لحظه  بروز رسانی 
ثبت طرح صنعتی
ثبت طرح صنعتی

اخذ رتبه بندی انبوه سازان یکی از انواع رتبه

 لینک
اخذ رتبه بندی انبوه سازان یکی از انواع رتبه

اخذ رتبه بندی انبوه سازان
یکی از انواع رتبه بندی ، رتبه بندی یا گرید بندی انبوه سازان است.
در سراسر اقسا نقاط جهان ، موسسات و شرکت های برتر ، براساس معیارهایی از جمله ؛ میزان توانایی ، کیفیت ، کمیت ، صلاحیت عملکرد اعضا و... بسیاری از معیارهای دیگر رتبه بندی خواهند شد. در این مقاله به تشریح و توضیح دقیقی از نحوه ی ثبت و اخذ رتبه بندی انبوه سازان می پردازیم.
جهت مشاوره ثبت انواع گرید بندی یا رتبه بندی شرکت های پیمانکاران ، مشاوران، رتبه بندی انبوه سازان و ... با موسسه حقوقی تکسفیر تماس حاصل فرمایید : 34145
جهت تعیین پایه و صدور پروانه اشتغال اخذ رتبه بندی انبوه سازان ، دستورالعملی بمنظور تشخیص صلاحیت ارائه گردید :
طبق مصوبه ماده 1،2،4 قانون نظام مهندسی جمهوری اسلامی ایران و کنترل ساختمان ، سال 1374 ، مجلس شواری اسلامی ماده 2،6،7 و بند پ ماده 25 تصویب نامه شماره 123038/ت 1511 ه درتاریخ 1/11/1375 ، هیات وزیران در خصوص سیاست ها و خط مشی های و قوانین سازمانی ، حمایت و نظارت بر بازار تولید و عرضه مسکن درخصوص سیاست ها و خط مشی های سازماندهی ، حمایت و نظارت بر بازار تولید و عرصه مسکن و ردیف های 5 و 4 بند ج ماده 30 قاون 5 ساله برنامه چهارم ، دستورالعمل تشخیص صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به کار انبوه سازان مسکن و ساختمان به تشریح کاملی از ماده های زیر صادر گردید :
ماده 1 :
تنها به اشخاص و افراد حقیقی و حقوقی ، تعریف سازنده انبوه سازان ساختمان و مسکن اطلاق می گردد ، که قادر به مدیریت برنامه ریزی و مسئولیت پدیدآوری طرحها ، تامین و جذب سرمایه ، مدیریت تولید و عرضه ساختمان و مسکن را با استفاده از فناوری های جدید و نوین صنعت ساختمان و البته بارعایت مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین مرتبط ، مقدور است.سایر قوانین مربوط را دارا باشند و پروانه اشتغال به کار مطابق ضوابط این دستورالعمل را از وزارت ساختمان و مسکن و شهرسازی دریافت کرده باشند.
ماده 2 : ضوابط و شرایط احراز و مقررسازی و تعیین صلاحیت و پایه سازندگان حقوقی انبوه ساز ساختمان و مسکن

ماده 1-2 : شرایط احراز صلاحیت اشخاص حقوقی :
1-1-2 : تحصیلات مدیر عامل ، اعضاء هیات مدیره و شرکای شرکت
·2-1-2 : سوابق کاری ، فعالیت های حرفه ای شخص حقوقی و اعضاء هیات مدیره
·3-1-2 : توان (بالای) مالی ، توانمندی مدیریت تامین و جذب سرمایه(بطریقه مناسب)
·4-1-2 : فعاایت ها و کارهای مدیریت شده مناسب و عملکرد موفق در کارها و فعالیت های پیشین
·5-1-2 : ثبت شرکت و موسسات در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ،ارائه آگهی تاسیس شرکت متقاضی در روزنامه رسمی کشور و دولت و ارائه اساسنامه که انجام یکی ، بعضی یا کلیه خدمات موضوع ماده 1 این دستوالعمل و اساسنامه در آن قید و ذکر شده باشد.
شایان ذکر است که ؛ رتبه و امتیاز مدرک تحصیلی در یکی از رشته های 7 گانه مهندسی مندرج در قانون نظام مهندسی کشور و کنترل ساختمان ، با ضریب دو محاسبه میگردد.
مشخصه های بررسی و ارزیابی توان مالی ، توانمندی و مدیریت تامین و جذب و سرمایه ؛ شامل میشود از :

سرمايه و تجهيزات(امکانات) موسسه و یا شركت به ازاي هر يك ميليارد ريال(امتیاز 2)
دريافت تسهيلات و اعتبارات بانكي به ازاي هر يك ميليارد ريال (امتیاز 1)
شراکت با افراد حقيقي و حقوقي به ازاي هر يك ميليارد ريال (امتیاز 1)
استفاده ازفایناس(finanace) جذب یا سرمایه گذاری به ازای هر یک میلیارد ریال (امتیاز 1)
ارائه ضمانت نامه بانکی به ازای هر یک میلیارد ریال (امتیاز 1)
ميزان سرمايه گذاري هاي قبلي مشروط به روشن بـودن وضـعيت اسـترداد تسـهيلات و اعتبـارات بانكي به ازاي هر يك ميليارد ريال (امتیاز 3)
ارزیابی مطلوبیت و تناسب کارهای مدیریت شده و عملکرد موفق و فاتح در کارهای اسبق یا رعایت مقررات ملی ساختمان و مسکن بر اساس تاییدیه دستگاه نظارت یا دستگاه ذیربط (امتیاز 10)
ارائه گواهی عدم خلاف یا پایان کار و یا مدارک مستند مبنی بر انجام تعهدات (امتیاز 10)شروع به اجرای ساختمان و انجام تعهدات در موعد پیش بینی شده در 10 امتیاز قرار دادهای مرتبط یا تاخیر غیر مجاز کمتر از یک چهارم مدت مقرر و تعیین شده بازپرداخت به موقع تسهیلات بانکی با ترتیب بازپرداخت آن با توجه به تآخیرات مجاز(امتیاز 20)
استفاده ازفناوری های جدید و نوابداع صنعت ساختمان(رعایت سبک سازی ، بهینه سازی و مصرف انرژی و...)(امتیاز 20)
ماده 2-2 :
معین سازی و مشخص کردن صلاحیت و توانایی سازندگان حقوقی انبوه مسکن و ساختمان :
پایه سازندگان حقوقی بر اساس نتایج بدست آمده از عملکرد و ارزیابی جدول شماره 1 (در نظام مهندسی)تعیین و پروانه اشتغال به کار سازندگان حقوقی انبوه مسکن و ساختمان در چهار پایه 1،2،3 و ارشد صادر و ارائه می شود و حداقل امتیاز لازم برای احراز پایه 1،2،3 و ارشد به ترتیب 30 ،45 ،65 ،85 با بالا و اعتبار پروانه های صادره 3 سال است.
هرگونه تغییر و تعویض در اعضاء هیات مدیره یا مدیران شرکت می بایست طی مدت 15 روز به دبیرخانه کتبا اطلاع داده شود.حوزه فعالیت سازندگان حقوقی با پایه 3 استان صادر کننده پروانه و در پایه های حقوقی 1،2 و ارشد سراسر کشور است.
تبصره 1 : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به موجب اساسنامه قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی درتاریخ 21/10/66 در انجام وظایف قانون خود نیاز به احراز صلاحیت موضوع این ماده ندارد.
ماده 3 :
شرایط احراز و تعیین حدود صلاحیت و پایه سازندگان حقیقی انبوه مسکن و ساختمان :
1-3 :شرایط احراز صلاحیت با توجه به پروانه اشتغال به کار ،سابقه حرفه ای، صلاحیت و توان مالی ، مدیریت منابع مالی ، مطلوبیت کارهای مدیریت شده و عملکرد موفق تعیین می شود سازنده حقیقی الزاماً باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ، کاردانی و یا تجربی در یکی از رشته های مندرج در قانون نظام مهندسی و کنتر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ثبت طرح صنعتی
ثبت طرح صنعتی

