لحظه  بروز رسانی 
diba
قاطیقاطی
diba

از وقتي رفتي خيال باف ماهري شدم . هر روز خيال

از وقتي رفتي خيال باف ماهري شدم . هر روز خيال

از وقتي رفتي خيال باف ماهري شدم .
هر روز خيال آمدنت را با يك چمدان مي بافم ...

مشاهده همه ی 19 نظر
diba
قاطیقاطی
diba

روز مرگم : هر كه شيون كند از دورو برم

روز مرگم : هر كه شيون كند از دورو برم

روز مرگم :
هر كه شيون كند از دورو برم دور كنيد همه را مست و خراب از مي انگور كنيد
مرد غسال مرا سير شرابش بدهيد مست مست از همه جا حال خرابش بدهيد
بر مزارم مگذاريد بيايد واعظ پير ميخانه بخواند غزلي از حافظ
جاي تلقين به بالاي سرم دف بزنيد شاهدي رقص كند جمله شما كف بزنيد
روز مرگم وسط سينه من چاك زنيد اندرون دل من يك قلم تاك زنيد
روي قبرم بنويسيد وفادار برفت آن جگر سوخته از اين دار برفت

مرتضي بهشت حلالت ...

مشاهده همه ی 32 نظر
diba
قاطیقاطی
diba

کاش پدربزرگ بود تا باز هم برایم از عاشقانه هایش میگفت

کاش پدربزرگ بود تا باز هم برایم از عاشقانه هایش میگفت .
در این زمانه باید سراغ عشق را از خاطره ها گرفت ....

مشاهده همه ی 24 نظر
diba
قاطیقاطی
diba

همه میگویند خوب باش . چگونه خوب باشم وقتی نه بخت

همه میگویند خوب باش ...
چگونه خوب باشم وقتی نه بخت یار من است نه تو ؟؟؟؟...

مشاهده همه ی 7 نظر
diba
قاطیقاطی
diba

باران دیشب چه بی پروا به شیشه اتاقم میکوبید . گویی

باران دیشب چه بی پروا به شیشه اتاقم میکوبید .
گویی آسمان هم از رفتنت زجر میکشید ....

مشاهده همه ی 6 نظر
diba
قاطیقاطی
diba

بچه ها اين زندگي من چند تا لايك داره ؟؟؟؟! دخترمه

بچه ها اين زندگي من چند تا لايك داره ؟؟؟؟! دخترمه

بچه ها اين زندگي من چند تا لايك داره ؟؟؟؟!{-41-}
دخترمه

مشاهده همه ی 241 نظر
diba
قاطیقاطی
diba

نوشته هايم هم بوي تو را ميدهد . بوي آغوشي كه

نوشته هايم هم بوي تو را ميدهد ...
بوي آغوشي كه براي يك لحظه لمسش حاضرم آسمان را به زمين بدوزم ...

مشاهده همه ی 14 نظر
diba
قاطیقاطی
diba

ديگر بوسه هايم بر سنگ مزارت آرامم نميكند ، آغوشت را

ديگر بوسه هايم بر سنگ مزارت آرامم نميكند ، آغوشت را به رويم باز كن ...
شايد جا سپردن در آغوش تو آرامم كند ...

مشاهده همه ی 9 نظر
diba
قاطیقاطی
diba

چه خوشحال او را در آغوش ميگيري ! اگر ميدانستم نبودنم

چه خوشحال او را در آغوش ميگيري ! اگر ميدانستم نبودنم اين قدر خوشحالت ميكند زودتر از اين ها تابوتم را ميخريدم ...

مشاهده همه ی 20 نظر
diba
قاطیقاطی
diba

خاطراتت را هم با عشقت به خاك سپردم و سر مزارت

خاطراتت را هم با عشقت به خاك سپردم و سر مزارت كنار رزهاي سوخته و گلاب و آيينه روي تكه سنگي ، با دستي لرزان نوشتم :
با رفتنت دنيايم را هم با خود بردي ...

مشاهده همه ی 19 نظر