لحظه  بروز رسانی 
mahsan
لوسلوس
mahsan

بدون گذرنامه از خیالم عبور خواهی کرد مهربانیت را مرزی

بدون گذرنامه از خیالم عبور خواهی کرد مهربانیت را مرزی

بدون گذرنامه از خیالم عبور خواهی کرد


مهربانیت را مرزی نیست

مشاهده همه ی 5 نظر