لحظه  بروز رسانی 
REZA
بی‌حالبی‌حال
REZA

گاه سال ها طول می کشد تا یاد بگیری چگونه از

گاه سال ها طول می کشد تا یاد بگیری چگونه از خودت مراقبت کنی به همین دلیل بسیار مهم است افرادی را در اطراف خودت داشته باشی که دوستت بدارند حتی گ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
REZA
بی‌حالبی‌حال
REZA

نمی توانی کسی رو مجبور کنی که دوستت داشته باشد گاهی

نمی توانی کسی رو مجبور کنی که دوستت داشته باشد گاهی حضور در کنار افراد نا مناسب باعث می شود حتی در مقایسه با تنهایی خودت بیشتر احساس تنهایی کن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
REZA
بی‌حالبی‌حال
REZA

همه ی ما دلمون می خواد که احساسی خوب در مورد

همه ی ما دلمون می خواد که احساسی خوب در مورد خودمون داشته باشیم و گاهی اوقات نداریم گاهی حال و هوای ما در مورد خودمان به تاثیری که دیگران روی م

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
REZA
بی‌حالبی‌حال
REZA

در دایره اول نام افردی را نوشتم که حال و هوای

در دایره اول نام افردی را نوشتم که حال و هوای خوبی به من میدهند و در دایره پنجم که دورترین دایره به مرکز بود نام کسانی که از دنیای من فاصله دار

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید