لحظه  بروز رسانی 
Telegram : pokerqarb
قاطیقاطی
Telegram : pokerqarb

هفته به هفته همه روزا گذشت . 1روز در میون امید

هفته به هفته همه روزا گذشت .
1روز در میون امید وار بودم به خواستن و برگشت
تنها چیزی ک بود خواستن تو بود .
اما احساسمو با خودم کردی تو مسخرش
این دنیای مجازی . حاشیه و سلفی .
ایندفه کجایی . به چه سبکی عکس انداختی .
کجا میری باهاش . تو کدوم جمع غرقی ؟
من رو به عکسات مست . میزنم سلامتیت از اون عرقی
که شرم بود واسم رو پیشونیم جمع شد
منو مست نگاهی کرد که از اولش سرد بود
دستات رو شونه هاش . میخندید باهم
منم گوشه ی اتاق قفله حرفای تو ام
دوباره خون بازی . تو گوشم صدای اون سازی
که قشنگ ترین بود . خنده های مجازی
بازیم دادی راحت . زمین خوردم بی قیمت !
شرف من شدی . روت پیدا کردم غیرت
گفتم ناموسمی . ولی بیناموسی کردی .
حرف از جدایی میزدی . میگفتی ب دردم نمیخوری
از من اصرار و اصرار . هوات هوایی شد انگار
نم پس ندادی . بی ذاتیتو کردی انکار .
"افیار"

نظرات برای این پست غیر فعال است
♥ parna ♥
ناراحتناراحت
♥ parna ♥

♥ parna ♥
نــم نــم مــیباریــد

بهـــ سرشــ زد برود بـی چتر

 

کنـار دیوار سیگار بهـ دستـ انــگار حــواسش نبـــود

سیگارشــ خاموشــ شدهــ

 

روشنـ کردنـ فایـدهـ نــداشتـــ انداخــتش دور

 

مــیانـ قدم هایـــ تند جماعت بی حسـ میرفتـ

 

زندگی شبیهـ سیگارش بـود میدانستــ روشنشـ بکند فایــده ای نـدارد میان تندی باریدنــ دردها

هع

                                                                              

مشاهده همه ی 3 نظر
♥ parna ♥
ناراحتناراحت
♥ parna ♥

HM-2013838705039184691406105972.6387.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
♥ parna ♥
ناراحتناراحت
♥ parna ♥

0560792e4a3c.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر