لحظه  بروز رسانی 
بانو گل
مهربونمهربون
بانو گل

فرشته از خدا پرسید: مردمانت مسجد می سازند. نماز

فرشته از خدا پرسید: مردمانت مسجد می سازند. نماز

فرشته از خدا پرسید:
مردمانت مسجد می سازند.
نماز می خوانند...
چرا برایشان باران نمی فرستی؟

خدا پاسخ داد:
گوشه ایی از زمین دخترکی کنار مادر و برادر مریضش در خانه ای
بی سقف بازی می کند.

تا مخلوقاتم سقفی برایشان نسازند،
آسمان من سقف آنهاست...
پس اجازه بارش نمی دهم!

خدایا نانی ده که به ایمانی برسم .
نه ایمانی که به نانی برسیم.

لاله های سرخ
مشاهده همه ی 6 نظر
زهرا*ارشد*سرای شادی
آروم و عادیآروم و عادی
زهرا*ارشد*سرای شادی

خوشبختى داشتن اين حس است ڪه دلتان نخواهد

خوشبختى داشتن اين حس است ڪه دلتان نخواهد

خوشبختى داشتن
اين حس است ڪه
دلتان نخواهد
ڪس ديگرى باشيد،
جاى ديگرى زندگى
ڪنيد و ڪار ديگرى
داشته باشيد.
از زندگیتان همانگونه
ڪه هست لذت ببرید

گروه سرای شادی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسین
حسین
پست شماره 321835322 از حسین

.

مشاهده همه ی 5 نظر
حسین
حسین
اینم تقدیم دوستان

اینم تقدیم دوستان

مشاهده همه ی 3 نظر
حسین
حسین
پست شماره 321835309 از حسین

.

گروه سرای شادی
مشاهده همه ی 3 نظر
حسین
حسین
تقدیم به دوستان

تقدیم به دوستان

گروه سرای شادی
مشاهده همه ی 4 نظر
حسین
حسین
پست شماره 321834568 از حسین

.

گروه سرای شادی
مشاهده همه ی 4 نظر
حسین
حسین
پست شماره 321834561 از حسین

.

گروه سرای شادی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسین
حسین
پست شماره 321834554 از حسین

.

مشاهده همه ی 2 نظر
حسین
حسین
پست شماره 321834552 از حسین

.

مشاهده همه ی 2 نظر