لحظه  بروز رسانی 
yas/ عشق وروجکی /مشاوره /
مهربونمهربون
yas/ عشق وروجکی /مشاوره /

اگر آرامش میخواهی ، مراقب مردم نباش . اگر ادب میخواهی

3a44379c32637d2de507c5eb914df5d0-425
اگر آرامش میخواهی ،
مراقب مردم نباش ...

اگر ادب میخواهی ، 
در کار کسی دخالت نکن ؛

اگر پند زندگی می خواهی ،
در برابر آدمهای احمق سکوت کن ... !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
yas/ عشق وروجکی /مشاوره /
مهربونمهربون
yas/ عشق وروجکی /مشاوره /

باور کن  آنقدر ها هم سخت نیست فهمیدن اینکه بعضی ها

باور کن 
آنقدر ها هم سخت نیست
فهمیدن اینکه
بعضی ها می آیند که 
نماننــد نباشند نبیـننـد

و تــو
اگر تمامی ِدنیا را هم حتی به پایشان بریزی
آنها تمامی ِبهانه های دنیا را جمع می کنند
تا از بین آنها بهانه ای پیدا کنند
که بــــروند 
دور شـــوند
که نـــمانند اصلا 
پس به دلت بسپار 
وقتی از خستگی هایِ روزگار
پناه بردی به هر کسی
لااقل خوب فکر کن ببین
از سر علاقه آمده ، یا از سر ِ ... !!!
تا دنیایت پر نشود 
از دوست داشتن هایِ پر بغض
که دمار از روزگارت درآورد !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید