لحظه  بروز رسانی 
سما
سما

باور آدمهای ساده را  خراب نکن آدمهای ساده با تو  تا ته خط می آیندو  اگر بی معرفتی ببینند 

عکس و تصویر باور آدمهای ساده را خراب نکن آدمهای ساده با تو تا ته خط می آیندو ...
باور آدمهای ساده را 
خراب نکن
آدمهای ساده با تو 
تا ته خط می آیندو 
اگر بی معرفتی ببینند 
قهر نمی کنند
می میرند
مرگ پروانه ها را آیا دیده ای ؟
پروانه ها با یک تلنگر می میرند

مشاهده همه ی 8 نظر
سما
سما

1458839991236321_large.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر