لحظه  بروز رسانی 
بنفشه
قاطیقاطی
بنفشه

ب مدت دوهفته از همه رفیقام خدافظی میکنم

ب مدت دوهفته از همه رفیقام خدافظی میکنم

ب مدت دوهفته از همه رفیقام خدافظی میکنم..

خیلی دوستون دارم

دلم برای همتون تنگ میشه..

خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافظ

مشاهده همه ی 11 نظر
بنفشه
قاطیقاطی
بنفشه

قبول دارم بهتر از من خیلی هست! اما قبول کن

قبول دارم بهتر از من خیلی هست! اما قبول کن

قبول دارم بهتر از من خیلی هست!
اما قبول کن.
هیشکی من نمیشه{-w56-}{-w6-}

مشاهده همه ی 22 نظر
بنفشه
قاطیقاطی
بنفشه

خوشبختی ینی دکوراسیونی از لاک داشته باشی

خوشبختی ینی دکوراسیونی از لاک داشته باشی

خوشبختی ینی
دکوراسیونی از لاک داشته باشی...{-84-}

مشاهده همه ی 59 نظر
بنفشه
قاطیقاطی
بنفشه
پست شماره 314108002 از بنفشه

{-w7-}{-w7-}

مشاهده همه ی 66 نظر
بنفشه
قاطیقاطی
بنفشه

{-w17-}{-w17-}{-w26-}{-w24-}{-w22-}{-w22-}{-w21-}{-w20-}{-w17-}

مشاهده همه ی 51 نظر
بنفشه
قاطیقاطی
بنفشه
دختر بابامه

دختر بابامه {-w7-}{-w7-}

مشاهده همه ی 187 نظر
بنفشه
قاطیقاطی
بنفشه

عشقه یه دختر عروسکاشه

عشقه یه دختر عروسکاشه

عشقه یه دختر
عروسکاشه..

مشاهده همه ی 58 نظر
بنفشه
قاطیقاطی
بنفشه

بهترین حسـ حس دختر بودنـــــــــــــ

بهترین حسـ حس دختر بودنـــــــــــــ

بهترین
حسـ
حس
دختر
بودنـــــــــــــ

مشاهده همه ی 20 نظر
بنفشه
قاطیقاطی
بنفشه

یروز میاد ک بعدش دیگ مهم نیس فردایی درکار

یروز میاد ک بعدش دیگ مهم نیس فردایی درکار

یروز میاد ک
بعدش دیگ مهم نیس
فردایی درکار هس یا نیس
اونروز یا خعلی خوشبختی
یا خعلی بدبختی..

مشاهده همه ی 27 نظر