ثبت بین المللی طرح صنعتی طرحی نوابداع و جدید

 لینک
ثبت بین المللی طرح صنعتی طرحی نوابداع و جدید

ثبت بین المللی طرح صنعتی
طرحی نوابداع و جدید برای محصولات تولیدی ، نوع بسته بندی آنها و .... که قابل به ثبت رساندن در اقسا نقاط جهان می باشد ، که توصیه میشود قبل از بازگویی و افشاء طرح خود ، به منظور جلوگیری از سوء استفاده رقبای داخلی و خارجی آن را به ثبت برسانید.
جهت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ثبت طرح صنعتی و یا ثبت بین المللی طرح صنعتی خود با موسسه حقوقی تکسفیر تماس حاصل فرمایید : 34145
ثبت بین المللی طرح صنعتی ، در سراسر دنیا و تمامی کشورها به 3 صورت قابل انجام است.

ثبت بین المللی طرح صنعتی بصورت مستقیم و بی واسطه در کشور مقصد :
متقاضی ، خود بایست جهت انجام امور ثبیتی ، در کشور موردنظر حاضر و پیگیر امور و فعالیت کاری خود باشد و یا توسط نماینده قانونی (وکیل) خود اقدام به ثبت بین المللی طرح صنعتی نمائید.شایان ذکر است که اگر کشورها و مقاصد متعددی را مدنظر دارد ، استفاده از راه های دیگر بین المللی طرح صنعتی توصیه و ارائه می گردد.
ثبت بین المللی طرح صنعتی بواسطه ادارات منطقه‌ای :
درصورتی که امور ثبتی متقاضی ، در کشور های مختلفی بایست انجام گردد که البته این کشورها در یک ناحیه جغرافیایی بخصوصی کنار یکدیگر قرار گرفته اند و یا اهداف منافع مشترکی را دنبال می نمایند، موافقت نامه و قراردادهایی مشترک جهت ثبت و حمایت بین المللی طرح صنعتی ، انجام شده است و به موجب آن اداره ای بخصوص و خاص نیز تأسیس شده است.
ادارات مهم مربوط به مالکیت های فکری(لینک سایت ها)
سازمان مالکیت فکری آفریقا (OAPI)
سازمان مالکیت صنعتی منطقه ای آفریقا (ARIPO)
سازمان ثبت اختراعات اوراسیا
راهنمای ادارات مالکیت صنعتی ملّی و منطقه ای وایپو
اداره مالکیت فکری بلیز
اداره مالکیت فکری کشورهای بِنِلوکس (BOIP)
اداره ثبت اختراعات اروپا (EPO)
اداره ثبت اختراعات ژاپن (JPO)
اداره مالکیت فکری انگلستان
اداره کپی رایت آمریکا
اداره اختراع و علامت تجاری آمریکا (USPTO)
سیستم استاندارد بین المللی در مورد کد گذاری آثار صوتی و تصویری (ISAN)
v استفاده از این روش با درنظر گرفتن ریز جزییات و بررسی دقیق و لازم (درصورت تجمع کشورهای هدف یک منطقه جغرافیایی خاص) مناسب و مقدور می باشد.

ثبت بین المللی :
در حدود 27 معاهده (موافقت نامه|توافق نامه) راجع به حقوق بین المللی علائم تجاری(مختلف) ، اختراعات(از مخترعین مختلف) ، طرح های صنعتی(قابل ارائه) ، نشانه های جغرافیایی ، کپی رایت و سایر موضوعات مختلف حقوق مالکیت فکری معاهدات و کنوانسیون های بین المللی بسیاری به تصویب کشورها رسیده و عملا و عمدتا تحت نظارت و مدیریت سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) در ژنو سوئیس قراردارند و اجرا می گردند.
بعضی از معاهدات (موافقت نامه) مذکور وابسته به ماهیت موضوع ثبت طرح صنعتی هستند، برخی به نحوی ثبت بین الملی و شرایط کلی ثبت بین المللی و برخی دیگر از آنها نیز در طبقه بندی و دسته بندی موضوعی ثبت ها را معین گردیده اند.
v معاهدات و توافق نامه هایی که در زمینه نحوه و چگونگی ثبت بین المللی طرح ذکر میشوند ، با عضویت جمهوری اسلامی ایران به این کشورهای منظور ، به متقاضی و یا نماینده قانونی وکیل) وی ، در زمینه روند ثبت بین المللی طرح ها ، هزینه و بسیاری موارد دیگر کمک بسیاری خواهد کرد ، که از معضلات امور ثبتی می کاهد و به متقاضی کمک خواهد کرد تا با تهیه درخواست ثبت بین المللی (با رعایت مقررات و شرایط لازمه ی معاهدت نامه و مسائل ثبتی آن کشور) در اداره مربوطه ، با پرداخت مبالغ ثبتی ( به فرانک سوئیس ) بسیاری از دشواری های ثبتی را متحمل نگردد.
معاهدات و کنواسیون های وابسته به ثبت های بین المللی :
ثبت بین المللی علامت تجاری :
توافق نامه ی مادرید در زمینه ثبت بین المللی علائم و علامت های تجاری در ایران (جمهوری اسلامی نیز) قابلیت اجرایی و کاربردی دارد.
پروتکل(های) مربوط به توافق نامه مادرید در رابطه با ثبت بین المللی علائم و علامت های تجاری (در ایران(جمهوری اسلامی نیز) قابلیت اجرایی دارد.

ثبت بین المللی اختراع:
معاهده (توافق نامه) همکاری و شراکت در زمینه ثبت بین المللی اختراع (PCT)
معاهده (توافق نامه) بوداپست مربوط در زمینه به رسمیت شناختن بین المللی نگهداری میکروارگانیسم ها به منظور انجام روند ثبت اختراع

ثبت بین المللی طرح های صنعتی:
معاهده نامه در مورد ثبت بین المللی طرح های صنعتی (با سه نسخه اصلاح شده) که جمهوری اسلامی ایران تاکنون به عضویت رسمی این معاهده نرسیده است.
ثبت بین المللی نشانه های جغرافیایی:
توافق نامه لیسبون مربوط در زمینه حمایت از اسامی مبدآ (نقطه و حوزه جغرافیایی) و ثبت بین المللی آنها در ایران (جمهوری اسلامی نیز) قابلیت اجرایی، ثبتی و کاربردی دارد.
نقش موسسه حقوقی تکسفیر در ثبت بین المللی
موسسه حقوقی تکسفیر در تمامی و کلیه روش های مذکور و انواع خدمات ثبتی و حقوقی ( اعم از ثبت شرکت ها ، ثبت تغییرات شرکت ها ، ثبت برند ، ثبت لوگو ، ثبت اختراع ، ثبت طرح صنعتی و ...) در فوق و در کلیه مراحل ثبتی دارای سابقه ای درخشان و معتمد است.

