37984827389038070287.jpg
بروز رسانی 
مسعود نوری
خوشحالخوشحال
مسعود نوری

یا چشم بپوش از من و از خویش

یا چشم بپوش از من و از خویش

یا چشم بپوش

از من و از خویش برانم

یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است
شادشاد
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است

تشکیک چیست ((خواننده این مطلب سلام خدا بر شما باد

تشکیک چیست
((خواننده این مطلب سلام خدا بر شما باد ))
تشکیک درست است در لغت یعنی شک و تردید ولی در اندیشه ملا صدرا در کتاب حکمت منعالیه معنی تشکیک مراتب وجود است همانطوریکه استحضار دارید تمام موجودات دارای مراتب عقلی و هوشی حسی ، بویایی ، چشایی ، بینایی ،شنوایی و... هستند وکف این مراتب از حجر یا ماده شروع می شود تا مرز واجب الوجود و خدا آخر هر مرتبی است یعنی اینکه برای خدا نقص و عیب و کمی وارد نیست خداوند کل است و نهایت همه موجودات است تشکیک در خدا راهی ندارد چون خداوند دیگر مراتب ندارد او در راس است وهمه تحت سلطه و حکمرانی او قرار دارند و هیچ شریکی ندارد زمان و مکان در او وارد نیست زمان و مکان از آن اوست بعنوان مثال مثلاً نور را بعنوان تشکیک در نظر بگیریم نور دارای مراتبی است یعنی اینکه از کمترین نور شروع میشه مثل نور کرم شب تاب تا بزرگترین آن در دنیای مادی خورشید همه نورند نور یک شم ، صد شم ، هزار شم و جنس همه اینها نور است و دارای وحدت است اما دارای مراتب کمی و زیادی است یعنی دارای درجه بندی شده است پس نتیچه می گیریم تمام نورهای کم به نور کل می پیوندند و تمام موجودات نیز به واجب الوجود می پیوندند و بازگشت همه به سوی خداوند یکتا است . پس وجود ما انسانها و سایر موجودات مادی و عیر مادی مثل فرشته ها و ملائکه ها همه و همه دارای وجود ممکن می باشند و دارای مراتب گوناگون ولی وجود واجب هیچ مراتبی ندارد و خودش بالاتر از هر مرتبه می باشد .وجود واجب با وجود ممکن هیچ ماهیت مشترکی ندارد.از طرف دیگر، وجود واجب شدیدتر و قوی تر از وجود ممکن است، زیرا معلوم است که خواص و آثاری که در وجود واجب است در وجود ممکنات وجود ندارد در کل دو نوع تشکیک داریم عبارتند از تشکیک طولی و تشکیک عرضی : تشکیک طولی آن است که وجود حقیقت یگانه ای است که از واجب الوجود - که شدیدترین مرتبه وجود است و هیچ محدودیتی ندارد - شروع شده تا به هیولای اولی که ناقص ترین و پایین ترین مرتبه وجود است می رسد.یک طرف آن شدیدترین مرتبه وجود و طرف دیگر آن ضعیف ترین مرتبه وجود است و بینهما متوسطات.پس در تشکیک طولی بین دو مرتبه وجود مقایسه می شود که یکی کامل تر از دیگری است و رابطه علت و معلولی بین آنها برقرار است. تشکیک عرضی این است که چند فرد از موجودات در یک مرتبه با همدیگر مقایسه شوند; مثلا یک مرتبه از نور را در نظر بگیریم که بر اجسام مختلفی بتابد، وقتی نور خورشید بر سنگ و خاک و درخت می تابد این کثرت نور وجوداتی است که تشکیک عرضی داشته و بین این چند معلول رابطه علت و معلولی برقرار نیست، گرچه همگی و در عرض یکدیگر معلول یک علت هستند.این چند معلول علی رغم کثرتی که دارند دارای نوعی وحدت حقیقی نیز هستند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است
شادشاد
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است

اول باید قدرت درون را شناخت : برای شناخت چشمه

اول باید قدرت درون را شناخت :
برای شناخت چشمه انرژی درون انسان باید با “هوش کیهانی ” در تماس و تعامل باشیم.
حالا هوش کیهانی چیست ؟
خردی است همه فضاها را پر کرده و در وجود همه موجودات زنده جای گرفته است.این هوش جهانی اصل حیات هر کوارک ، الکترون ، پروتون ، نوترون، اتم، مولکول و سلولی آیروسل است که وجود دارد. همه چیز پیوسته در تلاش است تا زندگی بیشتری را تجلی بخشد و “هوش کیهانی“ در همه جا حاضر است. و همه چیز بهم نزدیک و با امواج الکترومغناطیسی با هم در ارتباطند. چون “خرد” در همه جا وجود دارد حتی در خلأ فضا نیز موجود است اگر نبود امواج الکترو مغناطیسی از آن رد نمی شد پس وجود دارد آنچه وچود دارد تجلی و ابراز این جوهر اولیه است که از آن همه چیز ساخته و خلق شده است و آن منشاء حیاط بوده و به طور پیوسته باز آفرینی می شود.یعنی در هر ثانیه ملیاردها کیلومتر به وسعت جهان افزوده می شود آن منشاء اراده خداوند بوده (کون و یکون) و همین اراده در درون انسان نیز نهفته است منتهی خیلی حساس نسبت به پیرامون مادیات و معنویات و اراده انسان با اراده خداوند قابل قیاس نیست مثل این است خداوند سمیع و بصیر است انسان نیز یک جورهای شنونده و بینا است تا اینجا فکر می کنم مطلب تا حدودی برای مخاطبین دوست داشتنی روشن شد حالا همین اراده بسیار کوچک اما قدرتمند همیشه زنده و همیشه فعال است. این اراده با توجه به فرآیندهای ذهنی شکل می گیرد. اندیشه و احساس قالبی را شکل می دهند که از آن اراده جسمی و جهانی متجلی می گردد و به دنیای بیرون راه پیدا میکند و این یعنی هر آنچه در دنیای درون اندیشه آن را داشته باشید و به اندازه کافی این اندیشه را حفظ کنید تا در شما تولید احساس کند، راه ورودش را به دنیای واقعیت و دنیای بیرون از شما پیدا خواهد کرد.شما فقط کافی است هدفتان را نشانه گذاری کنید تا هدفتان را در دنیای درون خلق کنید و آن را حفظ کنید. به تدریج دنیای درون شما که به “هوش کیهانی” متصل است، خواسته شما را به تمام خردهای هستی اعلام خواهد کرد و پاسخ تمام پرسش ها و کلید تمام قفل ها در خرد بی انتهای هستی موجود است. چقدر طول میکشد تا به خواسته ام برسم؟ در جلسه بعد خدمت شما دوستان با وفا عرض خواهم کرد این مطلب را مطالعه کنید و به این راز ایمان بیاورید که چنینی حرکاتی در کائنات وجود دارد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
reza
reza

هرگز ندیده اید و هر گز نشنیده اید  آنچه که از

هرگز ندیده اید و هر گز نشنیده اید 

آنچه که از ما تا به حال پنهان داشته اند را با ما ببینید 
اندیشیدن حق ما آریایی هاست 
میزبان آریایی های آزاد اندیش هستیم در:

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید