لحظه  بروز رسانی 
mohammad sadegh
مهربونمهربون
mohammad sadegh

مادر دوستت دارم . تنها براي مهر مادرانه ات تنها

مادر دوستت دارم . تنها براي مهر مادرانه ات تنها

مادر دوستت دارم ...
تنها براي مهر مادرانه ات
تنها براي عشق مادرانه ات
تنها براي لحظه در كنارم بودنت
تنها براي . . . .

مشاهده همه ی 1 نظر
mohammad sadegh
مهربونمهربون
mohammad sadegh

تقديم به بهترينم كه هرچه دارم وندارم از اوست قلب كه

تقديم به بهترينم كه هرچه دارم وندارم از اوست قلب كه

تقديم به بهترينم كه هرچه دارم وندارم از اوست
قلب كه سهل است  وجان شيرينم قد محبت او
                                                        عشقم دوستدارم
تنها واژه كه ميتونم بهت بگم كه اگه درك كني خيلي چيزارو ميفهمي  . . .بوس    بوس    بووboo33

مشاهده همه ی 1 نظر