مدارک لازم جهت ثبت های بین المللی
ارائه نامه درخواست جهت ثبت بین المللی خطاب به اداره ثبت با مندرج سازی کشورهای موردهدف
داشتن و ارائه معرفی نامه بر روی سربرگ شرکت متقاضی با مهر شرکت برای اشخاص حقوقی و امضای مدیران و دارندگان حق امضاء (درصورت مراحعه وکیل (نماینده قانونی متقاضی) وکالت نامه ای رسمی باید ارئه گردد.)
داشتن و ارائه مدارک هویتی اعم از شناسنامه و کارت ملی هیئت اعضاء و مدیران (برای اشخاص حقوقی و درصورت داشتن وکیل ، مدارک و وکالتنامه ی وی نیز بایست ارائه گردد.)
داشتن و ارائه ا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ثبت طرح صنعتی
ثبت طرح صنعتی

مدارک لازم جهت ثبت طرح صنعتی طرح صنعتی

 لینک
مدارک لازم جهت ثبت طرح صنعتی طرح صنعتی

مدارک لازم جهت ثبت طرح صنعتی

طرح صنعتی چیست؟
ثبت طرح صنعتی چیست؟
نحوه ی ثبت طرح صنعتی؟
ثبت طرح صنعتی با چه مدارکی انجام میشود؟

دردنیایی که هر روزه مسئله ، طرح ، نقشه ، محصول ، فرآیند جدیدی ابداع میگردد ، اشخاص برای مالکیت و ثبت و ضبط و نگهداری آن اصرار به ثبت آن به نام خود دارند، پس قبل از مطرح کردن آن ، با تحقیق و مشاوره با موسساتی چون موسسه حقوقی تکسفیر که سابقه ی درخشان و اعتبار خود را از میان رقبا تثبیت کرده اند ، باید طرح خود را ثبت نمود تا حق تقدم شما در راستای مالکیت فکری خود را ایمن و حفظ گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان : 34145-026

طرح صنعتی ، به شکل و شمایل ظاهری کالا و یا نوع یسته بندی جدید آن ، نقش و تزئیناتی است که توسط فرآیند صنعتی در یک کالا به کار رفته است که ایجاد زیبایی و جذابیت آن نمو میکند.

یک طرح صنعتی شامل چه ویژگی هایی است؟

1- ویژگی های سه بعدی مانند شکل یک کالا
2- ویژگی های دو بعدی مانند تزئینات، خطوط یا رنگ های به کار رفته در یک کالا
3- هردو مورد

ثبت یک طرح صنعتی میتواند طیف وسیعی از تمامی رشته ها و محصولات را دربرگیرد اعم از :

محصولات صنعتی، خانگی ، اداری، ورزشی ، صنایع دستی، اسباب بازی ، مبلمان اداری ، لوازم برقی، خودرو و قطعات آن، ابزار های فنی و پزشکی بهداشتی ، اقلام لوکس، تزئینی ، منسوجات ،فرش و لباس گرفته تا ظروف آشپزخانه و پلاستیکی و ... باشد.
از این رو و وفق ماده 20 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی علائم تجاری مصوب 1386 هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سه بعدی یا خطوط، رنگها و یا بدون آن به گونه ای باشد که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا کالا و یا محصول از صنایع دستی را تغییر دهد طرح صنعتی است". در ضمن طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییرشکل ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی شود.

چه مدارکی برای ثبت طرح صنعتی لازم است ؟
شخص حقوقی :
– روزنامه تاسیس و تغییرات شرکت
– کپی مدارک هویتی از جمله شناسنامه و کارت ملی مالک و طراح
– نمونه محصول یافرآیند / عکس پرسنالی در 6 زاویه متفاوت
– آدرس دقیق بهمراه کدپستی

شخص حقیقی:
– کپیمدارک هویتی از جملهشناسنامه و کارت ملی مالک
– کپیمدارک هویتی از جمله شناسنامه و کارت ملی طراح
– نمونه محصول یا فرآیند / عکس پرسنالی در 6 زاویه متفاوت
– آدرس دقیق بهمراه کدپستی

مدارک شاخص و مشخصی از طرح صنعتی متقاضی

حداکثر سایز تصاویر (از طرح) 4A باشد.
تصاویر (از طرح صنعتی متقاضی) بصورت اسکن شده باشد.
تصویر محصول و یا کالا (از طرح صنعتی متقاضی)با حجم KB500 (در صورت رنگی بودن)
پس زمینه تصاویر ساده و قابل مشاهده باشد.
پسوند تمامی فایل ها و تصاویر jpg باشد.

مراحل ثبت طرح صنعتی:
همراه داشتن مدارک لازمه
ورود به سامانه مربوطه (http://www.iripo.ssaa.ir) و انجام مراحل آن

مراحل ثبت در سامانه:
1-مشخصات متقاضی،نماینده قانونی و یا وکیل وی،دریافت کننده ابلاغ،مشخصات طرح و ...
2-بارگذاری مدارک اظهارنامه متقاضی(مدارک مثبت هویت(حقیقی/حقوقی)،تصویر محصول ، وکالتنامه)
3-بازبینی و بررسی اطلاعات و ضمائم
4-پرداخت هزینه و دریافت شماره اظهارنامه
(تایید و ثبت نهایی اظهارنامه متقاضی پس از پرداخت هزینه نهایی میگررد که البته شایان ذکر است که استرداد هزینه و تغییر اطلاعات و مدارک مندرج امکان پذیر نمی باشد)
5-درصورت تایید تقاضای ثبت طرح صنعتی که مورد قبول واقع گردیده است ، شماره اظهارنامه ای دریافت گردیده که توسط پست الکترونیکی (ایمیل) و یا پیامک به متقاضی اعلام میگردد که طی مدت 30 روز متقاضی ، پس از اعلام تاریخ ، جهت پرداخت هزینه های مربوطه از طریق سامانه، بایست اقدام نماید که درصورت عدم پرداخت هزینه درمهلت مقرر ، اظهارنامه کان لم یکن تلقی می گردد ، که البته برای متقاضیان مقیم خارج از کشور ، سی روز بیشتر ، یعنی 60 روز اطلاق میگردد.

6- ثبت و درج اظهارنامه متقاضی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران بایست انجام گیرد.
7-در آخر ، آگهی رسمی روزنامه توسط سامانه ثبت به اداره ارجاع داده خواهد شد.

مدت اعتبار طرح صنعتی تا پنج سال پس از تاریخ ارائه اظهارنامه ثبت آن ، تنها اعتبار خواهد داشت که قابل تمدید در دو دوره پنج ساله متوالی درصورت پرداخت هزینه میباشد.پس از پایان هر دوره پنج ساله یک مهلت شش ماهه جهت تمدید برای پرداخت هزینه منظور میگردد و در صورت تاخیر ، جریمه درنظر گرفته خواهد شد .
تمامی این مراحل صلب ثبت طرح صنعتی را با سپردن به موسسه حقوقی تکسفیر ، برای خود آسان سازید.این موسسه با سابقه ای درخشان ، مقتدرانه ، روند ثبت را به نمایندگی از شما ، انجام میدهد. ما همواره در کنار شما هستیم.
چند نکته:
متقاضی یا نماینده قانونی وی ، میتواند تقاضانه را ارائه دهد.
مسترد تقاضانه تا زمانی است که اظهارنامه در روند کار و بررسی قرار دارد.
درصورت رد پرونده توسط کارشناسان ، متقاضی جهت بررسی به کمیسیون میتواند اعتراض خود را اعلام نماید.

چه ویژگی هایی برای ثبت یک طرح صنعتی لازم است؟

یک طرح صنعتی بایست در ابتدا نوین و جدید باشد ، ساخته ی ذهن خلاق و طراحی متفاوت فرد باشد بطوری که قبل از آن ، چنین ابداعی موجودیت نیافته باشد و از دید یک شخص آگاه ، تفاوت آن ، از طرح هایی که تاکنون ارائه گردیده است محسوس باشد.

