لحظه  بروز رسانی 
z m b
مهربونمهربون
z m b

تحمل عدالت ندارید! امام رضا علیه السلام ، تا

تحمل عدالت ندارید!

امام رضا علیه السلام ، تا آنجا که می توانستند، از پذیرش ولایتعهدی امتناع می کردند.
یکی از نزدیکان ایشان به نام محمد بن ابی عباد با لحن اعتراض آمیزی گفت: «چرا ولایتعهدی را نمی پذیرید و از موقعیت استفاده نمی کنید تا ما هم به منفعتی برسیم ؟!»
امام رضا علیه السلام پاسخ دادند: «اگر این کار به دست من بود ، حقوق تو از بیت المال ، برابر با حقوق مردم عادی می شد و شما تحمل این عدالت را ندارید»
شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، جلد ۲، صفحه ۹۰

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
z m b
مهربونمهربون
z m b

با مهر علی (ع) سرشته آب و گل من وین

با مهر علی (ع) سرشته آب و گل من

وین مهر برون نمی رود از دل من

گر مهر علی به جان نمی ورزیدم

در دست چه بود از جهان حاصل من

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
™Ali
عاشقعاشق
™Ali
 

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید