لحظه  بروز رسانی 
آرام _ پاك
آرام _ پاك

23adfd7bbdec5191442247120d675c7c-425

مشاهده همه ی 2 نظر
مریم59301
مریم59301

دعا می کنم که هیچگاه چشمهای زیبایتان در انحصار قطره

دعا می کنم که هیچگاه چشمهای زیبایتان
در انحصار قطره های اشک نباشد
دعا می کنم که لبانتان فقط در غنچه های لبخند بماند
دعا می کنم دستانتان که وسعت آسمان و پاکی دریا و بوی بهار را دارد
همیشه از حرارت عشق گرم باشد
برایتان دعا می کنم که گل های وجود نازنینتان هیچگاه پژمرده نشوند و
برای شاپرک های باغچه ی خانه اتان دعا می کنم
که بال هایشان هرگز محتاج مرهم نباشند
من برای خورشید آسمان زندگیتان دعا می کنم که هیچگاه غروب نکند..

آمین

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید