لحظه  بروز رسانی 
$پــریـــا$
ناراحتناراحت
$پــریـــا$

mall;"> مــــــــن   خیلی با احســـاســم   امــــا   یادت

mall;">
مــــــــن
 
خیلی با احســـاســم
 
امــــا
 
یادت نره "تنفرم" یه حســـه

مشاهده همه ی 19 نظر