لحظه  بروز رسانی 
@770

مهم نیست دیگ باشی یا نه . . . مهم نیست

مهم نیست دیگ باشی یا نه . . .
مهم نیست دیگ دوسم داشته باشی یا نه . .
مهم نیست دیگر مرا ب خاطر بیاوری یا نه . . .
مهم نیست دیگ تورا با دیگران میبینم یا نه . .
مهم نیست ک چ زمانی تنها میشوی . .
زمانی ک دلت گرفت . .
چگونه با چه رویی سر ب اسمان بلند میکنی و میگویی . .
خدایا من گناهی نکردم . . .
پس چی شد . .

1399197839545323.jpg

نظرات برای این پست غیر فعال است
@770

 مــن و تــو کنار دریا فصـــل عاشـــــقونه داشتیم .روی هر


 مــن و تــو کنار دریا فصـــل عاشـــــقونه داشتیم ...
روی هر ســـنگی و مــــوجی گل خاطـــره میکاشــتیم ..
دست به دست هم میرفتیم پابرهنه روی شـــن ها ...
حتی اندازه ی یک غـــــم ٬ فاصــــله نبود بین مــا ...
منو تو قـــصه میگفتیم واسه ماهیای دریــــا ...
تا که از ما یــــاد بگیرن که نزارن همو تنـــــها 

33125994060705964425.gif

نظرات برای این پست غیر فعال است
@770

اهای روزگار. برایم مشخـــص کن اینبــار کــدام سازت را کوک کــرده

اهای روزگار...

برایم مشخـــص کن

اینبــار کــدام سازت را کوک کــرده ایی تا برایم بزنـــی

می خواهـــم رقصــم را با سازت

هماهنگ کنم

2871539784.jpg

نظرات برای این پست غیر فعال است
@770

 دلــــم تنگ شده. برای وقتی که میگفتی: دلــــم واســــتـ تنــــــــگ شـــــدهــ

 دلــــم تنگ شده....

برای وقتی که میگفتی: دلــــم واســــتـ تنــــــــگ شـــــدهــ

دلم تنگه:

برای بودنـــــــــت

شایدم برای لبخنــــــد خودم

دلـــــم برای همه چیز تنگ شده جز

نبـــــــــودنتــــــ

758jhfdqa.jpg

نظرات برای این پست غیر فعال است