پـــــازل زنـــــدگـــــی

پـــــازل زنـــــدگـــــی

زندگی ما همچون یک پازل است، هر تلاشی که امروز می .. 11977 کاربر - 53807 پست
خسته ولی پرامید

خسته ولی پرامید

خدایا در جستجوی آنچه که برام مقدر نکرده ای خسته ا.. 19345 کاربر - 459277 پست
دلدادگـــی

دلدادگـــی

به وقت دلدادگی می فهمی، کنعان نه جایی در جغرافیا .. 22633 کاربر - 721524 پست
سـرابـــــ

سـرابـــــ

حتـے اگـر نباشــے مـے آفرینمت...چونان ڪه التهابــ.. 51562 کاربر - 2242840 پست
سرنوشت من

سرنوشت من

میتوان زیبا زیست… نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر .. 9088 کاربر - 1414971 پست
لبـخنـدعـشـق

لبـخنـدعـشـق

احتیاجی به مستی نیست یک فنجان قهوه هم دیوانه ا.. 4233 کاربر - 145908 پست
همسفرعشق...

همسفرعشق...

گَــرهــمـωــفـر ؏ـشـღــق شُـدی مردسفرباش... .. 27697 کاربر - 1171939 پست