لحظه  بروز رسانی 
hasan
قبراققبراق
hasan

تمـــــام زندگــ ـی ام د-ر-د مـــــ ـیکند ."

تمـــــام زندگــ ـی ام د-ر-د مـــــ ـیکند ."

?tp=41&post_id=312565327تمـــــام زندگــ ـی ام د-ر-د مـــــ ـیکند .."

مشاهده همه ی 6 نظر
hasan
قبراققبراق
hasan
مشاهده همه ی 10 نظر
hasan
قبراققبراق
hasan
مشاهده همه ی 2 نظر
hasan
قبراققبراق
hasan

دلتنگ‌ها بهتر می‌دانند که خواب یک نیاز نیست تنها

دلتنگ‌ها بهتر می‌دانند که خواب یک نیاز نیست تنها

دلتنگ‌ها
بهتر می‌دانند
که خواب یک نیاز نیست
تنها
یک بهانه است !
تا آدمی
به شب «پناه» ببرد...!!!

شبتون بخیر ✨

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hasan
قبراققبراق
hasan

خِیلے طول میڪِشه  تا قَلب  چیزی رو بفَهمه. ڪِه مغز

خِیلے طول میڪِشه  تا قَلب  چیزی رو بفَهمه. ڪِه مغز

خِیلے طول میڪِشه

 تا قَلب

 چیزی رو بفَهمه..

ڪِه مغز

خِیلے وَقته میدونه


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hasan
قبراققبراق
hasan

اگر موفق شدید به کسی خیانت کنید  آن شخص را


اگر موفق شدید به کسی خیانت کنید

 آن شخص را احمق فرض نکنید

 بلکه بدانید . . .

او خیلی بیشتر از آنچه لیاقت داشته اید

به شما اعتماد کرده است!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hasan
قبراققبراق
hasan

هر حيوان كه از دور ديدی و ندانستی سگ و گرگ

هر حيوان كه
از دور ديدی و ندانستی
سگ و گرگ است يا آهو

ببين رو به سمت مرغزار و
سبزينه است يا لاشه و استخوان؟!

آدمی را نيز چون نشناسی، ببين به كدام سوی می‌رود...
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hasan
قبراققبراق
hasan

زمان بندی خدا بی نظیر است نه هیچگاه دیر نه هیچگاه

زمان بندی خدا بی نظیر است

نه هیچگاه دیر
نه هیچگاه زود

کمـی بردبـاری می طلبد ..

و ایمـانی بسـیار
.................................
اما ارزش انتظار را دارد.
.................................

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید