لحظه  بروز رسانی 
داريوش
مو قشنگمو قشنگ
داريوش

بهش بگی دوسش داریپرو میشه میره !بهش بگی ازش بدت میادنا

بهش بگی دوسش داری

پرو میشه میره !

بهش بگی ازش بدت میاد

نا امید میشه و میره !

محبت کنی

خوشی میزنه زیر دلش و میره !

محبت نکنی

از یکی دیگه محبت میگیره و میره !

خلاصه میره …

خودتو خسته نکن!!!{-33-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
داريوش
مو قشنگمو قشنگ
داريوش

دقت کردین اگه اسمت میرزا پشمک الدین گل کلمیان هم باشه

دقت کردین اگه اسمت میرزا پشمک الدین گل کلمیان هم باشه
وقتی میخوای ایمیل درست کنی
میگه قبلا با این اسم ساخته شده؟

 {-33-}

مشاهده همه ی 3 نظر
داريوش
مو قشنگمو قشنگ
داريوش

آموزش سريع تفاهم در زندگي مشترك برای خانوم‌ها: هیچ وقت


آموزش سريع تفاهم در زندگي مشترك
برای خانوم‌ها:
هیچ وقت با هیچ مردی بحث نکنید... بلافاصله گریه کنید!!!
برای آقایون:
هیچ وقت با خانوم‌ها بحث نکنید... بلافاصله ببوسیدشون!!!{-33-}

مشاهده همه ی 1 نظر
داريوش
مو قشنگمو قشنگ
داريوش

بخش اول طرح شادسازی: مامانم در طول شبانه روز فقط یکبار

بخش اول طرح شادسازی:
مامانم در طول شبانه روز فقط یکبار بهم میگه مهندس
اونم آخره شباست که صِدام میزنه مهندس بیا آشغالا رو بزار دَم در!!!

مشاهده همه ی 13 نظر