واسه همیشه توو دریای دلم لنگر انداختن و موندگار شدن

‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ ☜ ‌ݪۏݪا - باݧے ツ ........ ♥️

نظرات برای این پست غیر فعال است
خداحافظـ دنیاے مجازۍ
بی‌حالبی‌حال
خداحافظـ دنیاے مجازۍ

از همه ى فرصت هاى زندگى استفاده كن. بعضى چيزها

از همه ى فرصت هاى زندگى استفاده كن.
بعضى چيزها يكبار بيشتر پيش نميان.

‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ ‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ ☜ ‌ݪۏݪا - باݧے ツ ....... ♥️

مشاهده همه ی 41 نظر
خداحافظـ دنیاے مجازۍ
بی‌حالبی‌حال
خداحافظـ دنیاے مجازۍ

ميدونين واسه يه دوستت دارم ساده ! شايد اون طرف

ميدونين واسه يه دوستت دارم ساده ! شايد اون طرف

ميدونين واسه يه دوستت دارم ساده !
شايد اون طرف هزار بار باخودش جنگيده ...
سرسری نگذريد ازش...

‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ ‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ ☜ ‌ݪۏݪا - باݧے ツ ...... ♥️

مشاهده همه ی 13 نظر
خداحافظـ دنیاے مجازۍ
بی‌حالبی‌حال
خداحافظـ دنیاے مجازۍ

هرموقع دیدی یکی رو نمیتونی ببخشی از بس کارش بد بوده

هرموقع دیدی یکی رو نمیتونی ببخشی از بس کارش بد بوده خودتو به جاش ببخش که همچین آدمی رو به زندگیت راه دادی


‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ ‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ ☜ ‌ݪۏݪا - باݧے ツ ...... ♥️

مشاهده همه ی 24 نظر
خداحافظـ دنیاے مجازۍ
بی‌حالبی‌حال
خداحافظـ دنیاے مجازۍ

بهترین چیزی که در زندگی میتوان نگه داشت ، یکدیگر است

بهترین چیزی که در زندگی میتوان نگه داشت ، یکدیگر است...

‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ ☜ ‌ݪۏݪا - باݧے ツ ... ♥️

مشاهده همه ی 11 نظر
خداحافظـ دنیاے مجازۍ
بی‌حالبی‌حال
خداحافظـ دنیاے مجازۍ

امیدوارم روزی بیاد که دلتو هر جا بذاری بدون ترس از

امیدوارم روزی بیاد که دلتو هر جا بذاری بدون ترس از دست دادنش.

.‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ ☜ ‌ݪۏݪا - باݧے ツ .... ♥️

مشاهده همه ی 8 نظر
خداحافظـ دنیاے مجازۍ
بی‌حالبی‌حال
خداحافظـ دنیاے مجازۍ

هنر شاد بودن اینه که از داشته‌هاتون راضی باشید

هنر شاد بودن اینه که از داشته‌هاتون راضی باشید.

.‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ ☜ ‌ݪۏݪا - باݧے ツ..... ♥️

مشاهده همه ی 9 نظر
خداحافظـ دنیاے مجازۍ
بی‌حالبی‌حال
خداحافظـ دنیاے مجازۍ

دلت میشکنه ولی اطمینان داشته باش که جون سالم به درمیبری

دلت میشکنه ولی اطمینان داشته باش که جون سالم به درمیبری...

.‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ ☜ ‌ݪۏݪا - باݧے ツ ..... ♥️

مشاهده همه ی 7 نظر
خداحافظـ دنیاے مجازۍ
بی‌حالبی‌حال
خداحافظـ دنیاے مجازۍ

گذشتن به معنای فراموشیِ چیزی نیست بلکه تنها به معنای قبول

گذشتن به معنای فراموشیِ چیزی نیست بلکه تنها به معنای قبول کردن و ادامه دادن به زندگیِ


.‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ ☜ ‌ݪۏݪا - باݧے ツ ...... ♥️

مشاهده همه ی 6 نظر
خداحافظـ دنیاے مجازۍ
بی‌حالبی‌حال
خداحافظـ دنیاے مجازۍ

میگن ته دل آدم درست ترین حرفارو میزنه! ببین ته

میگن ته دل آدم درست ترین حرفارو میزنه!
ببین ته دلت چی میگه.

‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ ‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ ☜ ‌ݪۏݪا - باݧے ツ .... ♥️

مشاهده همه ی 29 نظر