لحظه  بروز رسانی 
مهدی (مرا آرام بخوان تمام نوشته هايم درد ميكند. )
آروم و عادیآروم و عادی
مهدی (مرا آرام بخوان تمام نوشته هايم درد ميكند. )

من نمی خواهم علیه خدای خود شورش کنم. تنها

من نمی خواهم
علیه خدای خود شورش کنم.

تنها جهان او را قبول نمی کنم
همین

مشاهده همه ی 1 نظر