لحظه  بروز رسانی 
sarina
خوشحالخوشحال
sarina
پست شماره 305528835 از sarina


مشاهده همه ی 1 نظر
sarina
خوشحالخوشحال
sarina

من از همین تریبون اعلام میکنم هر کسی یه دروغ باحال

من از همین تریبون اعلام میکنم هر کسی

یه دروغ باحال بگه{-7-}{-2-}

مشاهده همه ی 160 نظر
sarina
خوشحالخوشحال
sarina

طرف همچین خودش و میگیره انگار منـــــــه (ツ)_//_والا بخدا چه آدمایی پیدا میشن!!!          

طرف همچین خودش و میگیره

 انگار منـــــــه

 (ツ)

_//_

والا بخدا چه آدمایی پیدا میشن!!!

                                               من یه دونم واسه همه نمونم{-7-}{-26-}

مشاهده همه ی 24 نظر
sarina
خوشحالخوشحال
sarina

ساسی مانکن : من نگران وضع موسیقی ایرانی هستمگقتنی است استاد

ساسی مانکن : من نگران وضع موسیقی ایرانی هستم
گقتنی است استاد جلال ذوالفنون پس از شنیدن این خبر در قبر، مجددا جان به جان آفرین تسلیم نمودند{-33-}{-18-}{-7-}

مشاهده همه ی 35 نظر
sarina
خوشحالخوشحال
sarina

فاميل(با عجله): بدبخت شديم! پسرعمه: مگه قبلاٌ خوشبخت بوديم!؟ فاميل: بدبخت

فاميل(با عجله): بدبخت شديم!
 پسرعمه: مگه قبلاٌ خوشبخت بوديم!؟
 فاميل: بدبخت

فاميل(با عجله): بدبخت شديم!
پسرعمه: مگه قبلاٌ خوشبخت بوديم!؟
فاميل: بدبخت تر شديم!
همساده: کاکو از نظر فيزيولوژيکي امکان نداره من بدبخت تر از ايني که هستم شم!
فاميل: اي بابا چرا انقد بحث ميکنين!؟ آقاي مجري فهميده کيک تو يخچال رو خورديم داره مياد سراغمون!
پسرعمه: باز ما يه چيزي تو اين خونه خورديم بايد تا يه هفته خفت بکشيم!
فاميل: همساده تو که روزي 12بار کتک ميخوري بيا اينو هم گردن بگير!
(مجري مياد)
همساده: آقو تقصير منه!
مجري: چي؟
همساده: هرچي شما بگي،شکست سنگين برزيل به آلمان،اختلاس 3هزار ميلياردي،جنگ جهاني دوم...
مجري: پس کيک رو کي خورده؟ پسرعمه تو خوردي؟
پسرعمه: اي خدا اين داره ميگه جنگ جهاني تقصير منه شما هيچي بهش نميگي بعد واس خوردن يه کيک 7تومني به من گير ميدي!؟

مشاهده همه ی 24 نظر
sarina
خوشحالخوشحال
sarina

نظــرتون راجـع بـه مـن چيـه؟؟ 1-خــوبم 2-خيلي خوبـم 3-خيـلي خيـلي خوبم

نظــرتون راجـع بـه مـن چيـه؟؟

1-خــوبم

2-خيلي خوبـم

3-خيـلي خيـلي خوبم

4-عاليـم

5-همه موارد

تروخدا راستشـو بگيناااا{-106-}{-106-}{-102-}{-102-}{-102-}{-102-}{-85-}{-33-}{-7-}

مشاهده همه ی 73 نظر
sarina
خوشحالخوشحال
sarina

ﭼﺘﻪ؟؟؟ ﻋﺸﻘﺖ؟؟؟ ﺑﻬﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮﺩﻩ؟؟؟ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ ﺑﺎﺑﺎ . ﻣﺴﺨﺮبازیاروووووووووووو!! ﺑﺮﻭ

ﭼﺘﻪ؟؟؟

ﻋﺸﻘﺖ؟؟؟

ﺑﻬﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮﺩﻩ؟؟؟

ﺟﻤﻊ ﮐﻦ ﺑﺎﺑﺎ .... ﻣﺴﺨﺮبازیاروووووووووووو!!

ﺑﺮﻭ ﯾﻪ ﭼﺮﺧﯽ ﺗﻮ ﺷﻬﺮ ﺑﺰﻥ !

ﺑﺒﯿﻦ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﭼﺠﻮﺭﯼ ﻭﺍﺳﻪ ﯾﻪ ﻟﻘﻤﻪ ﻏﺬﺍ ﮔﺮﯾﻪ

ﻣﯿﮑﻨﻦ ..

ﺑﺒﯿﻦ ﭘﺪﺭﯾﻮ ﮐﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﯾﻪ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﻮﻥ ﺳﺮﺵ ﺗﻮ ﺳﻄﻞ

ﺁﺷﻐﺎﻟﺸﻪ ﮐﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻪ ....

ﺑﺒﯿﻦ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻦ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﻣﯿﮑﻨﻪ

ﺑﯿﺎ " ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ " ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮﻥ ﺗﺎ ﺧﺒﺮ

ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺮﯾﻀﺎﺷﻮﻧﻮ ﺑﺸﻨﻮﻥ ...

ﺁﺭﻩ ...

ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪﯼ ﻗﺸﻨﮓ ...

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻦ،ﻧﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺭﮔﯿﺮﺷﯽ

ﻗﺪﺭ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺧﻮﺑﺘﻮ ﺑﺪﻭﻥ

ﮔﻮﺭ ﭘﺪﺭ ﻫﺮﭼﯽ ﺁﺩﻡ ﻧﺎﻣﺮﺩ ﻭ ﺑﯽﻣﺮﺍﻣﻪ ....

مشاهده همه ی 47 نظر