لحظه  بروز رسانی 
ایرج
ورزشکارورزشکار
ایرج

در کودکی .                 

در کودکی ...

                 پاک کن هایی زپاکی داشتیم
                 یک تراش سرخ لاکی داشتیم

کیفمان  چفتی  به رنگ  زرد داشت
دستمان از حلقه هایش درد داشت

               گرمی دستهایمون از آه بود
              برگ دفتر هایمون  از کاه بود

تا درون  نیمکت  جا  میشدیم
ما پر از تصمیم کبری میشدیم

              با وجود سوز و سرمای شدید
              ریزعلی ... پیراهنش را میدرید

کاش میشد باز کوچک میشدیم
لااقل یک روز  کودک  میشدیم !

پاییزتون پیشاپیش مبارک باشه دوستان {-35-}{-35-}{-35-}{-99-}

مشاهده همه ی 2 نظر
ایرج
ورزشکارورزشکار
ایرج

جــــای خالـــــی ات را نــــه قهـــــوه پــــر میکنــــد ، نــــه

جــــای خالـــــی ات را نــــه قهـــــوه پــــر میکنــــد ،

نــــه قلیــــون و نــــه حتــــی کتابــــو سیگـــــار . . .

ولــــی اون دوستـــــت بــــــووووود ؟؟؟

قـــد بلنــــده ، چشم گربه ایه و ابــــرو تتو مشکیـــــه ؟؟؟

اون شایـــــد یـــــه کارایـــــی بتونـــــه بکنـــــه...{-88-}

مشاهده همه ی 2 نظر
ایرج
ورزشکارورزشکار
ایرج

پســــره کــــلاس چهارمـــه ، تــــو وایبر ســـه تـــا دوس دختر داره

پســــره کــــلاس چهارمـــه ، تــــو وایبر ســـه تـــا دوس دختر داره : {-117-}

اونوقــــت مـــن همســــن ایـــن بـــودم ظهـــرا تلویزیونـــو از بـــرق میکشیــــدم

کـــه عمـــو قنــــاد از تــــوش نیـــاد بیــــرون بخورتـــــم... {-52-}

مشاهده همه ی 8 نظر
ایرج
ورزشکارورزشکار
ایرج

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺗﻮﻟﻪ ﺳﮕﻪ ﻣﻦ ﮐﯿﻪ . ؟

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺗﻮﻟﻪ ﺳﮕﻪ ﻣﻦ
ﮐﯿﻪ ... ؟
ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﭘﺴﺮﺍﯾﻪ ﺍﺩﻟﯿﺴﺘﺶ ﺯﯾﺮﻩ ﭘﺴﺘﺶ ﺷﺮﻭﻉ
ﺑﻪ ﻫﺎﭖ ﻫﺎﭖ ﮐﺮﺩﻥ ...
ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﺭﻭﯾﻪ ﺣﺴﺎﺑﻢ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﻟﻪ ﺳﮓ ﻫﺎ ﻧﯿﺲ ..
ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺩﯾﻮﺛﯿﻪ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﭘﺴﺘﺶ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ :
ﻣﻦ ﭘﺎﮐﻮﺗﺎﻡ ... ﻣﻦ ﭘﺎﮐﻮﺗﺎﻡ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺧﺪﺍ ﻣﻨﻮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﮐﻦ ...
ﺟﻠﻞ ﺧﺎﻟﻖ ...
واقعا بعضیا همواره ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺧﻠﻖ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻫﺴﺘﻦ {-112-}

مشاهده همه ی 5 نظر
ایرج
ورزشکارورزشکار
ایرج

به گوسفنده ميگن بهترين روز زندگيت کي بوده ؟؟

به گوسفنده ميگن بهترين روز زندگيت کي بوده ؟؟
.
.
.
.
.
.
ميگه بعععععععععععععع !!
چي توقع داشتي ؟
بگه روزي که با عشقم آشنا شدم ؟؟
گوسفنده ....ميفهمي ؟؟!!!
گوسفند ...!!!! {-118-}

