لحظه  بروز رسانی 
sanaz
شیطونشیطون
sanaz

yE JoRAyI kHaSaM,mN aSaN aZ QaZa OnQaDaR aJiBo QaRiBaM mIgAn Az

yE JoRAyI kHaSaM,mN aSaN aZ QaZa OnQaDaR aJiBo QaRiBaM mIgAn Az FaZa OmAdAm...HIcH raBtI b In 2nYa NdRm,,aDaM sHuDe In 2nYa BaRa Mn..!heeeeeeeeeeeeeh

مشاهده همه ی 5 نظر
sanaz
شیطونشیطون
sanaz

چــــــــ شــــــــــــــــاخــ باشــــــــــِیـــ چـ دافـــــــــــ چــ لـــــــــــاتـــ

چــــــــ شــــــــــــــــاخــ باشــــــــــِیـــ چـ دافـــــــــــ چــ لـــــــــــاتــــ بـاشــــــیـ چــ پـــــافــــــــ ایــنـــــــو تـــــو کلـــــتــ فــــــرو کن »×ایـــــــــکـــــــــــبیـــــــــــر׫ بــ مــــــــنــ و رفیـــــــقامـ کــ مـــــــیرسیـــ عیــــــــــنــ ادمــ ســـلامــ بعــــــــــد»×ســـــــــیکتیـــــــــــــــر«×

مشاهده همه ی 7 نظر
sanaz
شیطونشیطون
sanaz

میــــــگنـــ چرا همش انلاینیــ.میــــــــگنـــ چرا گوشه گیریـــ.        

میــــــگنـــ چرا همش انلاینیــ.میــــــــگنـــ چرا گوشه گیریـــ.        

میــــــگنـــ چرا همش انلاینیــ....میــــــــگنـــ چرا گوشه گیریـــ....                                        میــــــــگنـــ چراحرفـ نمیزنی...میـــــگنــ چراتنهامیشینیــــــ تواتاقــــ...                                میـــــــــــگنـــــ چرا همشـــ ســــرتـــــ تــــوگــوشـیتهـــــــ...                                             .                                                                                                                           .                                                                                                                           .                                                                                                                           .                                                                                                                          انـــلاینـــــم چـون ازدنیایـ واقعیـ دستـ کــــشیدمـ اومدمـ سـمتـ مجازیشــــ...                        گــــوشهـ گـــــیرمـ چونـ شـــما خواســـــــتید...                                                             حرفـ نمــــــیزنم چـونـ هــــــــروقتـ حرفیـ زدمـ کوچــــــــیکـ و تحقـــــــیر شدمـ...                   تنهــــــــــا میشــــــــینم تواتـــاق چونـ تـوجمعــــتونـ پـــــــــر از ســــرزنشهـ...                      ســرم تـوگوشــیمهـ چـونـ میــــخامـ بــادیـدنـ چـندتاعکسـ ومطلبـ یادمـ برهـ دردمـ چیهـ...

مشاهده همه ی 6 نظر
sanaz
شیطونشیطون
sanaz

سیگــــــــــــــــار.                    

سیگــــــــــــــــار.                    

  • سیگــــــــــــــــار...                                                                                            س:سکــــــوتی سرشار از ناگفته ها...                                                                  ی:یکه وتنها...                                                                                               گ:گذشته ای کـ گذشته..اما مــن نتوانستم از ان بگذرم...                                      آ:آرامــشی کـ ارام ارام جانم رامیـــــــ گیــــــرد...                                                  ر:روحی کـ زخــم خوردو مرد...                                                                          ایــــــنـ پنج واژهـ تمــــــــــام مــــنـ استـــ کـــــــ ذره ذره دود میشــــــــــــــــود

مشاهده همه ی 1 نظر
sanaz
شیطونشیطون
sanaz

بـزنــــــ سلامتـــــــــی روزیــــ کـ خلاصه شم تو دوتا کلمهـ جوون/ناکام بــزنــــــــ

  • بـزنــــــ سلامتـــــــــی روزیــــ کـ خلاصه شم تو دوتا کلمهـ جوون/ناکام بــزنــــــــ سلامتــــــــتی روزیـــــ کـ خلاصهـ شمـ تو سهـ کلمهــ قطعهـ/ردیـفــ/شـــمارهــــ بـــزن سلامتــــی روزیـ کت خلاصهـ شم تو پنج کلمهـ پشتـــ<ســـر<مــــــرده<حرفـــ<نزنیــد بـــــــزن سلامتــــــــی روزیـــ کــ رو اسممــ قسمــ بخورنـــ <بـــگنـ ارواح خاکـــــ سانـاز> بـــــزن سلامتـــــــی روزیــ کـ دیگــــ نیـــــــــستـــــــــمــ

مشاهده همه ی 8 نظر