لحظه  بروز رسانی 
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

اینروزها داشتن یک فــــکر پـــاک ، فکری که فاحشه نباشد !

اینروزها داشتن یک فــــکر پـــاک ، فکری که فاحشه نباشد !
از تمــام مــعـابد و مسـاجد و کلیــساها و مکان های به ظاهر مقدس دنیــا ، مــقدس تر است !!
فکر پاک و مقدس میتواند همه جای دنیا را پاک کند !!
همانطور که :
فکر فاحشه میتواند تمام مقدسات را به فحشا بکشاند !!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

مگر مهم است چقدر در جیبم دارم ؟

مگر مهم است چقدر در جیبم دارم ؟


تنها همینقدر که دستهایم در جیبم احساس بی کسی نکنند کافیست


پرنده ِ مهاجر داریوش باشد یا دیوار سنگی ِ گوگوش


همینکه در گوشم بهانه ای برای نشنیدن دیگران است آرامم میکند


قدم میزنم بی منت چشم هایی که لباس هایم را تحویل میگیرند یا نه


آزادم ... آزاد ... نه در قامت یک پرنده ... که در اوج انسان بودن و درگیری هایش آزادم


خاطراتم برای دیروز و آینده نگری ها برای فردا ...


امروز را در امروز نفس بکش


اصلا روی همین خط عابر پیاده زندگی کن .


آنقدر درکش کن که مهم نباشد برای دیگران خنده داری یا نه


حفظ آبرو باشد برای هر کس که تاییدش را از چشم دیگران گدایی میکند ...


آسمانت را با هیچ کس قسمت نکن


حتی نگذار بادبادک حسابت کنند


بادبادک تنها همان قدر از آسمان سهم میبرد که نخش به او اجازه دهد


اما خود را با خیال در زمین نبودن آرام میکند


نگذار هیچ نخی به تو وصل باشد


نخ ها تنها لایق عروسک های خیمه شب بازی هست و بس


درد دارد روزی بفهمی تمام حرکاتی که از تو سر می زند بابت تفکریست


که اکثریت به ذهنت القا کرده است


اسارت به میله های دورت نیست ... به حصار های دور تفکرت هست


تو تا وقتی محدود میشودی که از درونت محدود شدنی باشی


همه ی این حرف ها را هم کنار بگذار ...


دست خودت را بگیر و بی خیال تمام آنها که دو به دو قدم میزنند ، به دنیا سرک بکش


این روز ها شب نمی شوند که دوباره روز شوند


این روز ها را صرف کن ... از هر لحظه اش زندگی بیرون بکش


آنقدر که جانی برایش نماند و شب شود


تمام دغدغه های فلسفی ات را چند دقیقه گل بگیر


حتی بگذر از سوال همیشگی که خدا وجود دارد یا نه


تمام اعتقاداتت را چند لحظه کنار بگذر و ... زندگی کن


آزاد از هر اعتقادی ... که تو را محکوم به باید و نباید میکند


همان چند لحظه کافیست ... تا تنهاییت را بی ارزش نبینی


که درک کنی درد هایت به تو اصالت دارند


از چرکنویس های هومن شریفی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
alham
مریضمریض
alham

بیاید نژاد پرست نباشیم. نژاد رنگ پوست ملیت دین اینا

بیاید نژاد پرست نباشیم...
نژاد رنگ پوست ملیت دین اینا اونقدرم مهم نیس
آدم بودن مهمه ....


سلام ب برادر و خاهر افغانم .ب دوستان سیاه پوستم .ب دوستانی از هر ملیت و فرهنگ و زبانی..

مشاهده همه ی 24 نظر