مشاهده همه ی 2 نظر
ایرج
ورزشکارورزشکار
ایرج

دختره 9ساله پست گذاشته آرمانهای زندگی من باتو فرق داره ،

دختره 9ساله پست گذاشته
آرمانهای زندگی من باتو فرق داره ، دنبالم نیا بهم نمیرسی… !
اونوقت من تا ۱ماه پیش فـِک میکردم
” فــرزاد فــرزین ” مثل “کامران هومن” دو نــفـرن!!! :| !  بخوداااااا {-93-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ایرج
ورزشکارورزشکار
ایرج

پدرم . موجود مهربانی بود . حتی فحش که میداد تقسیم

پدرم .
 موجود مهربانی بود .
 حتی فحش که میداد
 تقسیم

پدرم ...
موجود مهربانی بود ...
حتی فحش که میداد
تقسیم اش می کرد
سهم خودش
" سگ " بود ...
و سهم من ... ،،، 
" پــــدر " ...
 و مادرم هیچوقت نفهمید
که "سگ " ...
صرفا رازی است مردانه
"سگ" دو زدن برای زندگی
کمی اخلاق "سگ"ی
و چشمان تو هم انگار ...
بخشی از این راز بود
این را وقتی فهمیدم
که با هر نگاه
دلم، دستپاچه ...
و از " سگ" ی که پنهانش کرده بودی
چون پسر بچه ای چموش
می ترسید ...
ولی هرگز فرار نمی کرد
این راز ی بود بین من و پدر ...


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ایرج
ورزشکارورزشکار
ایرج

شاید باورتون نشه که من دارم این حرف رو میزنم 

شاید باورتون نشه که من دارم این حرف رو میزنم  {-93-}
ولی ...
.
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﮔﺮﺍﻧﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﺷﮏ ﯾﮏ ﺯﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻩ ...  {-117-}
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﯾﮏ ﻗﻄﺮﺵ ﮐﻪ ﺑﺮﯾﺰﻩ ﺍﻭﻝ ﺧﻂ ﭼﺸﻢ loreal ﺑﻌﺪ ﺭﯾﻤﻞ
dior ﭘﺨﺶ ﻣﯿﺸﻦ
ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﺩ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎ ﺭﮊﮔﻮﻧﻪ D G ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﺑﻌﺪ
ﺭﮊ ﻟﺐ kiko ﺭﻭ
ﺧﺮﺍﺏ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪﺍﻗﻞ 70 $ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺮﺍﺵ     {-88-}     {-142-}
بخوداااا    {-20-}

مشاهده همه ی 2 نظر
ایرج
ورزشکارورزشکار
ایرج

امروز دو تا پسر  15 . 16 ساله با هم درگیر

امروز دو تا پسر  15 . 16 ساله با هم درگیر

امروز دو تا پسر  15 ... 16 ساله با هم درگیر شده بودن خفن
رفتم جداشون کردم
یکیشون به اون یکی گفت : آخه 10us ... l من باهات علف بازی کردم ... باهات دوا خوری کردم
ناموست ، ناموسم بود ... چطور پشتم رو یهو خالی کردی ؟
اون یکی گفت : خالی کردم ؟ رفتی حبس ، کی پول خلافت رو توو زندان جور میکرد ؟
توو سرمای زمستون توو داغی تابستون ، پای پیاده کی گز میکرد واسه یه ملاقات به هر کس و ناکسی رو بزنه تا پول سیگارت پشت میله ها جور شه و گردن پیش کسی کج نکنی ؟
.
.
هیچی دیگه ... بعد من داشتم میرفتم ببینم قسمت جدید باب اسفنجی اومده !!! {-15-}

مشاهده همه ی 9 نظر
ایرج
ورزشکارورزشکار
ایرج

داستان سوء استفاده ی (جنسی )زن 32 ساله ی چینی از

داستان سوء استفاده ی (جنسی )زن 32 ساله ی چینی از یک پسر 14 ساله
.
.
کسی که تحملشو نداره نخونه خواهشا!

指し回友人目指し差が愛するなたさ
早見たかあやバカにかわ鼻高なわ谷中あ
だ名はさなたかなあかさやなやまなたあかさなや
名棚や探したい以下対する目指し回
やかあなやマヌらは坂花やまあ傘話

من که اعصابم به هم ریخت !!!!!
ضمنا از دوستانی که مطلبو خوندن بخاطر استفاده از کلماته زشتی مثل 目指 و 早見 به شدت معذرت میخوام...

مشاهده همه ی 2 نظر