چه طرح های صنعتی را نمیتوان به ثبت رساند؟
1-طرح هایی که تنها در نتیجه عملکرد فنی محصول ایجاد می شوند.
(به عنوان مثال یک دستگیره در ،اگر نوآوری در شکل ظاهری باشد قابل ثبت به عنوان طرح صنع

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ثبت طرح صنعتی
ثبت طرح صنعتی

اخذ رتبه ی 5 پیمانکاری در اردبیل اخذ رتبه

 لینک
اخذ رتبه ی 5 پیمانکاری در اردبیل اخذ رتبه

اخذ رتبه ی 5 پیمانکاری در اردبیل

اخذ رتبه ی 5 پیمانکاری در اردبیل
در مورد رتبه بندی شرکت ها و یا گرید بندی شرکت ها ، مقالاتی در سایت موسسه حقوقی تکسفیر ارائه گرید، که در دو بخش پیمانکاری و مشاور بود.در اینجا به به توضیح اخذ رتبه ی 5 پیمانکاری در اردبیل و مدارک لازم جهت اخذ رتبه 5 پیمانکاری و البته موقعیت اقتصادی و تجاری این استانمیپردازیم.
جهت مشاوره ثبت انواع رتبه بندی شرکت با موسسه حقوقی تکسفیر تماس حاصل فرمایید.

34145- 026
استان اردبیل ، یکی از استان های ایران ، واقع در شمال غرب کشور ، از شهرهای باستانی و تاریخی ایران است.این استان در نزدیکی مرز جمهوری آذربایجان و از سردترین شهرهای ایران که دارای جاذبه های طبیعی و تاریخی فراوانی است.
با بررسی های دقیق انجام گرفته ، درمورد شاغلان استان اردبیل ، تثبیت شد که ؛ 40درصد در قسمت کشاورزی ، 8.22 درصد در قسمت صنعت و 2.37درصد در قسمت خدمات سرگرم کننده مشغول به کار و فعالیت هستند.به عبارتی ، ارقام و اعداد نشان می دهد که صنعت این استان از فعالیت های کشاورزی و خدمات تامین میگردد و صنعت علارقم احداث و بهره گیری کارخانه های کوچک و بزرگ ف هنوز جایگاه اصلی خود را نیافته است.

فهرست شهرکها و نواحی صنعتی مناطق استان اردبیل
شهرک صنعتی کوثر
شهرک صنعتی گرمی
شهرک صنعتی اردبیل(2)
شهرک صنعتی اردبیل (1)
شهرک صنعتی خلخال
شهرک صنعتی مشگین شهر
شهرک صنعتی پارس آباد
شهرک صنعتی ساوالان
و بسیاری شهرک صنعتی دیگر

مدارک لازم جهت اخذ رتبه 5 پیمانکاری :

ارائه مدارک هویتی شرکت (کپی برابر با اصل مدارک موجود باشد)

مدارک لازم ثبتی شرکت با سهامی خاص اعم از :

اساسنامه ، اظهارنامه ، روزنامه رسمی ، تاسیس و تغییرات شرکت.

مدارک لازم ثبتی شرکت با مسئولیت محدود اعم از :

اساسنامه ، تقاضانامه(متقاضی) ، شرکت نامه ،ر وزنامه رسمی کشور ، تاسیس و تغییرات شرکت مربوطه.

ارائه اصل مدارک و اسناد مالکیت یا اجاره نامه رسمی از دفتر مرکزی شرکت و یا موسسه طبق روزنامه رسمی(کشور) شرکت

مدارک هویتی لازم اعم از : کپی شناسنامه تمامی سهامداران و اعضای و افراد هیئت مدیره و کپی کارت ملی افراد
مدارک هویتی لازم اعم از : کپی برابر(مطابق) اصل مدارک لازم تحصیلی اعضا و افراد امتیاز آور شرکت
ارائه مدارک لازم مهندس و یا مهندسین شرکت که سابقه ی فعالیت و کاری مفید و کاربردی دارند اعم از ارائه :

الف) اخذ و ارائه نامه ای جهت استعلام سوابق بیمه افراد شرکت با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکت و موسسه منظور.

ب) ارائه گواهی (کامل) کار و فعالیت مرتبط با رشته مورد درخواست متقاضی با ذکر تاریخ شروع و خاتمه از طرف شرکت و یا شرکتهایی که در گواهی بیمه اعلام شده اند.

ارائه سربرگ رسمی شرکت (و یا موسسه) در 3 نسخه لازم می باشد.
ارائه کپی آخرین صورت جلسه مرتبط به تغییر سهام شرکت( و یا موسسه منظور)

ذکر 3 نکته لازم جهت اخذ رتبه 5 پیمانکاری :

لیسانس ، حداقل مدرک تحصیلی است که مدیرعامل(رئیس شرکت) بایست داشته باشد.
بیشتر اعضا و افراد هیئت مدیره شرکت(دوسوم) بایست دارای مدرک تحصیلی لیسانس باشند.
یکی از اعضا و افراد هیئت مدیره شرکت بایست در رشته تحصیلی مرتبط ذکر شده دارای حداقل 3 سال سابقه اشتغال در همان رشته ، زمینه و یا تخصص به همراه گواهی بیمه تامین اجتماعی و گواهی اشتغال از محل فعالیت ذکر شده باشد
داشتن کد اقتصادی برای شرکت ها و یا موسسات امری الزامی و غیرقابل اجنتاب است.

شرایط اخذ مجوز تائید صلاحیت جهت اخذ رتبه 5 پیمانکاری :

این گواهی اخذ مجوز تائید صلاحیت الزاما و عموما به شرکتهایی ارائه میگردد که خدماتی از جمله : خدمات پشتیبانی (مجازی و حقیقی)، حفظ و نگهداری فضای سبز ، تاسیسات و ... را دارا می باشند.
درابتدا این شرکت ها و موسسات در روزنامه رسمی تاسیس شرکت با توجه به موضوع ثبت شده فعالیت ، اخذ گواهی را از انجمن صنفی پیمانکاران درخواست می کنند.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت و اخذ گواهی تائید صلاحیت رتبه 5 پیمانکاری از وزارت کار :

ارائه مدارک لازم هویتی اعم از ؛ اصل و کپی کلیه مدارک ثبتی شرکت و یا موسسه
ارائه مدارک لازم هویتی اعم از ؛ اصل و کپی سند مالکیت که البته در صورت مالک بودن
ارائه مدارک لازم اعم از ؛ اصل اجاره نامه رسمی و کپی از آن در صورت مستاجر بودن
ارائه مدارک تکمیل فرم بازرسی بهمراه مهر شرکت و امضای مجاز شرکت و اعضا

v ذکر نکته ای لازم : آدرس دقیق دفتر مرکزی شرکت ( و یا موسسه)نبایست واحد مسکونی باشد.

مدارک مورد نیاز جهت تمدید گواهی تائید صلاحیت جهت اخذ رتبه 5 پیمانکاری :
علاوه بر ارائه تمامی و کلیه مدارک مذکور بایست مدارک لازم دیگری اعم از ؛

مفاصا حساب دارائی
مفاصا حساب بیمه تأمین اجتماعی
لیست پرداختی حقوق و دستمزد پرسنل

نیز ارائه گردد.

