لحظه  بروز رسانی 
maryam
maryam

اگـﮧ بـهش زنـــگ میزنے ُ رכ میکنـﮧ. اگـﮧ بهش میگے כوسـ

اگـﮧ بـهش زنـــگ میزنے ُ رכ میکنـﮧ...

اگـﮧ بهش میگے כوسـ ـت כارم و اوטּ فقــط میخنـכه...


اگـﮧ شـبآ بـכوטּ شب خیر گفتـטּ تــو خوآبش میـ ـبره...


یعنے تــــآریخ انقضـ ـآے تو توے כلــــش تموم شـכه...!


این یـﮧ قــآنونـﮧ . . !


بــآ قـ ـآنوטּ آכمــآ نجــــنگ..!


غــرورت لـﮧ میشـﮧ...!                      

مشاهده همه ی 3 نظر
maryam
maryam

مُهم نیست که تـو با مـن چـه میکنـی . بیا ببیــن

مُهم نیست که تـو با مـن چـه میکنـی ...

بیا ببیــن "بـَرای تـو"

من با خـودم چـه میکنـم !!!

boTher & TakpaR
901f2b1ba21fe86af162bd104eb51b1d-425

مشاهده همه ی 1 نظر
maryam
maryam

مشاهده همه ی 5 نظر
maryam
maryam

مشاهده همه ی 3 نظر
maryam
maryam

بیا چت

مشاهده همه ی 7 نظر