لحظه  بروز رسانی 
...zeinab...
مهربونمهربون
...zeinab...

اين بي قراري ها دست ما نيست باور كن

اين بي قراري ها دست ما نيست

باور كن

عاقل ترين ادمها هم گاهي

دلتنگ خاطرات احمقانه شان

ميشوند!!!

مشاهده همه ی 12 نظر
...zeinab...
مهربونمهربون
...zeinab...

انقدر خوب هستم ك ببخشمت .اما.انقدر احمق نيستم ك دوباره بهت

انقدر خوب هستم ك ببخشمت ...
اما..
انقدر احمق نيستم ك دوباره بهت اعتماد كنم

مشاهده همه ی 13 نظر