مدارک اعضای هیات مدیره و سهامداران جهت اخذ رتبه 5 پیمانکاری :

مدارک لازم و قابل ارائه اشخاص و افراد اعم از سهامدار ، مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و کارکنان و کارمندان امتیاز آور دستورالعمل ارسال پیوست ها به شرح زیر است :

ارائه مدارکی هویتی از جمله ؛
فتوکپی شناسنامه
فتوکپی پشت و روی کارت ملی
فتوکپی پشت و روی کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت برای افراد مشمول متولد 1338 بعد از آن ، عکس پرسنلی،
نمونه امضا
ارائه فتوکپی لازم از آخرین مدارک تحصیلی ضروری و لازم برای مقاطع مختلف امتیازی
ارائه فتوکپی لازم از سوابق(سابقه ی کاری مفید) اجرایی برای اثبات حضور فرد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ثبت طرح صنعتی
ثبت طرح صنعتی

اخذ رتبه ی 5 پیمانکاری در تبریز مقالات

 لینک
اخذ رتبه ی 5 پیمانکاری در تبریز مقالات

اخذ رتبه ی 5 پیمانکاری در تبریز
مقالات متعددی در بخش مقالات سایت در زمینه رتبه بندی و گرید بندی شرکت ها ارائه گردید.
رتبه بندی شرکت ها ، به دو دسته ی پیمانکاری و مشاور تقسیم بندی می شود که هرکدام دارای رتبه ای هستند. رتبه بندی شرکت های پیمانکار دارای 5 رتبه است که یک بالاترین و 5 کمترین رتبه را خواهد داشت.
اخذ رتبه ی 5 پیمانکاری در تبریز، مدارک لازم جهت اخذ رتبه 5 پیمانکاری و .... مقاله ای جامع در این رابطه است که ارائه میگردد.
جهت مشاوره ثبت انواع رتبه بندی شرکت با موسسه حقوقی تکسفیرتماس حاصل فرمایید.

34145-026
شهرک صنعتی ، شهرکی است که حداقل در فاصله 20 کیلومتری از هر شهر و استانی واقع است.در استان تبریز نیز ، شهرک صنعتی وجود دارد.شهرکی که به منظور توسعه صنعت و متمرکزسازی تولیدات صنعتی ساخته میشود.

لیست شهرک های صنعتی واقع در استان آذربایجان شرقی (تبریز) :

شهرک صنعتی پتروشیمی
شهرک صنعتی چرم شهر
شهرک صنعتی ریحانه
شهرک صنعتی سرامیکی مرند
شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی
شهرک صنعتی سعید آباد
شهرک صنعتی سهند
شهرک صنعتی شهید رجایی
شهرک صنعتی صنایع ساختمانی
شهرک صنعتی فناوری خودرو
شهرک صنعتی کاغذکنان
شهرک صنعتی چرم شهر
شهرک صنعتی عالی نسب
شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی
شهرک صنعتی مصنوعات فلزی

مدارک لازم جهت اخذ رتبه 5 پیمانکاری :

ارائه مدارک هویتی شرکت (کپی برابر با اصل مدارک موجود باشد)

مدارک لازم ثبتی شرکت با سهامی خاص اعم از :

اساسنامه ، اظهارنامه ، روزنامه رسمی ، تاسیس و تغییرات شرکت.

مدارک لازم ثبتی شرکت با مسئولیت محدود اعم از :

اساسنامه ، تقاضانامه(متقاضی) ، شرکت نامه ،ر وزنامه رسمی کشور ، تاسیس و تغییرات شرکت مربوطه.

ارائه اصل مدارک و اسناد مالکیت یا اجاره نامه رسمی از دفتر مرکزی شرکت و یا موسسه طبق روزنامه رسمی(کشور) شرکت

مدارک هویتی لازم اعم از : کپی شناسنامه تمامی سهامداران و اعضای و افراد هیئت مدیره و کپی کارت ملی افراد
مدارک هویتی لازم اعم از : کپی برابر(مطابق) اصل مدارک لازم تحصیلی اعضا و افراد امتیاز آور شرکت
ارائه مدارک لازم مهندس و یا مهندسین شرکت که سابقه ی فعالیت و کاری مفید و کاربردی دارند اعم از ارائه :

الف) اخذ و ارائه نامه ای جهت استعلام سوابق بیمه افراد شرکت با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکت و موسسه منظور.

ب) ارائه گواهی (کامل) کار و فعالیت مرتبط با رشته مورد درخواست متقاضی با ذکر تاریخ شروع و خاتمه از طرف شرکت و یا شرکتهایی که در گواهی بیمه اعلام شده اند.

ارائه سربرگ رسمی شرکت (و یا موسسه) در 3 نسخه لازم می باشد.
ارائه کپی آخرین صورت جلسه مرتبط به تغییر سهام شرکت( و یا موسسه منظور)

ذکر 3 نکته لازم جهت اخذ رتبه 5 پیمانکاری :
لیسانس ، حداقل مدرک تحصیلی است که مدیرعامل(رئیس شرکت) بایست داشته باشد.
بیشتر اعضا و افراد هیئت مدیره شرکت(دوسوم) بایست دارای مدرک تحصیلی لیسانس باشند.
یکی از اعضا و افراد هیئت مدیره شرکت بایست در رشته تحصیلی مرتبط ذکر شده دارای حداقل 3 سال سابقه اشتغال در همان رشته ، زمینه و یا تخصص به همراه گواهی بیمه تامین اجتماعی و گواهی اشتغال از محل فعالیت ذکر شده باشد
داشتن کد اقتصادی برای شرکت ها و یا موسسات امری الزامی و غیرقابل اجنتاب است.
شرایط اخذ مجوز تائید صلاحیت جهت اخذ رتبه 5 پیمانکاری :
این گواهی اخذ مجوز تائید صلاحیت الزاما و عموما به شرکتهایی ارائه میگردد که خدماتی از جمله : خدمات پشتیبانی (مجازی و حقیقی)، حفظ و نگهداری فضای سبز ، تاسیسات و ... را دارا می باشند.
درابتدا این شرکت ها و موسسات در روزنامه رسمی تاسیس شرکت با توجه به موضوع ثبت شده فعالیت ، اخذ گواهی را از انجمن صنفی پیمانکاران درخواست می کنند.
مدارک مورد نیاز جهت دریافت و اخذ گواهی تائید صلاحیت رتبه 5 پیمانکاری از وزارت کار :

ارائه مدارک لازم هویتی اعم از ؛ اصل و کپی کلیه مدارک ثبتی شرکت و یا موسسه
ارائه مدارک لازم هویتی اعم از ؛ اصل و کپی سند مالکیت که البته در صورت مالک بودن
ارائه مدارک لازم اعم از ؛ اصل اجاره نامه رسمی و کپی از آن در صورت مستاجر بودن
ارائه مدارک تکمیل فرم بازرسی بهمراه مهر شرکت و امضای مجاز شرکت و اعضا

v ذکر نکته ای لازم : آدرس دقیق دفتر مرکزی شرکت ( و یا موسسه)نبایست واحد مسکونی باشد.

مدارک مورد نیاز جهت تمدید گواهی تائید صلاحیت جهت اخذ رتبه 5 پیمانکاری :

علاوه بر ارائه تمامی و کلیه مدارک مذکور بایست مدارک لازم دیگری اعم از ؛

مفاصا حساب دارائی
مفاصا حساب بیمه تأمین اجتماعی
لیست پرداختی حقوق و دستمزد پرسنل
نیز ارائه گردد.

مدارک اعضای هیات مدیره و سهامداران جهت اخذ رتبه 5 پیمانکاری :
مدارک لازم و قابل ارائه اشخاص و افراد اعم از سهامدار ، مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و کارکنان و کارمندان امتیاز آور دستورالعمل ارسال پیوست ها به شرح زیر است :
ارائه مدارکی هویتی از جمله ؛
فتوکپی شناسنامه
فتوکپی پشت و روی کارت ملی
فتوکپی پشت و روی کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت برای افراد مشمول متولد 1338 بعد از آن ، عکس پرسنلی، نمونه امضا
ارائه فتوکپی لازم از آخرین مدارک تحصیلی ضروری و لازم برای مقاطع مختلف امتیازی
ارائه فتوکپی لازم از سوابق(سابقه ی کاری مفید) اجرایی برای اثبات حضور فرد یا افراد در شرکت و نیز سمت وی. (خداکثر باید سه سال باشد)
ارائه فتوکپی لازم بیمه تامین اجتماعی مدت دار مرتبط
ارائه فت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ثبت طرح صنعتی
ثبت طرح صنعتی

اخذ رتبه ی 5 پیمانکاری در شیراز اخذ و ثبت

 لینک
اخذ رتبه ی 5 پیمانکاری در شیراز اخذ و ثبت

اخذ رتبه ی 5 پیمانکاری در شیراز

اخذ و ثبت رتبه بندی و یا گرید بندی پیمانکاران شرکت ها ، در سراسر دنیا ، ایران و البته تمامی استان ها امری غیر قابل اجتناب و ضروری است.شرکت ها و موسسات براساس قوانین مربوط ، به جهت کیفیت ، عملکرد ، توانایی و صلاحیت افراد و اعضاء اقدام به ثبت رتبه بندی آنها می کنند.

