لحظه  بروز رسانی 
هاشم
عاشقعاشق
هاشم

بزار بره بقیه رو ببینه اونموقع میفهمه تو با بقیه فرق

بزار بره بقیه رو ببینه اونموقع میفهمه تو با بقیه فرق داشتی !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
هاشم
عاشقعاشق
هاشم

به دوست دخترم گفتم اگر من بمیرم با کسی دیگه ازدواج

به دوست دخترم گفتم اگر من بمیرم با کسی دیگه ازدواج می‌کنی؟
.
.
.
.
.
.
.

کفت اگر تو نمیری هم با کَس دیگه ازدواج میکنم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
هاشم
عاشقعاشق
هاشم

وقتی یه دختر پیام نمیده ینی منتظره تو پیام بدی

وقتی یه دختر پیام نمیده ینی منتظره تو پیام بدی
و همچنین وقتی پیام نمیده ینی ازتون خوشش نیومده
و وقتیم که پیام نمیده ، ینی دوستتون داره و باهاتون قهره
مغزم رگ به رگ شد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
هاشم
عاشقعاشق
هاشم

یکی مهربانیم را اشتباه گرفت. دم نزدم! یکی صداقتم

یکی مهربانیم را اشتباه گرفت...
دم نزدم!
یکی صداقتم را نادید گرفت ..
سکوت کردم!
یکی غرورم را به بازی گرفت...
نگاهش کردم!
از اینجا به بعد فهمیدم...
دنیا جاییست که اگر مثه بقیه نباشی...
له میشوی!
خواستم مثه بقیه باشم...
گفتند تو «خوب باش»!
خدایا ببخش!!
اما بندگانت دیگر برایم فرقی نمی کنند...من عوض شدم تا بدانند
اگر خوب بودم...وظیفه ام نبود ؟معرفت داشتم....!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
هاشم
عاشقعاشق
هاشم

در واقع ما دلمون واسه کسی که دیگه تو زندگیمون نیست

در واقع ما دلمون واسه کسی که دیگه تو زندگیمون نیست تنگ نمیشه! بلکه واسه احساسمون توی اون لحظاتی تنگ میشه که با اون آدم خاطره ساختیم

مشاهده همه ی 2 نظر
هاشم
عاشقعاشق
هاشم

نگاهم کرد و لرزیدم خجالت می کشم از او

نگاهم کرد و لرزیدم
خجالت می کشم از او
بگویید عاشقت گفته
نگاه محشری داری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
هاشم
عاشقعاشق
هاشم

گاهی "دلم" می خواهد "کفش هایم" را "تا" به "تا"

گاهی "دلم" می خواهد
"کفش هایم" را "تا" به "تا"
بپوشم...!!!!
تا "ببینم" هنوز
کسی "حواسش" به "من"
هست‌‌‎

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
هاشم
عاشقعاشق
هاشم

شناگر ایرانی تو المپیک بین دوازده تا شناگر نفر دوازدهم شد

شناگر ایرانی تو المپیک بین دوازده تا شناگر نفر دوازدهم شد
ما توقع مدال نداشتیم
همینکه غرق نشد
جای شکرش باقیست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید