لحظه  بروز رسانی 
شهاب "سرای شادی"
شهاب "سرای شادی"

ای خدا این فصل را هجران مکن سرخوشان

 لینک
ای خدا این فصل را هجران مکن سرخوشان
"آب زنید راه را حین که نگار می رسد ... "

ای خدا این فصل را هجران مکن

سرخوشان عشق را نالان مکن

نیست در عالم ز هجران تلخ تر

هر چه خواهی کن ولیکن آن مکن

{-w71-}{-124-}{-w68-}

ســـرای شــادی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسین علیپور(مدیر سرای شادی)
مهربونمهربون
حسین علیپور(مدیر سرای شادی)
اااا

اااا

ســـرای شــادی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسین علیپور(مدیر سرای شادی)
مهربونمهربون
حسین علیپور(مدیر سرای شادی)

سلام دوستان خوبم صبحتون پر از نگاه خدا

سلام دوستان خوبم صبحتون پر از نگاه خدا

سلام دوستان خوبم
صبحتون پر از نگاه خدا

ســـرای شــادی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسین علیپور(مدیر سرای شادی)
مهربونمهربون
حسین علیپور(مدیر سرای شادی)
سلام صبحتو بخیر

سلام صبحتو بخیر

ســـرای شــادی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسین علیپور(مدیر سرای شادی)
مهربونمهربون
حسین علیپور(مدیر سرای شادی)

Avay-baran67 آوای باران الهی به امید خودت نه آدم

Avay-baran67
آوای باران
الهی به امید خودت نه آدم های بیخودت ...همیشه سرم بالاس چون بالاسرم خداس ... :).....یک نفر در دل شب يک نفر در دل خاک... يک نفر همدم خوشبختی هاست... يک نفر همسفر سختی هاست... عمرمان میگذرد.. ما همه رهگذريم... آنچه باقیست فقط خوبيهاست ...

ســـرای شــادی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد راد
محمد راد
/

/

ســـرای شــادی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید