لحظه  بروز رسانی 
به بهارم نرسیدی به خزانم بنگر
مو قشنگمو قشنگ
به بهارم نرسیدی به خزانم بنگر

می شنوی ؟ اینجا صدایِ بی تفاوتی ها

می شنوی ؟ اینجا صدایِ بی تفاوتی ها

می شنوی ؟

اینجا صدایِ بی تفاوتی ها همه جا را پر کرده است

اینجا انگار کسی محضِ رضایِ عشق نمی گوید

دوستت دارم .. !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
به بهارم نرسیدی به خزانم بنگر
مو قشنگمو قشنگ
به بهارم نرسیدی به خزانم بنگر

شب از نیمه که بگذرد کارهای زیادی هست

شب از نیمه که بگذرد کارهای زیادی هست

شب از نیمه که بگذرد

کارهای زیادی هست که باید انجام بدهم

مثلا مسواک بزنم

ساعتم‌ را برای صبح فردا کوک کنم

بعد

تا می‌ توانم

دلتنگت شوم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
به بهارم نرسیدی به خزانم بنگر
مو قشنگمو قشنگ
به بهارم نرسیدی به خزانم بنگر

وقتی که تو نیستی دنیا چیزی کم دارد

وقتی که تو نیستی دنیا چیزی کم دارد

وقتی که تو نیستی

دنیا چیزی کم دارد

مثل کم داشتن یک وزیدن، یک واژه، یک ماه …

من فکر می‌ کنم در غیاب تو،

همه‌ خانه‌ های جهان خالیست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
به بهارم نرسیدی به خزانم بنگر
مو قشنگمو قشنگ
به بهارم نرسیدی به خزانم بنگر

حالا که باران میبارد زمین خیس شده و

حالا که باران میبارد زمین خیس شده و

حالا که باران میبارد

زمین خیس شده و بوی باران میپیچد در ریه هایم

حالا که سنگفرش ها پوشیده شده اند از برگ‌

حالا که عطر قهوه های کافه چی هوای این حوالی را پر کرده …

حیف است اگر نباشی، اگر برنگردی …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
به بهارم نرسیدی به خزانم بنگر
مو قشنگمو قشنگ
به بهارم نرسیدی به خزانم بنگر

Can I say I love you today If not ,

Can I say I love you today
If not , can I ask you again tomorrow
And the day after tomorrow
And the day after that
Because I’ll be loving you every single day of my life
میتونم امروز بهت بگم دوستت دارم؟
اگه نه می تونم فردا بهت بگم یا پس فردا ؟ یا روزهای بعد؟
واسه این که من هر روز از زندگیم تو رو دوست دارم …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید