لحظه  بروز رسانی 
payam
قبراققبراق
payam

چــقدر دزدیــدنِ نگــاه ِ تــو از چشــمان ِ تــو

چــقدر دزدیــدنِ نگــاه ِ تــو از چشــمان ِ تــو

چــقدر دزدیــدنِ نگــاه ِ تــو
از چشــمان ِ تــو
لــذت بخــش اســت!
گــویــی تیــله ای
از چشــمم بــه دلــم مــی افتــد!
بـــانـــو!
بــا مــردی کــه تیــله هــای
بسیــار دارد،
مــی آیــی؟

.
.
.

مشاهده همه ی 2 نظر
payam
قبراققبراق
payam

لمس نفس‌هایت ‎ ضربان قلبــم را ‎به شمارہ می اندازد

لمس نفس‌هایت ‎ ضربان قلبــم را ‎به شمارہ می اندازد

لمس نفس‌هایت ‎ ضربان قلبــم را ‎به شمارہ می اندازد

‎تـــ❤️ــــو ‎آرام آرام نفس بکش

مــــ☝️ـــڹ ‎لحظه به لحظه دیوانه ات می شوم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
payam
قبراققبراق
payam

لاک پشت های کوچکی که تازه به دنیا آمده اند را

لاک پشت های کوچکی که تازه به دنیا آمده اند را

لاک پشت های کوچکی که تازه به دنیا آمده اند را دیده ای؟

بی اختیار به سمت دریا می روند

این گـونه دوستت دارم بی اختیار

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
payam
قبراققبراق
payam

دوست داشتن به تعــــداد دفعات گفـــــتن نیست حسی

دوست داشتن به تعــــداد دفعات گفـــــتن نیست 
 حسی

دوست داشتن به تعــــداد دفعات گفـــــتن نیست

حسی است که باید بــــــی کلام هم لمــــــس شود

مشاهده همه ی 9 نظر
payam
قبراققبراق
payam

خاطرات . همیشه مثل سایه دنبالم هستند

خاطرات . همیشه مثل سایه دنبالم هستند

خاطرات ....
همیشه مثل سایه دنبالم هستند ....

سایه رو دوست دارم

مشاهده همه ی 8 نظر
payam
قبراققبراق
payam

آفتاب را دوخته ای به لب هایت! آدم دوست

آفتاب را دوخته ای به لب هایت! آدم دوست

آفتاب را
دوخته ای به لب هایت!
آدم دوست دارد
هر روز خورشیدش
از لب های تو طلوع کند...
آدم اگر آدم باشد
دوست دارد
روی لب های تو جان بکند..!

مشاهده همه ی 16 نظر
payam
قبراققبراق
payam

قدم می زنم تا تو را فراموش کنم

قدم می زنم 
 تا تو را فراموش کنم

قدم می زنم
تا تو را فراموش کنم
ولی فقط با قدم هایم
جای قدم هایت را حس می کنم
یعنی تو هم اینجا قدم می زدی .. می زنی ... یا می زدیم

مشاهده همه ی 2 نظر
payam
قبراققبراق
payam

آخ آخ چه قدر می چسبه یواشکی

آخ آخ چه قدر می چسبه یواشکی

آخ آخ
چه قدر می چسبه یواشکی

آخ آخ
چقدر می چسبه تو استرس

آخ وای
چقدر می چسبه ندونی برات میمیره

آخ و آخ و وای
چقدر می چسبه ندونی که هر شب تو خواب فقط به تو فکر می کنه


ولی اصلا نمی چسبه
تا وقتی بهت نچسبه .......

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
payam
قبراققبراق
payam
«بدون شرح » 
 هر کی

«بدون شرح »


هر کی زن بگیره خره !!!!!!!

مشاهده همه ی 29 نظر