افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
@770


یکــی بــم گفــت خیلـــی داغونـــی؟

گفتــــم : چطــــور؟؟

گفـــت خیلـــی قشنـــگ میخنــــدی . . .

http://axgig.com/images/52834558270427503053.jpg

نظرات برای این پست غیر فعال است
@770
مهم نیست دیگ باشی یا نه . . .
مهم نیست دیگ دوسم داشته باشی یا نه . .
مهم نیست دیگر مرا ب خاطر بیاوری یا نه . . .
مهم نیست دیگ تورا با دیگران میبینم یا نه . .
مهم نیست ک چ زمانی تنها میشوی . .
زمانی ک دلت گرفت . .
چگونه با چه رویی سر ب اسمان بلند میکنی و میگویی . .
خدایا من گناهی نکردم . . .
پس چی شد . .

1399197839545323.jpg

نظرات برای این پست غیر فعال است
@770

 مــن و تــو کنار دریا فصـــل عاشـــــقونه داشتیم ...
روی هر ســـنگی و مــــوجی گل خاطـــره میکاشــتیم ..
دست به دست هم میرفتیم پابرهنه روی شـــن ها ...
حتی اندازه ی یک غـــــم ٬ فاصــــله نبود بین مــا ...
منو تو قـــصه میگفتیم واسه ماهیای دریــــا ...
تا که از ما یــــاد بگیرن که نزارن همو تنـــــها 

33125994060705964425.gif
نظرات برای این پست غیر فعال است
@770

میخواهم تمام سیگاراهای دنیا را زیر تابلوی سیگار ممنوع دود کنم
تاشکنم قانونی را که درد را نمیفهمد

65404768610165146277.jpg
نظرات برای این پست غیر فعال است
@770
اهای روزگار...

برایم مشخـــص کن

اینبــار کــدام سازت را کوک کــرده ایی تا برایم بزنـــی

می خواهـــم رقصــم را با سازت

هماهنگ کنم

2871539784.jpg
نظرات برای این پست غیر فعال است
@770
 دلــــم تنگ شده....

برای وقتی که میگفتی: دلــــم واســــتـ تنــــــــگ شـــــدهــ

دلم تنگه:

برای بودنـــــــــت

شایدم برای لبخنــــــد خودم

دلـــــم برای همه چیز تنگ شده جز

نبـــــــــودنتــــــ

758jhfdqa.jpg
نظرات برای این پست غیر فعال است
@770
 این روزها

سیگارهایم بویخون گرفته …

رگهایم, بوی دود

alone-boys-wallpapers-3.jpg
نظرات برای این پست غیر فعال است
@770

چــقــــــدر "سـنـــگـــیــــــــن " اســتـــــــــــــــ !!

تــکـلـــیــفــــــــــــــــ ِ زنـــــدگــــی ،

بـــــــی تــــــــــــــو . . . !!


1389262820_boy-fun-girl-love-favim.com-1
نظرات برای این پست غیر فعال است
@770
 تو را مرور می کنم به تکرار؛

 تا خاموشی ام، نشان از فراموشی ام نباشد ...

v968srnje82ov3m422u.jpg?async&rand=0.107
نظرات برای این پست غیر فعال است