لحظه  بروز رسانی 
باران
آروم و عادیآروم و عادی
باران

یه وقتایی تنها چـیزی که از خدا میخوای اینه که

یه وقتایی تنها چـیزی که
از خدا میخوای اینه که
چشماتو ببندی و باز کنی
ببینی همه چی درست شده...

ایمان به خدا،
همه چی رو تغییر میده

مشاهده همه ی 12 نظر
باران
آروم و عادیآروم و عادی
باران

دختر سرزمین من احساس میکنم این روزها معنای زیبایی را

دختر سرزمین من
احساس میکنم این روزها معنای زیبایی را گم کرده ای
باور کن زیبایی در چشمهای امانتیه رنگ روشن و لبهای برجسته کرده سرخ نیست
باور کن هر چه قدر هم دماغت را کوچک کنی و سر بالایش کنی زیبا نخواهی شد
دختر سرزمین من ملاک های زیباییت را تغییر بده زیبایی ظاهری هر فرد همانیست که خداوند در وجودش قرار داده زیبایی ظاهر زمانی به چشم خواهد آمد که تو قلب پاکی داشته باشی آنوقت همه تو را زیبا خواهند دید
دختر زیبای سرزمین من از صمیم قلب برایت آرزو میکنم زیبایی حقیقی گم شده ات را دوباره پیدا کنی

مشاهده همه ی 3 نظر
باران
آروم و عادیآروم و عادی
باران

ما زنان وقتی عاشق می شویم همه ی قلب و وجودمان

ما زنان وقتی عاشق می شویم همه ی قلب و وجودمان را به مرد محبوبمان می سپاریم آنگونه همه زیبایی ها و لذات دیگر در رابطه با او معنا می یابند .. اما شما مردان وقتی عاشق می شوید تنها قسمتی از قلب و وجود خود را در اختیار زن محبوبتان می گذارید .. بقیه را برای موفقیتها و کسب قدرتها و خودخواهی خود نگه می دارید.
حرفی نیست شاید اگر ما هم مرد بودیم چنین می کردیم اما آنچه از شما می خواهیم این است که آن قسمتی از قلبتان را که به ما سپردید دیگر ملعبه هوسبازی هایتان نکنید، ما به همان سهم هر چند کوچک .. اگر زلال و اطمینان بخش باشد قانعیم ...

مشاهده همه ی 3 نظر
باران
آروم و عادیآروم و عادی
باران

چقدر خوب است که همیشه در زندگیتان کسی را

چقدر خوب است
که همیشه در زندگیتان
کسی را داشته باشید
که حتی در نبودنش هم
باعث لبخندتان شود...

مشاهده همه ی 2 نظر
باران
آروم و عادیآروم و عادی
باران

زنهایى كه چشمى به راهشان نیست زنهایى كه زیباییشان در

زنهایى كه چشمى به راهشان نیست
زنهایى كه زیباییشان در اندام و لوندىِ رفتارشان نیست
زنهایى كه نه رقابت میكنند
و نه حسادت!
آرام از كنارت میگذرند
نه جلب توجه میكنند
و نه توجهت را میخواهند !!
زنهایى كه ساده میپوشند
ساده حرف میزنند
و ساده میبخشند....!
اینها زنهایى هستند
كه احساساتشان ریشه در آسمان دارد،
كه عشق
برایشان كافى نیست ...!
و اگر روزى تو را به دنیاى خود راه دهند،
خیالِ بازگشت، به خودىِ خود
از حافظه ات پاك میشود..!
كافیست ساده، صادق و پیوسته باشى،
تا معنى دل به دریا زدن
دریا دل بودن را با همه وجودت لمس كنى...
این زنها را دست كم نگیر
اینها خدایانِ عشقهاى زمینى و وارثان عشقهاى آسمانى اند..