در دراین مقاله ، به بررسی و توضیح دقیق اخذ رتبه ی 5 پیمانکاری در شیراز، مدارک لازم جهت اخذ رتبه 5 پیمانکاری و .... خواهیم پرداخت.
جهت مشاوره ثبت انواع رتبه بندی شرکت با موسسه حقوقی تکسفیر تماس حاصل فرمایید

34145-026
استان شیراز همانند دیگر استان ها ( تهران ، مشهد ، اصفهان و ...) ، استانی بزرگ و پیشرو در صنعت می باشد.

شیراز دارای شرکت ، موسسات ، کاخانجات و ... بیشمار و بسیاری می باشد ، در رتبه و درجات بالا و با کیفیتی ، به قبت رسیده اند.
شیراز دارای شهرکی بزرگ و صنعتی است که واقع در شرق این استان می باشد و یکی از مهمترین شهرک های صنعتی کشور محسوب می شود.این شهرک مساحتی نزدیک و تقریب به 1400هکتار می باشد.
این شهرک صنعتی ، شامل صنایع بزرگ و کوچک بیشماری است. استان شیراز ، خانه ای برای کارخانجات بزرگ الکترونیکی متعددی است اعم از : صنایع مخابراتی و الکترونیک ایران ، زیمنس ، تکصا و .... می باشد.صنایع فناوری اطلاعات شیراز یکی از بزرگترین صنایع این استان و البته کشور محسوب میگردد.
صنایع مهم و بزرگ شیراز شامل می شود از :

صنایع الکترونیک ، صنایع لبنیات ، صنایع نساجی ، پالایشگاه نفت ، مجتمع پتروشیمی ، کارخانه ی سیمان ، صنایع لاستیک سازی و....

و اما در بخش انرژِی ، نیروگاه گازی ، نیروگاه حهفظ ، نیروگاه سیکل ترکیبی فارس ،نیروگاه خورشیدی استان شیراز و .... از جمله نیروگاه های مهم این استان بشمار می آید.

مدارک لازم جهت اخذ رتبه 5 پیمانکاری در شیراز:

ارائه مدارک هویتی شرکت (کپی برابر با اصل مدارک موجود باشد)

مدارک لازم ثبتی شرکت با سهامی خاص اعم از :

اساسنامه ، اظهارنامه ، روزنامه رسمی ، تاسیس و تغییرات شرکت.

·مدارک لازم ثبتی شرکت با مسئولیت محدود اعم از :

اساسنامه ، تقاضانامه(متقاضی) ، شرکت نامه ،ر وزنامه رسمی کشور ، تاسیس و تغییرات شرکت مربوطه.

ارائه اصل مدارک و اسناد مالکیت یا اجاره نامه رسمی از دفتر مرکزی شرکت و یا موسسه طبق روزنامه رسمی(کشور) شرکت

مدارک هویتی لازم اعم از : کپی شناسنامه تمامی سهامداران و اعضای و افراد هیئت مدیره و کپی کارت ملی افراد

مدارک هویتی لازم اعم از : کپی برابر(مطابق) اصل مدارک لازم تحصیلی اعضا و افراد امتیاز آور شرکت

ارائه مدارک لازم مهندس و یا مهندسین شرکت که سابقه ی فعالیت و کاری مفید و کاربردی دارند اعم از ارائه :

الف) اخذ و ارائه نامه ای جهت استعلام سوابق بیمه افراد شرکت با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکت و موسسه منظور.

ب) ارائه گواهی (کامل) کار و فعالیت مرتبط با رشته مورد درخواست متقاضی با ذکر تاریخ شروع و خاتمه از طرف شرکت و یا شرکتهایی که در گواهی بیمه اعلام شده اند.

ارائه سربرگ رسمی شرکت (و یا موسسه) در 3 نسخه لازم می باشد.

ارائه کپی آخرین صورت جلسه مرتبط به تغییر سهام شرکت( و یا موسسه منظور)

ذکر 3 نکته لازم جهت اخذ رتبه 5 پیمانکاری در شیراز :

لیسانس ، حداقل مدرک تحصیلی است که مدیرعامل(رئیس شرکت) بایست داشته باشد.

بیشتر اعضا و افراد هیئت مدیره شرکت(دوسوم) بایست دارای مدرک تحصیلی لیسانس باشند.

یکی از اعضا و افراد هیئت مدیره شرکت بایست در رشته تحصیلی مرتبط ذکر شده دارای حداقل 3 سال سابقه اشتغال در همان رشته ، زمینه و یا تخصص به همراه گواهی بیمه تامین اجتماعی و گواهی اشتغال از محل فعالیت ذکر شده باشد

داشتن کد اقتصادی برای شرکت ها و یا موسسات امری الزامی و غیرقابل اجنتاب است.

شرایط اخذ مجوز تائید صلاحیت جهت اخذ رتبه 5 پیمانکاری در شیراز :

این گواهی اخذ مجوز تائید صلاحیت الزاما و عموما به شرکتهایی ارائه میگردد که خدماتی از جمله : خدمات پشتیبانی (مجازی و حقیقی)، حفظ و نگهداری فضای سبز ، تاسیسات و ... را دارا می باشند.

درابتدا این شرکت ها و موسسات در روزنامه رسمی تاسیس شرکت با توجه به موضوع ثبت شده فعالیت ، اخذ گواهی را از انجمن صنفی پیمانکاران درخواست می کنند.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت و اخذ گواهی تائید صلاحیت رتبه 5 پیمانکاری از وزارت کار :

ارائه مدارک لازم هویتی اعم از ؛ اصل و کپی کلیه مدارک ثبتی شرکت و یا موسسه

ارائه مدارک لازم هویتی اعم از ؛ اصل و کپی سند مالکیت که البته در صورت مالک بودن

ارائه مدارک لازم اعم از ؛ اصل اجاره نامه رسمی و کپی از آن در صورت مستاجر بودن

ارائه مدارک تکمیل فرم بازرسی بهمراه مهر شرکت و امضای مجاز شرکت و اعضا


ذکر نکته ای لازم : آدرس دقیق دفتر مرکزی شرکت ( و یا موسسه)نبایست واحد مسکونی باشد.

مدارک مورد نیاز جهت تمدید گواهی تائید صلاحیت جهت اخذ رتبه 5 پیمانکاری در شیراز :

علاوه بر ارائه تمامی و کلیه مدارک مذکور بایست مدارک لازم دیگری اعم از ؛

مفاصا حساب دارائی

مفاصا حساب بیمه تأمین اجتماعی

لیست پرداختی حقوق و دستمزد پرسنل

نیز ارائه گردد.

