لحظه  بروز رسانی 
mina
آروم و عادیآروم و عادی
mina

می پسندم پاییز را که معافم می کند.  از پنهان

autumn-pic91-8.jpg

می پسندم پاییز را که معافم می کند...

 از پنهان کردن دردی که در صدایم می پیچد...

 اشکی که در نگاهم می چرخد...

 ودر اخر همه فکر می کنند که سرما خورده ام......

خوب است....

مشاهده همه ی 224 نظر
mina
آروم و عادیآروم و عادی
mina

cold-hands.jpg

                    .......بر گسل روزگار افتاده تقدیرش........

مشاهده همه ی 13 نظر