مشاهده همه ی 4 نظر
باران
آروم و عادیآروم و عادی
باران

اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﭘﺎﮎ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻣﻦ

اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﭘﺎﮎ
ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻣﻦ ★
ﺑﺬﺍﺭ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻭﺍﺳﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ؛
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﻟﻮﺍﭘﺲ ﭘﺪﺭ ﺷﺪﻥ .
ﻏﺼﻪ ﻣﺎﺩﺭﻭ ﺧﻮﺭﺩﻥ .
ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺑﻮﺩﻥ ...
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺪﺭﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺟﺎﺕ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻥ،
ﺟﺎﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻦ ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺯﻡ ﺗﻮ ﺭﺍﺿﯽ ﺑﻪ ﯾﻪ
ﻏﻢ ﮐﻮﭼﯿﮏ ﺗﻮ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﻧﺒﺎﺷﯽ ....
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﺷﮏ ﺭﯾﺨﺘﻦ
ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮﺩﻥ،
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﺭﻭﯾﺎﺗﻮ ﺟﺎ ﺑﺬﺍﺭﯼ ﺗﻮ
ﺭﺍﻩ ﻣﺪﺭﺳﻪ ...
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺘﻮﻧﯽ ﺣﺮﻑ ﺑﺮﺍﺩﺭﺗﻮ ﺯﻣﯿﻦ
ﺑﻨﺪﺍﺯﯼ ..
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺳﺮﺩ ﺭﻭ
ﺳﺮﺕ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﯿﺸﻪ ..
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻇﺮﯾﻒ ﺑﻮﺩﻥ،
ﺣﺴﺎﺱ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﻟﯽ ﭘﺎﺵ ﮐﻪ ﺑﯿﻔﺘﻪ ﮐﻮﻩ ﺷﺪﻥ،
ﻣﺤﮑﻢ ﺷﺪﻥ ....
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮ ﺳﻔﺮﻩ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮﯼ
ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﯿﻨﻪ
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺙ ﻭ
ﻣﯿﺮﺍﺙ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮﺩﻥ ..
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﺮﮒ ﭘﺪﺭﻭ ﻣﺎﺩﺭ
ﺷﺪﻥ ....
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﻟﻬﺮﻩ، ﺍﺳﺘﺮﺱ،
ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭼﺮﺍ ؟ ﺑﻮﺩﻥ ....
ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﮕﻢ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﺮﭼﯽ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺁﺑﺮﻭﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﺵ ﺍﺯ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﺵ
ﮔﺬﺷﺖ .....

مشاهده همه ی 4 نظر
باران
آروم و عادیآروم و عادی
باران

ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎﻧﯽ. ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺑﺸﮑﻨﺪ ﺩﻟـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎﻧﯽ....
ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺑﺸﮑﻨﺪ ﺩﻟـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.... غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮﻭﺭﺕ .... ﺍﻋتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﺩﺕ....
ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ٬ﺍﺯ ﭘﺸﺖ با ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺮﮎ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺑﻨﮕﺮﯼ!
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺗﯿﺰ ﻭ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ,ﺗﺎﺑﻠﻮﯼ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯽ ..!!!!

مشاهده همه ی 1 نظر
باران
آروم و عادیآروم و عادی
باران

یادم باشد اینجا اگر مجازی است اگر دروغ زیاد

یادم باشد
اینجا اگر مجازی است
اگر دروغ زیاد است،
اگر کسی، کسی را نمی بیند،
حق ندارم هر چه خواستم بکنم.
یادم باشد پشت سر هر کدام از این مجازی ها یک "انسان" نشسته که در سینه "دل" دارد،
و من حق ندارم او را خراب، خرد، یا وابسته کنم
و بعد به راحتی بگویم
" ببخشید"
یادم باشد کاینات مسیر رفت و برگشت عمل خودمان است.
پس رفیق مجازی اگر زمین خوردی ببین کجا کسی را زمین زده ای.
کاینات مجازی و غیر مجازی نمی فهمد، کاینات با "احساسات" و " دل" آدمها کار دارد.
پس مراقب باش.

