لحظه  بروز رسانی 
پشتکوهی
پشتکوهی

تعبیر این خواب که هر چی لباس ار تو کمدت در

تعبیر این خواب که هر چی لباس ار تو کمدت در میاری سفیده حتی کفش مشکیت کثیفه میشوری سفید میشه
اینه که میخوای بمیری؟ یا تبلیغ وایتکس بوده؟


بزن باران
مشاهده همه ی 10 نظر
پشتکوهی
پشتکوهی

از آسانسور فقط شکلک در آوردن تو آینش نصیب ما شد

از آسانسور فقط شکلک در آوردن تو آینش نصیب ما شدبزن باران
مشاهده همه ی 2 نظر
پشتکوهی
پشتکوهی

ادب، احترام و اخلاق گرایی موجب ایجاد حق و تکلیف در

ادب، احترام و اخلاق گرایی موجب ایجاد حق و تکلیف در سطوح عالی برای طرفین میشه و گستاخی موجب ایجاد حق و تکلیف در سطوح پست خواهد شد


بزن باران
مشاهده همه ی 1 نظر
پشتکوهی
پشتکوهی

حس کبوتری رو دارم که هرچی میرینه رو ماشین نمیوفته

حس کبوتری رو دارم که هرچی میرینه رو ماشین نمیوفتهبزن باران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پشتکوهی
پشتکوهی

انقد خوشال بودم تو ترافیک ماشین بغلیم آهنگ عربی گذاشته بود

انقد خوشال بودم تو ترافیک ماشین بغلیم آهنگ عربی گذاشته بود من اینور قر میدادمبزن باران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پشتکوهی
پشتکوهی

باز که صب شدبزن باران
مشاهده همه ی 1 نظر
پشتکوهی
پشتکوهی

تو که نباشی چه فرقی دارد  سوار 206 شم یا اس500

تو که نباشی چه فرقی دارد  سوار 206 شم یا اس500
عزیزم


بزن باران
مشاهده همه ی 3 نظر