مدارک اعضای هیات مدیره و سهامداران جهت اخذ رتبه 5 پیمانکاری در شیراز :

مدارک لازم و قابل ارائه اشخاص و افراد اعم از سهامدار ، مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و کارکنان و کارمندان امتیاز آور دستورالعمل ارسال پیوست ها به شرح زیر است :

ارائه مدارکی هویتی از جمله ؛
فتوکپی شناسنامه
فتوکپی پشت و روی کارت ملی
ادامه مطالب در taksafir.c

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ثبت طرح صنعتی
ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی در شیراز ثبت طرح صنعتی

 لینک
ثبت طرح صنعتی در شیراز ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی در شیراز


ثبت طرح صنعتی ، در سراسر کشور های جهان و ایران و استان ها انجام میگردد که در این مقاله به بررسی موقعیت جغرافیایی شیراز و چگونگی مراحل ثبتی آن می پردازیم.

جهت ثبت طرح صنعتی در شیراز از کجا شروع کنیم؟

اگر ایده ای جهت ثبت طرحی مبتکرانه و خلاقانه در راستای تولید محصولات ، کالاها و یا نوع بسته بندی آنها دارید ، آن را سریعا به ثبت برسانید قبل از افشاء آن!!!

مشاوره رایگان و اطلاعات بیشتر با موسسه حقوقی تکسفیر : 34145-026

کشور ایران دارای استان های متعددی است که تمامی این استان ها تمام ویژگی های مطلوب اعم از ؛ زیبایی و جذابیت مناظر ، دیدنی های طبیعی ، تاریخی ، مذهبی ، شرایط آب و هوایی متفاوت در فصول مختلف سال و بسیاری ویژگی های دیگر را در خود جای داده است. استانفارس (شیراز)نیز یکی از این استان هاست که جاذبه های دیدنی بسیاری (تاریخی ، مذهبی و ...) دارد. این استان در جنوب کشور ایران واقع گردیده است که بدلیل جاذبه های مذکور یکی از پرطرفدارترین مقاصد گردشگری و بسیار پرجمعیت است.قدمتی و تارخچه ای بسیار طولانی و البته پربار دارد که ؛ از دیرباز مورد توجه حاکمان سرزمین پهناور ایران بوده است.

ویژگی های طرح صنعتی :

شکل یک محصول و یا کالا (ویژگی های سه بعدی)

دکوراسیون ، چیدمان ، تزدینات ، خطوط و یا رنگ های بکار رفته در یک محصول و یا کالا

ویژگی های هردو مورد مذکور در بالا

ثبت طرح صنعتی در شیراز شامل است از تمامی و کلیه ی رشته های موجود :

محصولات صنعتی ، ابزار های فنی و پزشکی بهداشتی ، خانگی ، اداری ، ورزشی ، صنایع دستی، اسباب بازی ، مبلمان اداری ، لوازم برقی ، خودرو و قطعات آن ، اقلام لوکس ، تزئینی ، منسوجات ، فرش و لباس گرفته تا ظروف آشپزخانه و پلاستیکی و ... باشد.


مدارک لازم جهت ثبت طرح صنعتی در شیراز
شخص و اشخاص حقوقی :
روزنامه تاسیس و تغییرات شرکت
کپی مدارک هویتی از جمله شناسنامه و کارت ملی مالک و طراح
نمونه محصول یافرآیند / عکس پرسنالی در 6 زاویه متفاوت
آدرس دقیق بهمراه کدپستی

شخص و اشخاص حقیقی:

کپی مدارک هویتی از جمله شناسنامه و کارت ملی مالک
کپی مدارک هویتی از جمله شناسنامه و کارت ملی طراح
نمونه محصول یا فرآیند / عکس پرسنالی در 6 زاویه متفاوت
آدرس دقیق بهمراه کدپستی
مشخصات و مدارک لازم جهت ثبت طرح صنعتی
حداکثر عکس (از طرح صنعتی متقاضی) A4 باشد.
عکس تصاویر طرح اسکن شده باشد.
تصویر محصول و یا کالا رنگی و با حجم KB500 بایست باشد.
پس زمینه (background (تصاویر ساده و قابل مشاهده و رویت باشد.
پسوند تمامی فایل ها و تصاویر jpg باشد.

مراحل ثبت طرح صنعتی در شیراز:

ارائه مدارک لازمه ( از مدارک هویتی ، مدارک و تصاویر از طرح صنعتی و ... )
ورود به سامانه مربوطه (http://www.iripo.ssaa.ir) و طی کردن مراحل و تکمیل روند آن.

مراحل ثبت در سامانه مذکور :
1-مشخصات درخواست کننده و یا متقاضی ، نماینده قانونی و یا وکیل وی ، دریافت کننده ابلاغ ، مشخصات طرح و ...
2-بارگذاری (Upload) مدارک اظهارنامه متقاضی(مدارک مثبت هویت(حقیقی/حقوقیکه در بالا ذکر گردید.)،تصویر محصول ، وکالتنامه)
3-بازبینی و بررسی اطلاعات و ضمائم
4-تقبل مبالغ لازم و اخذ و دریافت شماره اظهارنامه

(تایید و ثبت نهایی اظهارنامه متقاضی پس از پرداخت هزینه نهایی میگررد که البته شایان ذکر است که استرداد هزینه و تغییر اطلاعات و مدارک مندرج امکان پذیر نمی باشد)
5-درصورت تایید تقاضای ثبت طرح صنعتی که مورد قبول واقع گردیده است ، شماره اظهارنامه ای دریافت گردیده که توسط پست الکترونیکی (ایمیل) و یا پیامک به متقاضی اعلام میگردد که طی مدت 30 روز متقاضی ، پس از اعلام تاریخ ، جهت پرداخت هزینه های مربوطه از طریق سامانه، بایست اقدام نماید که درصورت عدم پرداخت هزینه درمهلت مقرر ، اظهارنامه کان لم یکن تلقی می گردد ، که البته برای متقاضیان مقیم خارج از کشور ، سی روز بیشتر ، یعنی 60 روز اطلاق میگردد.
6- نشر ، ثبت و درج اظهارنامه متقاضی (درخواست کننده) در روزنامه رسمی کشور
7-در آخر ، آگهی رسمی روزنامه توسط سامانه ثبت به اداره ارجاع داده خواهد شد.

مدت اعتبار طرح صنعتی تا پنج سال پس از تاریخ ارائه اظهارنامه ثبت آن ، اعتبار خواهد داشت که قابل تمدید در 2 دوره پنج ساله متوالی درصورت پرداخت هزینه میباشد.پس از پایان هر دوره 5 ساله یک مهلت 6 ماهه جهت تمدید برای پرداخت هزینه منظور میگردد و در صورت تاخیر ، جریمه لازمه را متقاضی باید تقبل نماید.
تمامی این مراحل صلب و دشوار ثبت طرح صنعتی را با سپردن به موسسه حقوقی تکسفیر ، برای خود آسان سازید.این موسسه با سابقه ای درخشان ، مقتدرانه ، روند ثبت را به نمایندگی از شما ، انجام میدهد. ما همواره در کنار شما هستیم. 34145-026
شایان ذکر است که ؛
متقاضی یا نماینده قانونی وی ، میتواند تقاضانه را ارائه دهد.
مسترد تقاضانه تا زمانی است که اظهارنامه در روند کار و بررسی قرار دارد.

درصورت رد پرونده توسط کارشناسان ، متقاضی جهت بررسی به کمیسیون میتواند اعتراض خود را اعلام نماید.

چه ویژگی هایی برای ثبت یک طرح صنعتی (در هر جای دنیا ) لازم است؟

طرحی که ساخته ی ذهن خلاق و مبتکرانه فرد ، افراد و یا یک گروه و تیم قوی ، به منظور بسته بندی کالا ، محصولات و یا حتی محصولی جدید و متفاوت از طرح های دیگر باشد ( در راستای برقراری شان ، اخلاق حسنه و حفظ آرمان های نظام و کشور باشد).
از همراهیتان سپاسگزاریم .