مشاهده همه ی 3 نظر
باران
آروم و عادیآروم و عادی
باران

همه ی دخترها به دوست داشته شدن نیاز دارند ، به

همه ی دخترها به دوست داشته شدن نیاز دارند ، به یک نفر که احساسشان را بفهمد و پا به پایشان دیوانگی کند معنی اخم هایشان را بداند و با غر زدن های گاه و بی گاهشان کنار بیاید ،
آنها یک نفر را میخواهند که عشق را بلد باشد و برای دنیای دخترانه شان بشود آن پادشاه سوار بر اسب سفید ! انتظار زیادی هم ندارند ، همین که لاک های رنگی هدیه بگیرند و کتاب های عاشقانه ، همین که قربان صدقه های واقعی بشنوند و غیرتی شدن های پر جذبه ببینند انگار دنیا را دارند ، دخترها ذوق کردن برای چیزهای کوچک و اتفاق های نه چندان بزرگ را خوب بلدند ، کافیست مطمئن باشند دوستشان داری و دوستت داشته باشند ، نه دلشان سورپرایزهای لاکچری میخواهد نه یک مرد با ماشین آن چنانی و پول فراوان...
دخترها را بد تعریف کرده اند اما واقعیت چیزی فراتر از این حرف هاست !
پدر بزرگ راست میگفت دختر مثل گل است ، از آن گل هایی که اگر حواست بهشان نباشد قهر میکنند و پژمرده میشوند و من خوب میدانم هیچ چیز آنها را از پا در نمی آورد به جز دوست داشته نشدن و بی توجهی ، گاهی دوست داشتنتان را با یک شاخه گل و چند بادکنک رنگی نشانشان بدهید ، آنها را بخاطر خودشان بخواهید ، این موجودات مظلوم که من میشناسم آنقدر دلشان از حرف و حدیث ها و نگاه های بد بعضی مردان شکسته است که همه جا دنبال امنیت گمشده شان میگردند ، هیچکس جز دخترها نمیداند راه رفتن توی کوچه ی خلوت و نگاه ترسناک مردی که از رو به رو می آید چقد عذاب دهنده و تلخ است که وقتی با صلوات از کنارش عبور میکنی،نفس راحت بکشی و سریع از آنجا بروی!!جواب این دلشکستگی هارا با اخم و بد اخلاقی ندهید تکیه گاه باشید و بگذارید یکبار هم که شده صدای خنده ی واقعی تمام دخترها توی شهر بپیچد آن وقت میبینید که دنیایتان با شیطنت های دخترانه چقدر شیرین تر میشود.
خیلی خوب است که به دخترانگی هایشان احترام بگذارید ، از موهای بلندی که روی فرش و سرامیک و گاهی توی غذایتان پیدا میشود گله نکنید:) به لاک های بدرنگشان نخندید ، اگر پول هایشان را جمع میکنند و برای خودشان رژ لب های رنگارنگ میخرند ذوق کنید ، برایشان بستنی و نوتلا و لواشک های ترش هدیه بیاورید ، بگذارید لوس باشند و رفتارهای کودکانه شان را سرزنش نکنید ، از خنده های بلند و ابراز احساسات های عجیب غریبشان ایراد نگیرید تا بفهمند دختر بودن قشنگ ترین هدیه ایست که خدا به آنها داده است.
دخترها مثل گل می مانند لطفأ شما هم شاهزاده کوچولو باشید و از گل هایی که دوستشان دارید مراقبت کنید .

مشاهده همه ی 4 نظر
باران
آروم و عادیآروم و عادی
باران

دخترها مثل سیب ، روی درخت هستند. بهترینشون روی بالاترین قسمتند.بعضی

دخترها مثل سیب ، روی درخت هستند. بهترینشون روی بالاترین قسمتند.بعضی مردها بهترین رو نمیخوان، چون میترسن در ازای به دست آوردنشان آسیب ببینند. در عوض آنهایی که روی زمین افتاده ، و زیاد خوشمزه نیستند رو انتخاب می کنند. شاید چون آسان بدست میان. به همین دلیل سیب های قله درخت فکر میکنند که مشکل از اونهاست. در حالی که اون ها فقط بزرگ هستند. در حقیقت باید صبورری کنند تا مرد درست از راه برسه و شهامت چیدن سیب از قله درخت رو داشته باشه. نباید برای اینکه کسی به ما دست یابی پیدا کنه، مثل سیب های به زمین افتاده بشیم، کسی که واقعا عاشقت باشه، برای بدست آوردنت همه کاری انجام میده.

مشاهده همه ی 2 نظر