لحظه  بروز رسانی 
داركوب
داركوب

عـشـق خـود را در دلـم بـيـدار كـنـــ… تا

14_02_01_11_30_30.jpg


عـشـق خـود را در دلـم بـيـدار كـنـــ…

تا گاہ گاهـيـــ…
شـيـريـنـے زنـدگـے را لـمـس كـنـمـــ…


مشاهده همه ی 203 نظر
داركوب
داركوب

بـہ مـن گـفـتـے كـہ دل دريا كـن اي دوسـتـــ…

14_06_11_12_20_20.jpg


بـہ مـن گـفـتـے كـہ دل دريا كـن اي دوسـتـــ…
هـمـہ دريا از آن ما كـن اي دوسـتـــ…

دلـم دريا شـد و دادم بـہ دسـتـتـــ…
مـكـش دريا ز خـون پـروا كـن اي دوسـتـــ…


مشاهده همه ی 64 نظر
داركوب
داركوب

خـوش بـحال باد ! كـہ گـونـہ هايـت را لـمـس

14_03_06_09_43_01.jpg


خـوش بـحال باد !
كـہ گـونـہ هايـت را لـمـس مـيـكـنـد
و هـيـچـكـس از او نـمـے پـرسـد كـہ با تـو چـہ نـسـبـتـے دارد؟


مشاهده همه ی 76 نظر
داركوب
داركوب

مـن يـك مـسـلـمان هـسـتـمـــ… اسـلام كامـل اسـت ، اما

14_06_22_09_14_52.jpg


مـن يـك مـسـلـمان هـسـتـمـــ…
اسـلام كامـل اسـت ، اما مـن نـيـسـتـمـــ…

اگـر اشـتـباهـے از مـن سـر زد ايـن عـيـب را بـہ مـن نـسـبـت دهـيـد نـہ بـہ ديـنـمـــ…


مشاهده همه ی 136 نظر
داركوب
داركوب

اگـر خـواص آيـہ الـكـرسـے را مـيـدانـسـتـيـد در

14_08_29_18_43_15.jpg


اگـر خـواص آيـہ الـكـرسـے را مـيـدانـسـتـيـد
در هـيـچ زمانـے خـوانـدن آنـرا تـرك نـمـے كـرديـد

امام عـلـے عـلـيـہ الـسـلامـــ…


مشاهده همه ی 117 نظر
داركوب
داركوب

مـردم ديـدہ ما جـز بـہ بـہ رخـت ناظـر نـيـسـتـــ…

14_04_22_10_41_27.jpg


مـردم ديـدہ ما جـز بـہ بـہ رخـت ناظـر نـيـسـتـــ…
دل سـرگـشـتـہ ما غـيـر تـو را ذاكـر نـيـسـتـــ…


مشاهده همه ی 23 نظر
داركوب
داركوب

ولادت حـضـرت مـعـصـومـہ سـلام الـلـہ عـلـيـها و

14_04_23_12_19_41.jpg


ولادت حـضـرت مـعـصـومـہ سـلام الـلـہ عـلـيـها
و روز دخـتـر بـر تـمام دخـتـران زهـرايـے مـبارك باد


مشاهده همه ی 72 نظر
رعــنا ♥ اَللّهُمَّ عَجِّــــل لِوَلیِّکَ الفَــــرَج♥
رعــنا ♥ اَللّهُمَّ عَجِّــــل لِوَلیِّکَ الفَــــرَج♥

109368517-e723c9393b93a69012d527e67f241d

مشاهده همه ی 71 نظر
FOROOZ@N
خوشتیپخوشتیپ
FOROOZ@N

روزهای رفته به چوب کبریت های سوخته می مانند جمع


X5a0GEIimV.jpg


روزهای رفته

به چوب کبریت های سوخته می مانند

جمع آوری شده در قوطی خویش

هر کاری می خواهی بکن

آن ها دوباره روشن نمی شوند

و روزی سیاهی آن ها دستت را آلوده می کند

روزهای چوبی ات را باید از همان آغاز

بیهوده نمی سوزاندی ..

مشاهده همه ی 24 نظر