ثبت شرکت taksafir.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ثبت طرح صنعتی
ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی در اصفهان ثبت طرح صنعتی ،

 لینک
ثبت طرح صنعتی در اصفهان ثبت طرح صنعتی ،

ثبت طرح صنعتی در اصفهان

ثبت طرح صنعتی ، در سراسر کشور های جهان و ایران و استان ها انجام میگردد که در این مقاله به بررسی موقعیت جغرافیایی اصفهان و چگونگی مراحل ثبتی آن می پردازیم.

جهت ثبت طرح صنعتی در اصفهان از کجا شروع کنیم؟

اگر ایده ای جهت ثبت طرحی مبتکرانه و خلاقانه در راستای تولید محصولات ، کالاها و یا نوع بسته بندی آنها دارید ، آن را سریعا به ثبت برسانید قبل از افشاء آن!!!

مشاوره رایگان و اطلاعات بیشتر با موسسه حقوقی تکسفیر : 34145-026
ایران ، کشوری پهناور است که ، استان ها و شهرهای زیادی را در خود جای داده است و بدلیل نزدیکی به خط استوا دارای آب و هوای مختلف در هر نقطه از خود می باشد.

دراین توضیح و بررسی استان اصفهان به جهات مختلف خواهیم پرداخت.این استان دارای مساحتی 105937 کیلومتر مربع است و در قسمت کم ارتفاع شرق فلات ایران قرار دارد که نشان دهنده آب و هوای کوهستانی است.این استان حکومت های مختلفی اعم از مادها ، هخامنشیان ، اشکانیان و ساسانیان را در خود داشته است.

استانی تاریخی با جاذبه های مختلف ، در جای جای خود است که نشان دهنده قدمت و اصالت این استان می باشد.دارای تنوع قومی و فرهنگی قابل توجه که برپایه فرهنگ ملی و مذهبی ایران می باشد.

از جاذبه های طبیعی اصفهان نیز می توان موارد را نام برد ؛

رودخانه زایند رود ، چشمه آب معدنی ورتون ، غار های آهکی کلهرود ، غار کوکولو ، باغ پرندگان ، چشمه مرغاب ف باتلاق گاوخونی و .....

ویژگی های طرح صنعتی :

شکل یک محصول و یا کالا (ویژگی های سه بعدی)
دکوراسیون ، چیدمان ، تزدینات ، خطوط و یا رنگ های بکار رفته در یک محصول و یا کالا
ویژگی های هردو مورد مذکور در بالا

ثبت طرح صنعتی در اصفهان شامل است از تمامی و کلیه ی رشته های موجود :

محصولات صنعتی ، ابزار های فنی و پزشکی بهداشتی ، خانگی ، اداری ، ورزشی ، صنایع دستی، اسباب بازی ، مبلمان اداری ، لوازم برقی ، خودرو و قطعات آن ، اقلام لوکس ، تزئینی ، منسوجات ، فرش و لباس گرفته تا ظروف آشپزخانه و پلاستیکی و ... باشد.

مدارک لازم جهت ثبت طرح صنعتی در اصفهان

شخص و اشخاص حقوقی :

روزنامه تاسیس و تغییرات شرکت
کپی مدارک هویتی از جمله شناسنامه و کارت ملی مالک و طراح
نمونه محصول یافرآیند / عکس پرسنالی در 6 زاویه متفاوت
آدرس دقیق بهمراه کدپستی

شخص حقیقی:

کپیمدارک هویتی از جمله شناسنامه و کارت ملی مالک
کپیمدارک هویتی از جمله شناسنامه و کارت ملی طراح
نمونه محصول یا فرآیند / عکس پرسنالی در 6 زاویه متفاوت
آدرس دقیق بهمراه کدپستی

مشخصات و مدارک لازم جهت ثبت طرح صنعتی

حداکثر عکس (از طرح صنعتی متقاضی) A4 باشد.
عکس تصاویر طرح اسکن شده باشد.
تصویر محصول و یا کالا رنگی و با حجم KB500 بایست باشد.
پس زمینه (background (تصاویر ساده و قابل مشاهده و رویت باشد.
پسوند تمامی فایل ها و تصاویر jpg باشد.


مراحل ثبت طرح صنعتی در اصفهان :

ارائه مدارک لازمه ( از مدارک هویتی ، مدارک و تصاویر از طرح صنعتی و ... )
ورود به سامانه مربوطه (http://www.iripo.ssaa.ir) و طی کردن مراحل و تکمیل روند آن.


مراحل ثبت در سامانه مذکور :
1-مشخصات درخواست کننده و یا متقاضی ، نماینده قانونی و یا وکیل وی ، دریافت کننده ابلاغ ، مشخصات طرح و ...
2-بارگذاری (Upload) مدارک اظهارنامه متقاضی(مدارک مثبت هویت(حقیقی/حقوقیکه در بالا ذکر گردید.)،تصویر محصول ، وکالتنامه)
3-بازبینی و بررسی اطلاعات و ضمائم
4-تقبل مبالغ لازم و اخذ و دریافت شماره اظهارنامه

(تایید و ثبت نهایی اظهارنامه متقاضی پس از پرداخت هزینه نهایی میگررد که البته شایان ذکر است که استرداد هزینه و تغییر اطلاعات و مدارک مندرج امکان پذیر نمی باشد)

5-درصورت تایید تقاضای ثبت طرح صنعتی که مورد قبول واقع گردیده است ، شماره اظهارنامه ای دریافت گردیده که توسط پست الکترونیکی (ایمیل) و یا پیامک به متقاضی اعلام میگردد که طی مدت 30 روز متقاضی ، پس از اعلام تاریخ ، جهت پرداخت هزینه های مربوطه از طریق سامانه، بایست اقدام نماید که درصورت عدم پرداخت هزینه درمهلت مقرر ، اظهارنامه کان لم یکن تلقی می گردد ، که البته برای متقاضیان مقیم خارج از کشور ، سی روز بیشتر ، یعنی 60 روز اطلاق میگردد.


6- نشر ، ثبت و درج اظهارنامه متقاضی (درخواست کننده) در روزنامه رسمی کشور

7-در آخر ، آگهی رسمی روزنامه توسط سامانه ثبت به اداره ارجاع داده خواهد شد.

مدت اعتبار طرح صنعتی تا پنج سال پس از تاریخ ارائه اظهارنامه ثبت آن ، اعتبار خواهد داشت که قابل تمدید در 2 دوره پنج ساله متوالی درصورت پرداخت هزینه میباشد.پس از پایان هر دوره 5 ساله یک مهلت 6 ماهه جهت تمدید برای پرداخت هزینه منظور میگردد و در صورت تاخیر ، جریمه لازمه را متقاضی باید تقبل نماید.

تمامی این مراحل صلب و دشوار ثبت طرح صنعتی را با سپردن به موسسه حقوقی تکسفیر ، برای خود آسان سازید.این موسسه با سابقه ای درخشان ، مقتدرانه ، روند ثبت را به نمایندگی از شما ، انجام میدهد. ما همواره در کنار شما هستیم. 34145-026

شایان ذکر است که ؛

متقاضی یا نماینده قانونی وی ، میتواند تقاضانه را ارائه دهد.
مسترد تقاضانه تا زمانی است که اظهارنامه در روند کار و بررسی قرار دارد.

درصورت رد پرونده توسط کارشناسان ، متقاضی جهت بررسی به کمیسیون میتواند اعتراض خود را اعلام نماید.

چه ویژگی هایی برای ثبت یک طرح صنعتی (در هر جای دنیا ) لازم است؟

طرحی که ساخته ی ذهن خلاق و مبتکرانه فرد ، افراد و یا یک گروه و تیم قوی ، به منظور ب

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید