لحظه  بروز رسانی 
علیرضا
خواب آلودخواب آلود
علیرضا

این ویدیو رو ببینید ، اخراش امیر تتلو هم هست که

این ویدیو رو ببینید

این ویدیو رو ببینید ، اخراش امیر تتلو هم هست

که الان داره دستمالی میکنید

مشاهده همه ی 16 نظر
علیرضا
خجالتیخجالتی
علیرضا

هيچ زني لايق آن نيست که تنها براي خوابيدن با او

هيچ زني لايق آن نيست که تنها براي خوابيدن با او در برابرش خوار شوي.

هيچ مردي لايق آن نيست که تنها براي جلب محبت اش با او بخوابي

مشاهده همه ی 180 نظر
علیرضا
خواب آلودخواب آلود
علیرضا

یارو هفت تا پسر داشته. یک بار همه پسراش با عروساشون

یارو هفت تا پسر داشته.
یک بار همه پسراش با عروساشون اومده بودن یک چند روزی دیدنش.
شب اول همشون تو اتاق خوابیده بودن،
یهو پسر بزرگه راست میکنه ترتیب زنشو بده!
هرچی زنه میگه بابا اینجا دست از سر ما وردار، جلو فامیلت آبرومون میره، پسره قبول نمیکنه و میگه: تو پاشو به هوای آب خوردن برو سر یخچال، تو نورش نگاه کن ببین همه خوابن یا نه!
زنه پا میشه میره و برمیگرده میگه آره همه خوابیدن پسره هم دیگه امون نمیده و یالله مشغول میشه!
بعد از یک نیم ساعت پسر دومی راست می‌کنه که یکحالی بکنه، ‌خلاصه اونم خانوم رو می‌فرسته سر یخچال تا چک کنه ببینه همه خوابن یا نه،
و خلاصه تا صبح همین برنامه رو هر هفت تا پسر با زناشون پیاده میکنن (البته با کمک یخچال)!
صبح که میشه همه دور هم جمع میشن صبحونه بخورن،
باباعه میگه: دیشب خیلی خوب خوابیدم ولی از تشنگی مُردم!
همه میگن: خب باباجان میرفتی سر یخچال آب میخوردی دگ!!!
باباعه میگه: والله دیدم هر کی رفت آب بخوره تا صبح گاییدنش خایه نکردم

مشاهده همه ی 1 نظر
علیرضا
خواب آلودخواب آلود
علیرضا

بچه ﺍﻭﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﻣﻌﺪﻟﺶ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﺸﻪ . ﺑﺎﺑﺎﺵ ﻣﯿﮕﻪ ﻭﺍﺳﺖ ﮐﯿﻒ

بچه ﺍﻭﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﻣﻌﺪﻟﺶ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﺸﻪ
.
ﺑﺎﺑﺎﺵ ﻣﯿﮕﻪ
ﻭﺍﺳﺖ ﮐﯿﻒ ﺑﺨﺮﻡ؟ ﻣﯿﮕﻪ ﻧﻪ ﺗﻮﭖ ﺗﻨﯿﺲ
ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ... ﺗﺎﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﻣﻌﺪﻟﺶ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﺸﺪﻩ ﻫﺮﺑﺎﺭ
ﺑﺎﺑﺎﺵ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭﺍﺳﺶ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺧﻮﺏ ﺑﺨﺮﻩ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻧﻪ
ﻣﻦ ﺗﻮﭖ ﺗﻨﯿﺲ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﻣﯿﮕﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ ﺗﻮﻫﻤﺶ
ﺗﻮﭖ ﺗﻨﯿﺲ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﻌﺪﺍ ﻣﯿﮕﻢ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ...
ﺩﯾﭙﻠﻤشم ﺑﺎﻣﻌﺪﻝ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﻣﯿﮕﻪ ﻭﺍﺳﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﺨﺮﻡ ﻣﯿﮕﻪ
ﻧﻪ ﺗﻮﭖ ﺗﻨﯿﺲ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ... ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﺑﺎﺵ
ﻣﯿﮕﻪ ﻭﺍﺳﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺨﺮﻡ؟ﻣﯿﮕﻪ ﻧﻪ ﺗﻮﭖ ﺗﻨﯿﺲ
ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ .
ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺗﻮﭖ ﺗﻨﯿﺲ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺩﺭﺩﺕ
ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ؟ﻣﯿﮕﻪ ﺑﻌﺪﺍ ﻣﯿﮕﻢ ... ﻭﻗﺖ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﭘﺴﺮﻩ ﺑﺎﺑﺎﺵ
ﻣﯿﮕﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﻭﺍﺳﺖ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺨﺮﻡ ﻣﯿﮕﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ
ﺗﻮﭖ ﺗﻨﯿﺲ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ... ﺑﻌﺪﭼﻨﺪﺳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺎﻫﻪ ﺩﺭﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ
ﺩﺍﺷﺖ ﻧﻔﺴﺎﯼ ﺁﺧﺮﺷﻮ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﭘﺴﺮﺵ ﻣﯿﮕﻪ
ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻮ ﺗﻮﭖ ﺗﻨﯿﺲ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ
ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﯽ ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻮ .
ﭘﺴﺮﺵ ﻣﯿﮕﻪ ﺍﻻﻥ ﻣﯿﺎﻡ ﭘﯿﺸﺖ ﺑﻬﺖ
ﻣﯿﮕﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺗﻮﭖ ﺗﻨﯿﺲ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ .
ﺗﻮ ﺭﺍﻩ
ﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﺑﺎﺑﺎﻫﻪ ﭘﺴﺮﻩ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻣﯿﻤﯿﺮﻩ ﻫﯿﭽﮑﺴﻢ
ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﺍﻭﻧﻬﻤﻪ ﺗﻮﭖ ﺗﻨﯿﺲ ﺭﻭ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ <img data-y=(" title=":((" />

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علیرضا
خواب آلودخواب آلود
علیرضا

ین پهباد اسرائیل میخواسته بره خونه امیر تتلو اینارو شناسایی کنه

ین پهباد اسرائیل میخواسته بره خونه امیر تتلو اینارو شناسایی کنه تا با کشتنش ضربه ی سختی به ولایت فقیه وارد کنه ولی راهش گم کرده و رفته نطنز <img data-y=(" title=":((" />

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علیرضا
خواب آلودخواب آلود
علیرضا

ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﺍﻧﺠﻠﯿﻨﺎ ﻭ ﺑﺮﺩ ﭘﯿﺖ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻥ؟ ﺍﻭﻝ

ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﺍﻧﺠﻠﯿﻨﺎ ﻭ ﺑﺮﺩ ﭘﯿﺖ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻥ؟
ﺍﻭﻝ ﺑﭽﻪ ﺍﻭﺭﺩﻥ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻫﻢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﻻﻧﻢ ﮐﻪ ﻋﺮﻭﺳﯿﺸﻮﻥ ﺑﻮﺩ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻌﺪﺍ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﻣﯽﮐﻨﻦ ﺍﺧﺮﺷﻢ ﺑﺎﻫﻢ ﺍﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻦ!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علیرضا
خواب آلودخواب آلود
علیرضا

صن روایت داریم دختر وقتی صاف وایسه نباید پنجه پاشوببینه 

صن روایت داریم دختر وقتی صاف وایسه نباید پنجه پاشوببینه 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
85 والسلام !
جمله سنگینی بود! صلــــــواتی عنایت فرمایید

مشاهده همه ی 1 نظر
علیرضا
خواب آلودخواب آلود
علیرضا

دوست دخترم زنگ زده میگه سید یه چیزی خونتون جا گذاشتم

دوست دخترم زنگ زده میگه سید یه چیزی خونتون جا گذاشتم , حالا من هی با استرس میگم چی ؟
اونم جواب نمیده … کل خونه رو گشتم … تا زیر تختا .. تو حموم … همه جا … زنگ زدم میگم سارا چی جا گذاشتی , یکم فک کن جان مادرت …
میگه دلمو عزیزم … پیش تو جا مونده …
خاک بر سر عن نمیدوونه من از این رمانس بازی ها بدم میاد 
حالا ایندفه اومد نازشو جوری میکشم جر بخوره

مشاهده همه ی 5 نظر